Współczesny rynek pracy oraz gospodarczy charakteryzuje się coraz większą globalizacją i mobilnością przedsiębiorców. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce na własny rachunek, istnieje ciekawa opcja czasowego przeniesienia swojej działalności na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. To rozwiązanie pozwala na wykorzystanie korzyści związanym z działalnością na obszarze Unii Europejskiej, jednocześnie zachowując swoją polską działalność gospodarczą. Zaświadczenie A1 bez 25 proc? To możliwe!

Czasowe przeniesienie działalności na własny rachunek na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej to fascynująca opcja, która staje się coraz bardziej aktualna w obliczu rosnącej globalizacji i mobilności przedsiębiorców. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, na własny rachunek w Polsce, może to być interesującą perspektywą, która pozwala na wykorzystanie korzyści związanych z działalnością na obszarze Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zachowaniu polskiej działalności gospodarczej.

Prawna podstawa umożliwiająca czasowe przeniesienie działalności gospodarczej na własny rachunek w państwie członkowskim Unii Europejskiej znajduje się w przepisach prawa unijnego, a konkretnie w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 987/2009. To ważne, aby zrozumieć, że to wyjątkowa okazja, która może przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści.

Teraz, przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym warunkom, które trzeba spełnić, aby skorzystać z tej opcji, korzystając przykładów:

Wykazanie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez okres co najmniej dwóch miesięcy (tylko w Polsce)

To pierwszy i najważniejszy warunek. Osoba ubiegająca się o czasowe przeniesienie działalności musi wykazać, że prowadziła swoją firmę w Polsce przez co najmniej dwa miesiące. To oznacza, że nie można skorzystać z tej opcji, jeśli jest się nowym przedsiębiorcą.

Przykład 1: Warunek czasu prowadzenia działalności w Polsce

Załóżmy, że Anna prowadzi małą firmę zajmującą się handlem internetowym w Polsce. Chce ona skorzystać z możliwości czasowego przeniesienia swojej działalności na rynek niemiecki. Jednak aby to zrobić, musi wykazać, że prowadzi swoją działalność w Polsce przez co najmniej dwa miesiące. Anna zaczęła swój biznes w styczniu, więc po upływie tego okresu, w marcu, będzie mogła starać się o przeniesienie działalności.

W Biurze Rachunkowym Precyzja specjalizujemy się w prowadzeniu księgowości osób i firm osiągających dochody za granicą

Zadzwoń: +48 517 855 874

Wykazanie, że w państwie członkowskim będzie wykonywana podobna działalność (np. na podstawie kontraktów)

Drugi warunek polega na udokumentowaniu, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego zamierzamy przenieść swoją działalność, będziemy wykonywać podobną działalność. Może to być potwierdzone na przykład na podstawie zawartych kontraktów lub innych dokumentów biznesowych.

Przykład 2: Wykonywanie podobnej działalności w innym państwie członkowskim

Anna prowadziła sklep internetowy w Polsce, specjalizując się w sprzedaży odzieży. Teraz musi przekonać potencjalnych niemieckich klientów, że również na terenie niemiec może sprzedawać odzież wysokiej jakości. Przykładem może być podpisanie umowy z niemieckim dostawcą lub kontraktami z lokalnymi klientami.

Ważne aby w kontrakcie wyraźnie opisać że prace będą wykonywane tylko w danym kraju.

W państwie członkowskim działalność nie może być wykonywana dłużej niż przez okres 24 miesięcy (w całym okresie wyłącznie we wskazanym państwie):

Trzeci warunek ogranicza czas przeniesienia działalności do maksymalnie 24 miesięcy. Jest to istotne, ponieważ oznacza, że przeniesienie jest tymczasowe, a po upływie tego okresu przedsiębiorca powinien wrócić do prowadzenia swojej działalności w Polsce.

Przykład 3: Ograniczenie czasu przeniesienia

Anna planuje przenieść swoją działalność do Niemiec na okres 18 miesięcy, aby eksplorować nowe rynki. Ma podpisany kontrakt na taki okres. Po upływie tego czasu Anna będzie miała obowiązek powrotu do prowadzenia swojego biznesu w Polsce.

Jest to możliwe, ponieważ przepisy unijne pozwalają na przeniesienie na okres maksymalnie 24 miesięcy.


Pracujesz za granicą
 ale większość roku mieszkasz w Polsce (formalnie to się nazywa, że tutaj masz swoją rezydencję podatkową) i cieszysz się, że całe dochody z pracy za granicą trafiają na Twoje konto bez żadnych podatków. Myślisz sobie: pod koniec roku się rozliczę; policzę ulgi i odliczenia podatkowe i wtedy zobaczy się ile tego podatku mam tak naprawdę do zapłaty. To błąd.

Przeczytaj tekst na naszym blogu: Dlaczego warto płacić comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy od przychodów osiągniętych za granicą?

Prowadząc działalność za granicą, w Polsce musi zostać zachowana infrastruktura, która umożliwi dalsze prowadzenie działalności po powrocie do Polski

To ważny aspekt dla przedsiębiorców, którzy przenoszą swoją działalność za granicę. Muszą zadbać o to, żeby w Polsce zachować pewną infrastrukturę, która umożliwi kontynuowanie działalności po zakończeniu okresu przeniesienia. To może obejmować zachowanie biura, magazynu, czy innego rodzaju aktywów.

Przykład 4: Zachowanie infrastruktury w Polsce

Anna zdecydowała się na przeniesienie swojego sklepu internetowego i magazynu do Niemiec, ale w Polsce ma biuro obsługi klienta. To ważne, ponieważ zachowując te elementy infrastruktury, Anna będzie mogła łatwiej wrócić do prowadzenia działalności w Polsce, gdy zakończy okres przeniesienia.

Brak wymogu 25% po stronie polskiej

W przeciwieństwie do innych wydawanych zaświadczeń A1, to związane z czasowym przeniesieniem działalności za granicę nie wymaga wykazania 25% przychodu po stronie Polskiej w okresie na jaki została wydana. To nic innego jak tak często poszukiwana w Google przez ludzi prowadzących taką działalność fraza: „zaświadczenie A1 bez 25 proc.”

Przykład 5: Brak wymogu 25% po stronie polskiej

Anna prowadzi działalność w Polsce, ale zakłada, że w Niemczech będzie zarabiała więcej niż w Polsce. Nie musi spełniać wymogu, który ogranicza dochody osiągnięte za granicą do maksymalnie 75%.

Czasowe przeniesienie działalności gospodarczej na własny rachunek na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej to interesująca opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać korzyści związane z działalnością w ramach jednolitego rynku europejskiego. Jednak warto pamiętać o spełnieniu wymienionych warunków oraz dokładnie przeanalizować, czy taka decyzja jest zgodna z naszymi planami i potrzebami biznesowymi. Usługi biura rachunkowego będą nieocenione w tym procesie, pomagając zrozumieć wszystkie aspekty przeniesienia działalności gospodarczej za granicę i zapewniając wsparcie w realizacji tego zadania. Zapraszamy do kontaktu!