Przygotowanie się do rozliczenia pit z zagranicy za rok 2023 wymaga zrozumienia kilku kluczowych aspektów. Ważne jest, aby właściwie określić swoje dochody uzyskane za granicą oraz zastosować odpowiednie przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce, to musisz rozliczyć swoje dochody z zagranicy w polskim urzędzie skarbowym, co może być procesem skomplikowanym.

Zacznijmy od zaświadczenia A1, które jest wymagane od przedsiębiorców planujących pracować w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii. Zaświadczenie to potwierdza, że przedsiębiorca jest objęty ubezpieczeniem w Polsce i unika konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w kraju, w którym pracuje. Brak tego dokumentu może prowadzić do podwójnego opodatkowania, a także do problemów z opłatami, korzystaniem ze świadczeń, czy nawet kar finansowych i administracyjnych​​.

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu PIT z zagranicy?

ZGŁOŚ się do nas!

Ponadto, istnieją różne wnioski, które należy złożyć w zależności od indywidualnej sytuacji, takie jak US-1 dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, czy US-3 dla pracowników delegowanych do pracy w innym państwie członkowskim. Te wnioski są niezbędne do uzyskania zaświadczenia A1, które jest kluczowe do prawidłowego rozliczenia i uniknięcia podwójnego opodatkowania​​.

Dochody uzyskane za granicą

Dochody uzyskane za granicą są tematem, który może wydawać się zawiły dla wielu osób pracujących poza granicami Polski. Jeżeli jesteś polskim rezydentem podatkowym, czyli masz centrum swoich interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce lub przebywasz na terytorium Polski dłużej niż 182 dni w roku, musisz pamiętać, że dochody uzyskane za granicą powinny być rozliczone w Polsce. Jest to niezwykle istotne, aby uniknąć podwójnego opodatkowania i skorzystać z przysługujących ulg.

Dwie główne metody rozliczania dochodów z zagranicy, to metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia. Rozliczając się w Polsce, musisz zdecydować, którą metodę stosować, co zależy od umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych między Polską a krajem, z którego dochody są uzyskiwane.

Metoda wyłączenia z progresją sprawia, że dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce, ale wpływa na ustalenie stawki podatku od pozostałych dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej. Jeśli uzyskujesz dochody wyłącznie za granicą i są one zwolnione w Polsce od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie musisz składać zeznania. W przeciwnym razie, jeżeli poza dochodami zagranicznymi uzyskujesz również dochody w Polsce, musisz złożyć zeznanie i rozliczyć dochody według tej metody​​.

Natomiast metoda proporcjonalnego odliczenia jest stosowana, gdy twoje dochody nie są zwolnione od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub Polska nie zawarła takiej umowy z danym krajem. Dochody osiągane za granicą są opodatkowane w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odliczasz podatek zapłacony za granicą, jednakże tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie​​.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli jest ona opodatkowana na zasadach ogólnych (skala podatkowa) to można ją rozliczyć na jednym zeznaniu podatkowym razem z tymi przychodami z zagranicy.

Osoby pracujące za granicą powinny również pamiętać, że jeżeli delegacja trwa co najmniej 182 dni w danym roku kalendarzowym, dochód może być opodatkowany przez organy skarbowe państwa, w którym pracują. W sytuacji, gdy polski obywatel wykonuje pracę zdalną dla zagranicznego pracodawcy na terenie Polski, podatek odprowadzany jest tylko do polskiego urzędu skarbowego, a pracownik sam musi zadbać o wpłatę zaliczek na podatek dochodowy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w prawidłowym rozliczeniu pit z zagranicy, warto skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego, takiego jak Biuro Rachunkowe Precyzja, które posiada doświadczenie w tego typu sprawach i może zapewnić wsparcie w uniknięciu błędów oraz upewnieniu się, że spełniasz wszystkie wymagania podatkowe.

