Aktualizacja: 16.10.2023

Certyfikat rezydencji to dokument, który potwierdza miejsce zamieszkania danej osoby. Natomiast zaświadczenie A1 jest ważne, kiedy dana osoba jest delegowana do pracy w innym kraju Unii Europejskiej, ponieważ potwierdza w jakim kraju ta osoba jest objęta ubezpieczeniem społecznym. Certyfikat rezydencji zaświadczający, że żyjemy zagranicą jest potrzebny między innymi do tego, aby udowodnić polskiemu urzędowi skarbowemu, że tak jest i, że nie musimy płacić podatków w Polsce.

Magiczne 183 dni

Ustawa o podatku dochodowym określa jakie są kryteria określenia miejsca zamieszkania osoby fizycznej. Ważne są tutaj dwa elementy: długość pobytu w danym kraju oraz ośrodek interesów życiowych. Jeśli ktoś przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub ma swój główny ośrodek życiowy w Polsce, to uważa się go za osobę mieszkającą w Polsce. Przepis ten jest stosowany zgodnie z umowami międzynarodowymi, których stroną jest Polska. Jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce dłużej niż 183 w tym samym roku kalendarzowym, to może on być traktowany jako polski rezydent. Oznacza to, że jego dochody będą opodatkowane w Polsce. Certyfikat rezydencji potwierdzający, że dana osoba mieszka w Polsce może być wydany przez urząd skarbowy w Polsce.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami:

+48 517 855 874

Upragnione zaświadczenie A1

Zaświadczenie A1 jest dokumentem, który jest potrzebny, gdy ktoś pracuje za granicą. Potwierdza ono, któremu prawu dotyczącemu ubezpieczeń społecznych podlega pracownik. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 może złożyć sam pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca własną działalność gospodarczą.

Zgodnie z rozporządzeniem UE 987/2009, instytucja odpowiedzialna w państwie członkowskim, którego prawo ma zastosowanie, potwierdza, że to prawo ma zastosowanie i wskazuje przez jaki czas i z jakimi warunkami ma zastosowanie. W przypadku pracownika, który pracuje za granicą i posiada zaświadczenie A1, oznacza to, że składki ubezpieczeniowe opłacane są w Polsce do polskiego oddziału ZUS. Zaświadczenie A1 jest wydawane na okres 12 miesięcy.

Czytaj również: „Jak rozliczyć zaświadczenie A1” „Czy wiesz, że musisz rozliczyć zaświadczenie A1? Nierozliczenie A1 to poważny błąd… 

Po co certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji to dokument, który potwierdza miejsce zamieszkania danej osoby dla celów podatkowych. Jest to zaświadczenie wydane przez administrację podatkową państwa miejsca zamieszkania podatnika. Certyfikat rezydencji jest przede wszystkim potrzebny płatnikowi podatku, a wniosek o jego wydanie składa sam podatnik. Przedłożenie certyfikatu rezydencji jest jednym z warunków, które pozwala płatnikom na niepobieranie podatku lub pobieranie go według stawki preferencyjnej, na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Certyfikat należy przedstawić również na żądanie organów skarbowych. Dokument ten pozwala ustalić czy od należności z tytułów wymienionych w ustawie powinien zostać pobrany przez płatnika podatek oraz jaka stawka podatku powinna zostać zastosowana.

Precyzyjnie zostało to wyjaśnione 8 stycznia 2019 roku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który wydał interpretację KDIL3-1.4011.427.2018.2.AG zawierającej sformułowanie: „(…) stanowi on dokument, w oparciu o który możliwe jest ustalenie, czy od należności z tytułów wymienionych w art. 29 ust. 1 ww. ustawy (…) z uwzględnieniem art. 3 ust. 2a, 2b i 2d ustawy, dokonywanych na rzecz danego podatnika, powinien zostać pobrany przez płatnika podatek, a jeśli tak, jaka stawka podatku (tj. wynikająca z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) powinna zostać zastosowana”.

Czy muszę zgłaszać polskiemu fiskusowi, że żyję za granicą? Tak!

Często zdarza się, że podatnik przenosząc swój główny ośrodek życia do innego kraju, zapomina poinformować o tym swój rodzimy urząd skarbowy. Aby to zgłosić trzeba złożyć druk aktualizacyjny ZAP-3 lub inny dokument potrzebny do wykonania obowiązków podatkowych, można też to zgłosić w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Trzeba to robić, ponieważ zmiana miejsca zamieszkania ma wpływ na obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe podatnika. Przeniesienie ośrodka interesów życiowych do innego kraju może oznaczać, że podatnik staje się rezydentem podatkowym tego kraju i jest zobowiązany do rozliczania się z tamtejszymi organami skarbowymi. Dlatego ważne jest, aby poinformować o takiej zmianie rodzimy urząd skarbowy, aby uniknąć nieporozumień i ewentualnych kar za niedopełnienie obowiązków podatkowych.

Należy pamiętać, że to, w którym kraju podatnik ma obowiązek płacenia podatków zależy od rzeczywistych okoliczności, a nie tylko od tego czy zgłosił zmianę swojego miejsca zamieszkania. To zostało potwierdzone w indywidualnej interpretacji z dnia 21 stycznia 2021 roku o numerze 0112-KDIL2-1.4011.827.2020.2.JK.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów.