CENNIK

usług księgowych biura rozliczeń zagranicznych 

Biuro Rachunkowe Precyzja

Rozliczanie dochodów osiągniętych za granicą

 • ANaszym klientom pomagamy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia pracy lub działalności zagranicą i rozliczania jej w Polsce
 • APomoc w uzyskaniu i rozliczeniu zaświadczenia A1
 • APomoc w ustaleniu rezydencji podatkowej
 • ASporządzanie deklaracji PIT-36 / PIT-37 z wykazem przychodów osiągniętych za granicą
 • ASporządzanie korekt deklaracji podatkowych
 • ARozliczenie w Polsce przychodów osiągniętych za granicą

Praca za granicą

Opis Cena
Nowość! Pakiet księgowość + zaświadczenie A1 dla JDG osiągających dochody za granicą od 600 zł
Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia A1 600,00 zł
Rozliczenie zaświadczenia A1 od 600 zł w zależności od liczby dokumentów
Pomoc w ustaleniu rezydencji podatkowej 430,50 zł
Sporządzanie deklaracji PIT-36 / PIT-37 / PIT-ZG z wykazem przychodów osiągniętych za granicą od 540 zł w zależności od liczby dokumentów i złożoności sprawy. Uwaga! Od 1 maja deklarację sporządzamy razem z czynnym żalem dla osób, które spóźniły się za złożeniem rozliczenia podatkowego albo popełniły błąd w jego wypełnianiu. Należy pamiętać, że kto do 2 listopada br. wykryje błąd w swoim zeznaniu, skoryguje je i w ciągu siedmiu dni ureguluje zaległość, zapłaci o połowę niższe odsetki za zwłokę. Dziś to 8,25 proc.
Sporządzanie korekt deklaracji podatkowych od 540,00 zł w zależności od liczby dokumentów i złożoności sprawy

Do ceny należy dodać podatek VAT w wysokości 23 proc.

Dla działalności gospodarczej

Martwi Cię Polski Ład? Prowadzisz firmę usługową, warsztat albo punkt handlowy? Masz wielu klientów? Dużo dokumentów do księgowania? Chcesz się skupić na obsłudze klientów a formalności przekazać w pewne ręce?

Cena od 350 zł miesięcznie

 • Apomoc w założeniu działalności i jej prowadzeniu,
 • Aprowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Amożliwość dostarczania dokumentów w formie elektronicznej,
 • Asporządzanie deklaracji ZUS i US,
 • Awybór najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • Acoroczna analiza czy forma pozostaje najkorzystniejsza.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów / Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych

 

Opis / cena Księgi podatkowe
transakcje złotówkowe
Księgi podatkowe
transakcje złotówkowe i walutowe
od 1 do 10 dokumentów
księgowych
350 zł + VAT 600 zł + VAT
od 11 do 30 dokumentów
księgowych
400 zł + VAT 700 zł + VAT
od 31 do 50 dokumentów
księgowych
500 zł + VAT 800 zł + VAT
od 5o
dokumentów księgowych
wycena indywidualna wycena indywidualna

Dla spółki

Założyłeś spółkę z o.o. albo akcyjną? Masz wiele faktur kosztowych i sprzedażowych? Zatrudniasz pracowników? Martwi Cię Polski Ład? Potrzebujesz partnera, który pomoże Ci ogarnąć sprawy księgowo-kadrowe a Tobie skupić się na rozwoju biznesu?

Cena od 1000 zł miesięcznie

 • Apomoc w założeniu działalności i jej prowadzeniu,
 • Aprowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Amożliwość dostarczania dokumentów w formie elektronicznej,
 • Asporządzanie deklaracji ZUS i US,
 • Awybór najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • Acoroczna analiza czy forma pozostaje najkorzystniejsza.

Spółki – księgi handlowe

 

Opis / cena Księgi handlowe
transakcje złotówkowe
Księgi handlowe
transakcje złotówkowe i walutowe
od 1 do 10 zapisów
księgowych
1000 zł + VAT 1250 zł + VAT
od 11 do 20 zapisów
księgowych
1100 zł + VAT 1300 zł + VAT
od 21 do 40 zapisów
księgowych
1200 zł + VAT 1400 zł + VAT
Powyżej 40 dokumentów księgowych wycena indywidualna wycena indywidualna

Cennik usług rachunkowych i kadrowo – płacowych

 

System opłat jest jasny i czytelny. Cena abonamentu obejmuje zaksięgowanie określonej ilości dokumentów. Wpływ na cenę ma rodzaj prowadzonej ewidencji oraz liczba dokumentów w miesiącu.

