Księgowość dla JDG: jednoosobowej działalności gospodarczej

Oszczędź czas i nerwy – Profesjonalna obsługa księgowa dla jednoosobowych firm!

Praca na swoim ma wiele zalet

Wiąże się jednak z nią kilka niedogodności, z których my chcielibyśmy wymienić:

  • Akonieczność samodzielnego dbania o swojej finanse i podatki oraz terminy administracyjne,
  • Apilnowanie "kwitków" i uczenie się, które z nich są ważne,
  • Abrak merytorycznego wsparcia w przypadku zapytań ze strony urzędów,
  • Asamotność w "starciu" z machiną urzędniczą; czy to chodzi o podatki, czy administrację developera,
  • Abrak merytorycznego wsparcia w przypadku zawierania umów bankowych, leasingowych lub ubezpieczeniowych,
  • Apoświęcania czasu przeznaczonego na pracę lub rodzinę na formalności urzędowe.

Dlaczego więc nie skorzystać z usług firmy, która będzie robiła to wszystko za Ciebie?

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) to działalność związana z prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednoosobowa działalność gospodarcza to rodzaj działalności, w której jedna osoba fizyczna prowadzi własną działalność gospodarczą na własny rachunek i odpowiedzialność. Księgowość JDG obejmuje m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczanie podatków oraz innych obowiązków rachunkowych i finansowych jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na osobie prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) ma różne obowiązki podatkowe w zależności od rodzaju działalności i wysokości uzyskiwanych przychodów. Ogólnie osoba prowadząca JDG jest odpowiedzialna za:

  • Złożenie deklaracji podatkowej i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za uzyskane przychody z działalności gospodarczej. Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 12% lub 32% w zależności od wysokości dochodu i skali podatkowej. Osoba prowadząca JDG jest zobowiązana do rozliczenia podatku dochodowego za każdy rok podatkowy, nawet jeśli nie osiągnęła żadnych dochodów lub jeśli działalność była prowadzona przez krótki okres czasu.
  • Złożenie deklaracji podatkowej i rozliczenie podatku VAT za dokonane sprzedaże i otrzymane należności. Podatek VAT jest podatkiem od wartości dodanej, który obowiązuje przy sprzedaży towarów i usług. Osoby prowadzące JDG mogą być zwolnione z VAT lub korzystać ze zwolnienia z VAT w zależności od rodzaju działalności i wysokości przychodów.
  • Złożenie deklaracji podatkowej i rozliczenie podatku VAT za udzielone usługi lub sprzedane towary. Podatek VAT wynosi 23% lub 8% w zależności od rodzaju działalności i rodzaju towarów lub usług. Osoba prowadząca JDG jest zobowiązana do zarejestrowania się w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT i składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K co miesiąc lub co kwartał, w zależności od wysokości obrotów.
  • Złożenie deklaracji podatkowej i rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są obowiązkowymi opłatami, które należy uiszczać do ZUS. Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane przez obie strony umowy, tj. przez pracownika i pracodawcę. W przypadku JDG osoba prowadząca działalność jest jednocześnie pracownikiem i pracodawcą i musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za siebie.

Ponadto osoba prowadząca JDG może mieć dodatkowe obowiązki podatkowe wynikające z przepisów prawa podatkowego. Należy zawsze sprawdzić obowiązujące przepisy, aby poznać dokładne obowiązki podatkowe osoby prowadzącej JDG.

W czym Ci pomożemy?

Księgowość

Poprowadzimy Twoją księgowość począwszy od pomocy w rejestracji firmy wraz z obsługą formalności (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, REGON, ZUS, US, itd.) przez prowadzenie jej księgowości (m. in. deklaracje podatkowe; miesięczne, kwartalne, roczne), aż do pomocy w komunikowaniu się z urzędami.
To wszystko przez internet i bez konieczności przywożenia faktur i rachunków.

Kredyty i leasingi

Kredyty i leasingi

Pomożemy Ci w wyborze najlepszego kredytu lub leasingu oraz policzymy jego realny koszt a także wytłumaczymy Ci wszystko, co jest napisane drobnym druczkiem. Dzięki temu zyskasz wiedzę na temat wszystkich ryzyk związanych ze swoją decyzją. I być może zmienisz swoją decyzję ciesząc w ten sposób swój portfel 🙂

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie samochodu, zdrowotne, na życie, NNW, wyjazdów za granicę, itd. Jest ich naprawdę wiele i nie jest łatwo wybrać to najbardziej odpowiadające. Jednak największym wyzwaniem jest powstanie tzw. szkody. Często właśnie wówczas przydaje pomoc kogoś, kto dokładnie wie jak czytać i egzekwować warunki podpisanej umowy.

Po prostu zadzwoń: +48 517 855 874