Z dniem 1 lipca 2023 r. zniesiono stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, co wiąże się z koniecznością ponownego sprawdzania legalności pobytu cudzoziemców pracujących w Polsce. Tzw. tarcza anty-COVID (ustawa z 2 marca 2020 r.) automatycznie przedłużała prawo pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do 30 dni po dniu odwołania tego stanu.

Co to oznacza dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców i samych pracowników?

Po 1 sierpnia 2023 r. obowiązują znowu standardowe zasady – cudzoziemiec musi posiadać ważny tytuł pobytowy, np. wizę lub zezwolenie na pobyt. W praktyce, wystarczające jest złożenie formalnie poprawnego wniosku o przedłużenie wizy lub zezwolenia na pobyt. Jeśli wniosek jest złożony na czas i nie zawiera błędów, to pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważany jest za legalny.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca jest wykroczeniem, za które pracodawca może zostać ukarany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł. Powtórne wykroczenie w ciągu dwóch lat skutkuje decyzją o odmowie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, co oznacza, że pracodawca nie może zatrudniać cudzoziemców.

Koniec tarczy oznacza koniec automatycznego przedłużania prawa pobytu cudzoziemców w Polsce. Pracodawcy muszą na bieżąco sprawdzać status prawny zatrudnianych cudzoziemców, co stanowi duże wyzwanie, zwłaszcza w kontekście często zmieniających się przepisów.

Wnioski:

1. Uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza koniec automatycznego przedłużania prawo pobytu cudzoziemców w Polsce.

2. Cudzoziemiec musi posiadać ważny tytuł pobytowy, np. wizę lub zezwolenie na pobyt.

3. Pracodawcy muszą na bieżąco sprawdzać status prawny zatrudnianych cudzoziemców.

4. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca jest wykroczeniem, za które pracodawca może zostać ukarany grzywną.

5. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców powinni na bieżąco monitorować zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Zaproponowane działania:

1. Sprawdzaj na bieżąco status prawny zatrudnianych cudzoziemców. 

2. Zachęcaj cudzoziemców do złożenia wniosków o przedłużenie wizy lub zezwolenia na pobyt.

3. Zatrudniaj specjalistów do spraw personalnych lub zleć sprawy związane z legalizacją pracy biurom rachunkowym, takim jak Biuro Rachunkowe Precyzja, które mają doświadczenie w obszarze prawa pracy.

4. Monitoruj na bieżąco zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców i dostosuj swoje działania do obowiązujących regulacji.

5. Rozważ zatrudnianie cudzoziemców poprzez agencje pracy tymczasowej, które zajmują się sprawami związanymi z legalizacją pracy za granicą.