CENNIK

usług księgowych biura rozliczeń zagranicznych 

Biuro Rachunkowe Precyzja

Rozliczanie dochodów osiągniętych za granicą

 • ANaszym klientom pomagamy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia pracy lub działalności zagranicą i rozliczania jej w Polsce
 • APomoc w uzyskaniu i rozliczeniu zaświadczenia A1
 • APomoc w ustaleniu rezydencji podatkowej
 • ASporządzanie deklaracji PIT-36 / PIT-37 z wykazem przychodów osiągniętych za granicą
 • ASporządzanie korekt deklaracji podatkowych
 • ARozliczenie w Polsce przychodów osiągniętych za granicą

Praca za grani

Opis Cena
Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia A1 400,00 zł
Rozliczenie zaświadczenia A1 od 400,00 zł w zależności od liczby dokumentów
Pomoc w ustaleniu rezydencji podatkowej 100,00 zł
Sporządzanie deklaracji PIT-36 / PIT-37 / PIT-ZG z wykazem przychodów osiągniętych za granicą od 500,00 zł w zależności od liczby dokumentów i złożoności sprawy. Uwaga! Od 1 maja cena obejmuje przygotowanie  czynnego żalu dla osób, które spóźniły się za złożeniem rozliczenia podatkowego albo popełniły błąd w jego wypełnianiu. Należy pamiętać, że kto do 2 listopada br. wykryje błąd w swoim zeznaniu, skoryguje je i w ciągu siedmiu dni ureguluje zaległość, zapłaci o połowę niższe odsetki za zwłokę. Dziś to 8,25 proc.
Sporządzanie korekt deklaracji podatkowych od 500,00 zł w zależności od liczby dokumentów i złożoności sprawy

Dla działalności gospodarczej

Martwi Cię Polski Ład? Prowadzisz firmę usługową, warsztat albo punkt handlowy? Masz wielu klientów? Dużo dokumentów do księgowania? Chcesz się skupić na obsłudze klientów a formalności przekazać w pewne ręce?

Cena od 350 zł miesięcznie

 • Apomoc w założeniu działalności i jej prowadzeniu,
 • Aprowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Amożliwość dostarczania dokumentów w formie elektronicznej,
 • Asporządzanie deklaracji ZUS i US,
 • Awybór najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • Acoroczna analiza czy forma pozostaje najkorzystniejsza.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów / Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych

 

Opis / cena Księgi podatkowe
transakcje złotówkowe
Księgi podatkowe
transakcje złotówkowe i walutowe
od 1 do 10 dokumentów
księgowych
350 zł 400 zł
od 11 do 30 dokumentów
księgowych
400 zł 500 zł
od 31 do 50 dokumentów
księgowych
500 zł 600 zł
od 51 do 100
dokumentów księgowych
650 zł 750 zł
od 101 do 130
dokumentów księgowych
750 zł 950 zł
od 131 do 160
dokumentów księgowych
850 zł 1050 zł
od 161 do 190
dokumentów księgowych
950 zł 1150 zł
od 191 do 220
dokumentów księgowych
1050 zł 1250 zł
od 221 do 250
dokumentów księgowych
1150 zł 1350 zł

Dla spółki

Założyłeś spółkę z o.o. albo akcyjną? Masz wiele faktur kosztowych i sprzedażowych? Zatrudniasz pracowników? Martwi Cię Polski Ład? Potrzebujesz partnera, który pomoże Ci ogarnąć sprawy księgowo-kadrowe a Tobie skupić się na rozwoju biznesu?

Cena od 1000 zł miesięcznie

 • Apomoc w założeniu działalności i jej prowadzeniu,
 • Aprowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Amożliwość dostarczania dokumentów w formie elektronicznej,
 • Asporządzanie deklaracji ZUS i US,
 • Awybór najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • Acoroczna analiza czy forma pozostaje najkorzystniejsza.

Spółki – księgi handlowe

 

Opis / cena Księgi handlowe
transakcje złotówkowe
Księgi handlowe
transakcje złotówkowe i walutowe
od 1 do 10 zapisów
księgowych
1000 zł 1250 zł
od 11 do 20 zapisów
księgowych
1100 zł 1300 zł
od 21 do 40 zapisów
księgowych
1200 zł 1400 zł
od 41 do 100 zapisów
księgowych
1400 zł 1600 zł
od 101 do 130 zapisów
księgowych
1500 zł 1700 zł
od 131 do 160 zapisów
księgowych
1800 zł 2000 z
od 161 do 190 zapisów
księgowych
1900 zł 2100 zł
od 191 do 220 zapisów
księgowych
2000 zł 2200 zł
od 221 do 250 zapisów
księgowych
2100 zł 2300 zł

Cennik usług rachunkowych i kadrowo – płacowych

 

System opłat jest jasny i czytelny. Cena abonamentu obejmuje zaksięgowanie określonej ilości dokumentów. Wpływ na cenę ma rodzaj prowadzonej ewidencji oraz liczba dokumentów w miesiącu.