Zasady opodatkowania

Rozliczenie podatkowe PIT za pracę wykonaną za granicą może być skomplikowane, ale istnieje kilka kluczowych zasad, które pomogą ci się prawidłowo rozliczyć. Jeśli uzyskałeś dochody za granicą, powinieneś je zgłosić w Polsce, nawet jeśli zostały one już opodatkowane w innym kraju. Ważne jest, abyś sprawdził, czy Polska ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, z którego uzyskałeś dochód, ponieważ może to wpłynąć na sposób rozliczenia.

Jeżeli dochody te są zwolnione od podatku w Polsce na mocy takiej umowy i nie osiągnąłeś innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, nie musisz składać zeznania podatkowego. Jednak jeśli masz także inne dochody, które podlegają opodatkowaniu w Polsce, musisz je zgłosić i zastosować metodę wyłączenia z progresją, co oznacza, że dochody zagraniczne są wyłączone z podstawy opodatkowania w Polsce, ale wpływają na wysokość stawki podatku od pozostałych dochodów.

Inną metodą jest proporcjonalne odliczenie, które pozwala odliczyć od polskiego podatku kwotę zapłaconego podatku za granicą, ale tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą. Ta metoda ma zastosowanie, jeśli twoje dochody nie są zwolnione od podatku w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej lub gdy dochody pochodzą z kraju, z którym Polska nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ostateczny PIT składasz na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG, a składając zeznanie, możesz również skorzystać z różnych ulg podatkowych, jak ulga na dzieci, Internet czy ulga rehabilitacyjna.

Ważnym elementem rozliczenia jest również ustalenie twojej rezydencji podatkowej. Jeżeli w Polsce posiadasz centrum interesów osobistych lub gospodarczych, to niezależnie od czasu spędzonego za granicą, możesz być uznany za rezydenta podatkowego w Polsce.

Rozliczenie w Polsce dochodów z pracy w USA

Rozliczając dochody z pracy w USA, polscy rezydenci podatkowi muszą odpowiednio dokumentować swoje zarobki za pomocą amerykańskich formularzy podatkowych takich jak W-2, 1040, 1099. Te dokumenty są konieczne zarówno do sporządzenia deklaracji podatkowej w USA, jak i do rozliczenia w Polsce, wskazując przychody z pracy za granicą oraz potencjalne ulgi podatkowe, które mogą być zastosowane w polskim zeznaniu podatkowym.

W Polsce obowiązują dwie główne metody unikania podwójnego opodatkowania: metoda proporcjonalnego odliczenia oraz metoda wyłączenia z progresją. Wybór odpowiedniej metody zależy od treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem, z którego pochodzą dochody. Jeśli umowa przewiduje metodę wyłączenia z progresją, dochody uzyskane za granicą są zwolnione z opodatkowania w Polsce, ale wpływają one na wysokość stawki podatku od pozostałych dochodów osiągniętych w Polsce. Natomiast metoda zaliczenia proporcjonalnego pozwala na odliczenie od polskiego podatku proporcjonalnej części podatku zapłaconego za granicą, ale nie więcej niż część podatku polskiego, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

Od 2021 roku wprowadzono również ograniczenie ulgi abolicyjnej, która teraz nie może przekroczyć 1 360 zł rocznie. Ulga ta miała na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zastosowania metody zaliczenia proporcjonalnego, która często prowadzi do wyższych obciążeń podatkowych niż metoda wyłączenia z progresją.

Przy rozliczaniu PIT za 2023 rok ważne jest, aby uwzględnić te zmiany oraz sprawdzić, jakie metody unikania podwójnego opodatkowania zastosuje się do dochodów uzyskanych w USA.

Dla uzyskania dalszych informacji na temat rozliczeń podatkowych, można odwiedzić stronę Podatki.gov.pl, która zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące rozliczeń podatkowych, w tym rozliczenia dochodów zagranicznych​

Zwrot podatku z zagranicy

W kwestii zwrotu podatku z zagranicy istnieje kilka kluczowych aspektów, o których musisz pamiętać, aby skutecznie odzyskać nadpłaconą kwotę podatku.

Po pierwsze, jeśli zapłaciłeś podatek dochodowy za granicą, który był wyższy niż podatek należny w Polsce, masz prawo ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Proces ten różni się w zależności od kraju, w którym pracowałeś, i od przepisów podatkowych obowiązujących w tym kraju.

