Aktualizacja: 16.10.2023

Praca w Niemczech, który jest naszym największym i najbogatszym sąsiadem z Unii Europejskiej od dawna jest źródłem dochodów dla wielu Polaków. Wysokie stawki godzinowe, przyzwoite warunki życia zachęcają wiele osób do znalezienia tam pracy lepiej płatnej niż w Polsce. Gdyby tylko nie spora biurokracja to byłby wymarzony kierunek wyjazdu. Dlatego przygotowaliśmy poradnik o tym jak przygotować się do pracy w Niemczech.

Jakie dokumenty należy mieć aby móc legalnie pracować w Niemczech?

Aby legalnie pracować w Niemczech, należy posiadać następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty lub paszport: Jest to podstawowy dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Zezwolenie na pracę (Aufenthaltserlaubnis): Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie potrzebujesz tego dokumentu, aby legalnie pracować w Niemczech. Natomiast jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE, musisz uzyskać zezwolenie na pracę, zanim zaczniesz pracować w Niemczech.
 3. Numer ubezpieczenia zdrowotnego (Krankenversicherungsnummer): aby mieć prawo do świadczeń zdrowotnych, trzeba mieć numer ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Zgoda na rozpoczęcie pracy (Bescheinigung über die Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme) : Pracodawca jest zobowiązany do wystawienie tego dokumentu dla pracownika, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE.
 5. Potwierdzenie o odbytym badaniu lekarskim (Gesundheitszeugnis): Pracodawca może wymagać od pracownika przedstawienia potwierdzenia o odbytym badaniu lekarskim.
 6. Numer podatkowy (Steuer-IdNr) : pracownicy zatrudnieni w Niemczech muszą posiadać numer podatkowy.
 7. Numer ubezpieczenia społecznego (Sozialversicherungsnummer): Jest to numer potrzebny do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.
 8. Certyfikat językowy: jeśli pracodawca wymaga znajomości języka niemieckiego, trzeba przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość języka.

Zapraszamy również do przejrzenia informacji z polskiej strony rządowej dotyczącej pracy w Niemczech oraz niemieckiego urzędu pracy Arbeitsagentur.de , która jest po niemiecku i polsku.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami:

+48 517 855 874

 Jak rozliczyć dochody z Niemiec w Polsce? 

Aby rozliczyć dochody z Niemiec w Polsce, należy przede wszystkim pamiętać, że jeśli pracujesz legalnie w Niemczech, to tamtejsze urzędy skarbowe pobierają podatki od twoich zarobków. Natomiast w Polsce trzeba rozliczyć się z tzw. dochodów z zagranicy. Szerzej to wyjaśniamy w tekście: Jak pracować zagranicą i płacić podatki w Polsce.

W związku z tym, aby rozliczyć dochody z pracy w Niemczech w Polsce, należy:

 1. Pobrać od pracodawcy z Niemiec potwierdzenie o wysokości dochodów i podatków, które zostaną od nich odprowadzone.
 2. Złożyć w polskim Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe za rok, w którym uzyskano dochód z Niemiec.
 3. W zeznaniu podatkowym należy podać dochód uzyskany z Niemiec oraz kwotę podatku odprowadzonego w Niemczech.
 4. W przypadku, gdy podatek odprowadzony w Niemczech jest wyższy niż podatek należny w Polsce, to nie trzeba dopłacać do podatku w Polsce. Natomiast jeśli podatek w Niemczech jest niższy, niż w Polsce, to trzeba dopłacić różnicę do polskiego Urzędu Skarbowego.
 5. Należy pamiętać, że trzeba rozliczyć się z dochodów z Niemiec w Polsce niezależnie od tego, czy przebywa się tam na stałe czy tylko czasowo.

Należy też pamiętać, że aby legalnie pracować w Unii Europejskiej należy posiadać wydany przez ZUS Certyfikat A1. Piszemy o nim w tekście: Czy potrzebuję zaświadczenie A1, czy też certyfikatu rezydencji?

Jakie dokumenty musi posiadać Polak aby rozliczyć dochód z Niemiec w Polsce jeśli pracuje tam na etacie albo jeśli świadczy usługi jako polska działalność gospodarcza w Niemczech?

Polak, który pracuje na etacie w Niemczech, będzie musiał posiadać dokument potwierdzający dochód, taki jak Lohn- oder Gehaltsabrechnung (rozliczenie wynagrodzenia lub pensji) oraz potwierdzenie zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (Lohnsteuerbescheinigung). Jeśli Polak jest zatrudniony przez niemiecką firmę, będzie musiał również posiadać dokument potwierdzający zatrudnienie (Arbeitsvertrag).