Podane niżej ceny są cenami brutto.

Zakres usług księgowych wchodzących w skład abonamentu miesięcznego:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i wyliczenie na tej podstawie zaliczki na podatek dochodowy,
 • rozliczanie podatku VAT/ PIT/ CIT,
 • bieżące konsultacje dotyczące kwestii podatkowych i sytuacji podatkowej zawsze wtedy gdy przedsiębiorca chce porozmawiać o swoim przedsiębiorstwie – inwestycje w Firmie, bieżące wydatki, podpisanie nowych umów, dokumentowanie sprzedaży, itp.,
 • dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności – pomoc w doborze najkorzystniejszej formy opodatkowania oraz przygotowanie kompletu dokumentacji związanej z założeniem firmy, załatwienie większości stresujących formalności,
 • bieżące informowanie o wszelkich zmianach podatkowych i ubezpieczeniowych istotnych dla przedsiębiorców,
 • weryfikacja i monitorowanie różnego rodzaju limitów, od których zależy sytuacja finansowa i podatkowa firmy (KRUS, VAT, kasa fiskalna, i wiele innych),
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu/importu,.

Opłaty za usługi nie wchodzące w skład abonamentu – cennik

 

Usługa Cena usługi
Wysyłka dokumentów pocztą (polecony) w
przypadku braku możliwości złożenia drogą
elektroniczną
10 zł + VAT
Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca
zawiniona przez zleceniodawcę
500 zł + VAT
Zamknięcie roku (sprawozdanie finansowe, roczne
rozliczenie podatkowe)
Cena równa abonamentowi obowiązującemu w
ostatnim miesiącu roku podatkowego nie mniej niż
400 zł za roczne rozliczenie podatkowe oraz 1000 zł
za sprawozdanie finansowe + VAT
Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu kasowego 100 zł + VAT
Sporządzenie i wysyłanie wezwania do
potwierdzenia sald (opłata za 1 dokument)
10 zł + VAT
Opracowanie polityki rachunkowości od 1500 zł + VAT
Sporządzenie wniosków i innych dokumentów do
Urzędu Skarbowego i ZUS (opłata za dokument)
od 50 zł + VAT
Opłata sankcyjna za przechowywanie dokumentów
księgowych przez Biuro po upływie terminów
zobowiązujących do ich odbioru (opłata za rok)
Opłata równa miesięcznej opłacie abonamentowej
Przechowywanie dokumentacji 100 zł/rok (za każdy rok rozliczeniowy) za
segregator + VAT
Reprezentowanie klienta w urzędzie 350 zł za każdą godzinę + VAT
Skompletowanie teczki pracowniczej (opłata
jednorazowa przy zawarciu Umowy o Pracę)
100 zł + VAT
Prowadzenie spraw płacowych w tym – lista płac –
deklaracja ZUS, PIT 4R, PIT 11, PIT 8B
100 zł dla Umowy Zlecenie i Umowy o Dzieło
100 zł dla Umowy o Pracę + VAT
Jeżeli Zleceniodawca spóźni się z przesłaniem
dokumentów niezbędnych do rozliczenia
podatkowego wówczas wynagrodzenie wzrasta o:
+ 20 proc. w przypadku przekroczenia terminu do 3 dni,
+ 50 proc. w przypadku przekroczenia terminu do 7 dni,
+ 100 proc. w przypadku przekroczenia terminu do 19 dnia miesiąca
Cena za dodatkowy dokument powyżej pakietu 12 zł + VAT
Sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji
środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji
od 100 zł + VAT
Rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów na
podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów
50 zł + VAT

 

Zasady współpracy

Rytm pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym prosimy o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca.

 • =Do 5-tego każdego miesiąca należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni
 • =Do 10-go każdego miesiąca informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców
 • =Do 15-go każdego miesiąca informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych
 • =Do 20-go każdego miesiąca dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT

Przedstawione powyżej ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Świadczymy usługi online / zdalnie na całym świecie oraz w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i w Warszawie.

Po prostu zadzwoń: +48 517 855 874