W przypadku, gdy z krajem, z którego otrzymujesz dochody, Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, możesz zastosować metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód uzyskany za granicą jest wyłączony z opodatkowania w Polsce, ale wpływa na wysokość stawki podatku od pozostałych dochodów, które są opodatkowane w Polsce. Jeśli uzyskałeś dochody tylko za granicą i są one zwolnione od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie jesteś zobowiązany do składania zeznania podatkowego w Polsce. Jednak jeśli oprócz dochodów zagranicznych uzyskałeś również inne dochody, które są opodatkowane w Polsce, musisz je rozliczyć według tej metody.

Jeśli jednak kraj, z którego otrzymałeś dochody, nie ma z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub twoje dochody nie są zwolnione od podatku na podstawie takiej umowy, możesz zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że od polskiego podatku dochodowego odliczasz podatek zapłacony za granicą, jednak tylko do wysokości, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

Jeśli nie jesteś pewien, jakie przepisy obowiązują w kraju, w którym uzyskałeś dochody, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub skorzystać z usług firm specjalizujących się w odzyskiwaniu podatków z zagranicy. Mogą one pomóc w prawidłowym wypełnieniu wniosków i maksymalizacji kwoty zwrotu, a także w zrozumieniu wszelkich zmian w przepisach podatkowych, które mogą mieć wpływ na Twój zwrot.

Pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o zwrot podatku do 5 lat od zakończenia pracy lub roku podatkowego w którym podatek został zapłacony. W związku z tym, jeśli uważasz, że przysługuje Ci zwrot nadpłaconego podatku, nie zwlekaj z podjęciem odpowiednich kroków.

Zawsze gromadź wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak formularze podatkowe czy payslipy, które mogą być wymagane do procesu zwrotu podatku.

Jak wygląda procedura zwrotu podatku z zagranicy jeśli mam rezydencję podatkową w Polsce?

Zwrot podatku z zagranicy dla osób mających rezydencję podatkową w Polsce może wyglądać różnie w zależności od kraju, z którego ten podatek jest zwracany. Oto ogólne kroki, które zwykle należy podjąć:

  1. Ustalenie Podwójnego Opodatkowania: Najpierw sprawdź, czy Polska ma z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli tak, zwykle określa ona zasady zwrotu podatku.
  2. Złożenie Zeznania Podatkowego: Zazwyczaj trzeba złożyć zeznanie podatkowe w kraju, w którym uzyskano dochód, aby dokonać rozliczenia i ubiegać się o ewentualny zwrot.
  3. Zgromadzenie Dokumentacji: Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty, które potwierdzają zapłatę podatku za granicą oraz fakt, że Polska jest twoim krajem rezydencji podatkowej.
  4. Wnioskowanie o Zwrot: Skontaktuj się z odpowiednim urzędem skarbowym za granicą, aby dowiedzieć się, jakie formularze trzeba wypełnić, aby otrzymać zwrot podatku.
  5. Złożenie Dokumentów w Polsce: Po otrzymaniu zwrotu podatku za granicą lub nawet w trakcie procedury ubiegania się o zwrot, należy zazwyczaj zadeklarować ten dochód w zeznaniu podatkowym w Polsce, uwzględniając już zapłacony za granicą podatek.
  6. Oczekiwanie na Decyzję: Proces zwrotu podatku może trwać różną ilość czasu, w zależności od kraju i konkretnego przypadku.
  7. Zachowanie Dowodów: Zachowaj wszelkie dowody płatności i korespondencję z urzędami skarbowymi, co może być pomocne w przypadku kontroli lub konieczności udowodnienia zapłaty podatku.
  8. Konsultacja z Ekspertem: W przypadku skomplikowanych sytuacji zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub ekspertem ds. międzynarodowych rozliczeń podatkowych.

Pamiętaj, że szczegółowe procedury mogą się różnić w zależności od kraju, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne wymogi i procedury obowiązujące w danym państwie.