Jeśli natomiast Polak prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech, będzie musiał posiadać dokumenty potwierdzające dochód, takie jak faktury, rachunki, potwierdzenia otrzymanych płatności oraz potwierdzenie zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (Umsatzsteuerbescheinigung). W przypadku działalności gospodarczej, będzie również musiał posiadać dokument potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej w Niemczech (Handelsregisterauszug).

O czym trzeba pamiętać jeśli jesteś Polakiem pracującym w Niemczech i chcącym rozliczać się podatkowo w Polsce?

Jeśli jesteś Polakiem pracującym w Niemczech i chcesz rozliczać się podatkowo w Polsce, trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 1. Podatek jest odprowadzany w kraju zamieszkania: Jeśli pracujesz w Niemczech, ale mieszkasz w Polsce, to podatek należy odprowadzić w Polsce.
 2. Zeznanie podatkowe w Polsce: Trzeba złożyć zeznanie podatkowe za rok, w którym uzyskano dochód z Niemiec.
 3. Potwierdzenie o wysokości dochodów i podatków odprowadzonych w Niemczech: Pracodawca z Niemiec powinien wystawić potwierdzenie o wysokości dochodów i podatków odprowadzonych w Niemczech.
 4. Dopłata do podatku w Polsce: Jeśli podatek odprowadzony w Niemczech jest niższy niż podatek należny w Polsce, trzeba dopłacić różnicę do polskiego Urzędu Skarbowego.
 5. Ulgi podatkowe: Należy zwrócić uwagę na ulgi podatkowe, które mogą być przysługujące pracownikom pracującym za granicą.
 6. Rozliczenie z małżonkiem: Jest dobrowolne.
 7. Konsultacja z doradcą podatkowym: Warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby upewnić się, że rozliczenie jest zgodne z prawem i aby uniknąć ewentualnych błędów.

Ulgi przysługujące osobom pracującym zagranicą

W Polsce istnieje kilka rodzajów ulg podatkowych, które mogą być przysługujące pracownikom pracującym za granicą:

 1. Ulga na podatek dochodowy z tytułu pracy za granicą: Przysługuje ona pracownikom, którzy pracują za granicą, ale mieszkają w Polsce. Ulga ta polega na tym, że pracownik może odliczyć od dochodu koszty związane z pracą za granicą, takie jak koszty podróży, noclegów, wyżywienia itp.
 2. Ulga na podatek dochodowy z tytułu wyjazdów służbowych: Przysługuje ona pracownikom, którzy pracują za granicą na rzecz polskiego pracodawcy. Ulga ta polega na tym, że pracownik może odliczyć od dochodu koszty związane z wyjazdami służbowymi, takie jak koszty podróży, noclegów, wyżywienia itp.
 3. Ulga na podatek dochodowy z tytułu wyjazdów rodzinnych: Przysługuje ona pracownikom, którzy pracują za granicą, ale mieszkają w Polsce. Ulga ta polega na tym, że pracownik może odliczyć od dochodu koszty związane z wyjazdami rodzinnymi do Polski.
 4. Ulga na podatek dochodowy z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego : Przysługuje ona pracownikom którzy otrzymują świadczenie emerytalne z zagranicy i rozliczają się podatkowo w Polsce.
 5. Ulga na podatek dochodowy z tytułu zagranicznej renty: Przysługuje ona pracownikom którzy otrzymują rentę z zagranicy i rozliczają się podatkowo w Polsce. Ulga ta polega na tym, że pracownik może odliczyć od dochodu część otrzymanej renty, która jest związana z okresem pracy za granicą.
 6. Należy pamiętać, że te ulgi podatkowe nie dotyczą wszystkich pracowników pracujących za granicą, a także, że istnieją różne limity i warunki, które trzeba spełnić, aby móc skorzystać z tych ulg. Warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub z Urzędem Skarbowym w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tych ulg podatkowych.

Jedną z najważniejszych rzeczy na którą zwracamy uwagę naszym klientom, jest konieczność rozliczenia A1 w Polsce. Wiele osób o tym nie wie i wpada w kłopoty, gdy przychodzi ZUS i ustala im rezydencję podatkową w kraju w którym pracowali. Np. w Holandii podatek dochodowy wynosi 37,07% a w Polsce ryczałt dla osoby wykonującej prace budowlane to 5,5%. Jak rozliczyć zaświadczenie A1 dowiecie się z tego tekstu: Jak rozliczyć zaświadczenie A1