Od połowy lutego możliwe jest rozliczanie deklaracji PIT. Wielu z nas może oczekiwać na zwrot podatkowy z urzędu skarbowego. Jednak, zanim środki zostaną przelane na nasze konto, warto być przygotowanym na możliwy telefon lub pismo z urzędu.

Pracodawcy mają obowiązek dostarczyć swoim pracownikom PIT-11 do końca lutego, co oznacza, że niektórzy otrzymają korespondencję z dokumentacją na początku marca. Na złożenie deklaracji podatkowej mamy czas do końca kwietnia. Możliwe jest to już od 15 lutego za pośrednictwem elektronicznego systemu e-PIT (dostępnego na stronie podatki.gov.pl).

Elektronicznie znaczy szybciej

Urząd skarbowy dokona wypłaty w ciągu trzech miesięcy (dla deklaracji papierowych) lub 45 dni (dla deklaracji elektronicznych).

Jak zawsze zalecamy przekazanie rozliczania PIT zawodowcom. W ten sposób może a uniknąć wielu niespodzianek i nerwów.

Kiedy skontaktuje się z nami urząd skarbowy?

Pracownicy urzędu mogą zwrócić się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące złożonej deklaracji, szczególnie jeśli zostaną w niej zauważone błędy. Często komunikacja odbywa się drogą listowną, ale możliwy jest również telefon. Osoby, które skorzystały z ulg podatkowych, mogą spodziewać się kontaktu. W takim wypadku, urząd może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z ulg.

Należy pamiętać, że pominięcie wezwania z urzędu skarbowego może skutkować sankcją finansową do 3300 zł.

Jak się przygotować do rozmowy z Urzędem Skarbowym?

Po pierwsze: oddychaj! 🙂 Przygotowanie do rozmowy z urzędem skarbowym, gdy ten skontaktuje się w sprawie złożonej deklaracji podatkowej, wymaga przemyślenia i organizacji jednak pamiętaj, że zazwyczaj jest to formalność. Oto kilka kroków, które pomogą Ci być gotowym na taki kontakt:

 1. Zachowaj spokój i profesjonalizm: Pamiętaj, że rozmowa z urzędem skarbowym to standardowa procedura i nie musi oznaczać problemów. Zachowanie spokoju pomoże Ci lepiej komunikować się i skuteczniej odpowiadać na pytania.
 2. Zachowuj się uprzejmie. Nawet jeśli się denerwujesz, to pamiętaj, że po drugiej stronę słuchawki też jest człowiek, któremu należy się szacunek. On wykonuje tylko swoją pracę i jeśli będziesz traktować go z szacunkiem, to też taki szacunek otrzymasz.
 3. Przejrzyj swoją deklarację: Przed rozmową warto ponownie przejrzeć złożoną deklarację podatkową oraz wszelkie załączniki. Upewnij się, że rozumiesz wszystkie podane informacje i decyzje dotyczące ulg podatkowych czy innych aspektów rozliczenia.
 4. Przygotuj dokumentację: Zbierz wszelkie dokumenty, które mogą być potrzebne do potwierdzenia informacji zawartych w deklaracji, takie jak faktury, umowy, potwierdzenia wpłat na IKZE, dokumenty potwierdzające prawo do ulg podatkowych itp. Dobrze jest mieć je pod ręką w trakcie rozmowy.
 5. Zapoznaj się z przepisami: Jeśli rozmowa ma dotyczyć konkretnych ulg podatkowych lub innych kwestii prawnych, warto przed rozmową zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Pozwoli to na bardziej świadomą komunikację.
 6. Spisz kluczowe punkty: Jeśli oczekujesz, że rozmowa może dotyczyć skomplikowanych kwestii, przygotuj listę kluczowych punktów i argumentów, które chcesz przedstawić. Może to dotyczyć na przykład uzasadnienia skorzystania z określonych ulg podatkowych.
 7. Bądź gotów na udzielenie dodatkowych informacji: Urzędnik może prosić o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty. Bądź przygotowany na to, że może być konieczne dostarczenie dodatkowych informacji po rozmowie.
 8. Zapisz rozmowę: Rozważ, czy z przyczyn formalnych warto poprosić o pozwolenie na nagranie rozmowy lub zapisz kluczowe informacje i ustalenia bezpośrednio po jej zakończeniu.
 9. Zaplanuj dalsze działania: Po rozmowie, opracuj plan dalszych działań, jeśli takie będą potrzebne, np. przygotowanie i wysłanie dodatkowych dokumentów.

Pamiętaj, że urząd skarbowy ma obowiązek przestrzegania tajemnicy skarbowej, a wszelkie udzielone przez Ciebie informacje podlegają ochronie.

Rodzaje ulg podatkowych

Ulgi podatkowe przy rozliczeniu PIT w Polsce pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania lub kwoty podatku. Poniżej przedstawiamy niektóre z dostępnych ulg:

 1. Ulga na dzieci – umożliwia odliczenie od podatku kwoty przysługującej na utrzymanie dzieci.
 2. Ulga internetowa – pozwala na odliczenie kosztów korzystania z Internetu dla celów prywatnych.
 3. Ulga rehabilitacyjna – dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób utrzymujących niepełnosprawnych, umożliwiająca odliczenie kosztów rehabilitacji i zakupu specjalistycznego sprzętu.
 4. Ulga termomodernizacyjna – oferuje możliwość odliczenia wydatków na termomodernizację mieszkań.
 5. Ulga dla dawców krwi – pozwala na odliczenie pewnej kwoty przez osoby, które oddają krew bezpłatnie.
 6. Ulga B+R – dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy inwestują w badania i rozwój.
 7. Ulga na nowe technologie – dotyczy odliczenia kosztów związanych z nabyciem nowych technologii.
 8. Ulga mieszkaniowa – umożliwia odliczenie wydatków na zakup mieszkania lub budowę domu.
 9. Ulga na IKZE – pozwala na odliczenie wpłaconych składek na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.
 10. Ulga na darowizny – oferuje możliwość odliczenia darowizn na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne, naukowe itp.