Podane niżej ceny są cenami brutto.

Zakres usług księgowych wchodzących w skład abonamentu miesięcznego:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i wyliczenie na tej podstawie zaliczki na podatek dochodowy,
 • rozliczanie podatku VAT/ PIT/ CIT,
 • bieżące konsultacje dotyczące kwestii podatkowych i sytuacji podatkowej zawsze wtedy gdy przedsiębiorca chce porozmawiać o swoim przedsiębiorstwie – inwestycje w Firmie, bieżące wydatki, podpisanie nowych umów, dokumentowanie sprzedaży, itp.,
 • dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności – pomoc w doborze najkorzystniejszej formy opodatkowania oraz przygotowanie kompletu dokumentacji związanej z założeniem firmy, załatwienie większości stresujących formalności,
 • bieżące informowanie o wszelkich zmianach podatkowych i ubezpieczeniowych istotnych dla przedsiębiorców,
 • weryfikacja i monitorowanie różnego rodzaju limitów, od których zależy sytuacja finansowa i podatkowa firmy (KRUS, VAT, kasa fiskalna, i wiele innych),
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu/importu,.

Opłaty za usługi nie wchodzące w skład abonamentu – cennik

 

Usługa Cena usługi
Wysyłka dokumentów pocztą (polecony) w
przypadku braku możliwości złożenia drogą
elektroniczną
10 zł
Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca
zawiniona przez zleceniodawcę
500 zł
Zamknięcie roku (sprawozdanie finansowe, roczne
rozliczenie podatkowe)
Cena równa abonamentowi obowiązującemu w
ostatnim miesiącu roku podatkowego nie mniej niż
400 zł za roczne rozliczenie podatkowe oraz 1000 zł
za sprawozdanie finansowe
Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu kasowego 100 zł
Sporządzenie i wysyłanie wezwania do
potwierdzenia sald (opłata za 1 dokument)
10 zł
Opracowanie polityki rachunkowości od 1500 zł
Sporządzenie wniosków i innych dokumentów do
Urzędu Skarbowego i ZUS (opłata za dokument)
od 50 zł
Opłata sankcyjna za przechowywanie dokumentów
księgowych przez Biuro po upływie terminów
zobowiązujących do ich odbioru (opłata za rok)
Opłata równa miesięcznej opłacie abonamentowej
Przechowywanie dokumentacji 100 zł/rok (za każdy rok rozliczeniowy) za
segregator
Reprezentowanie klienta w urzędzie 350 zł za każdą godzinę
Skompletowanie teczki pracowniczej (opłata
jednorazowa przy zawarciu Umowy o Pracę)
60 zł
Prowadzenie spraw płacowych w tym – lista płac –
deklaracja ZUS, PIT 4R, PIT 11, PIT 8B
70 zł dla Umowy Zlecenie i Umowy o Dzieło
80 zł dla Umowy o Pracę
Jeżeli Zleceniodawca spóźni się z przesłaniem
dokumentów niezbędnych do rozliczenia
podatkowego wówczas wynagrodzenie wzrasta o:
+ 20 proc. w przypadku przekroczenia terminu do 3 dni,
+ 50 proc. w przypadku przekroczenia terminu do 7 dni,
+ 100 proc. w przypadku przekroczenia terminu do 19 dnia miesiąca
Cena za dodatkowy dokument powyżej pakietu 9 zł
Sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji
środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji
od 100 zł
Rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów na
podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów
50 zł

 

Zasady współpracy

Rytm pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym prosimy o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca.

 • =Do 5-tego każdego miesiąca należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni
 • =Do 10-go każdego miesiąca informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców
 • =Do 15-go każdego miesiąca informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych
 • =Do 20-go każdego miesiąca dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT

Przedstawione powyżej ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Świadczymy usługi online / zdalnie na całym świecie oraz w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i w Warszawie.

Po prostu zadzwoń: +48 517 855 874