PRACA ZA GRANICĄ

ZAŚWIADCZENIE I ROZLICZENIE A1, PIT 36 ZG

Biuro rozliczeń zagranicznych.

Rozliczenia dochodów z zagranicy dla osób prywatnych i firm

Telefon: + 48 517 855 874

Rozliczanie dochodów osiągniętych za granicą

 • ANaszym klientom pomagamy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia pracy lub działalności zagranicą i rozliczania jej w Polsce
 • ADoradztwo w zakresie uzyskania i rozliczeniu zaświadczenia A1
 • APomoc w ustaleniu rezydencji podatkowej
 • ASporządzanie deklaracji PIT-36 / PIT-37 z wykazem przychodów osiągniętych za granicą
 • ASporządzanie korekt deklaracji podatkowych
 • ARozliczenie w Polsce przychodów osiągniętych za granicą
 • ARozliczenie zagranicznych PITów w Polsce

Cennik

Opis Cena
Nowość! Pakiet księgowość + zaświadczenie A1 dla JDG osiągających dochody za granicą od 600 zł
Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia A1 600,00 zł
Rozliczenie zaświadczenia A1 od 600,00 zł w zależności od liczby dokumentów
Pomoc w ustaleniu rezydencji podatkowej (konsultacje) 430,50 zł
Sporządzanie deklaracji PIT-36 / PIT-37 / PIT-ZG z wykazem przychodów osiągniętych za granicą od 540,00 zł w zależności od liczby dokumentów i złożoności sprawy.
Uwaga! Od 1 maja deklarację sporządzamy razem z czynnym żalem dla osób, które spóźniły się za złożeniem rozliczenia podatkowego albo popełniły błąd w jego wypełnianiu.
Należy pamiętać, że kto d
o 2 listopada br. wykryje błąd w swoim zeznaniu, skoryguje je i w ciągu siedmiu dni ureguluje zaległość, zapłaci o połowę niższe odsetki za zwłokę. Dziś to 8,25 proc.
Sporządzanie korekt deklaracji podatkowych od 540,00 zł w zależności od liczby dokumentów i złożoności sprawy

Do ceny należy dodać podatek VAT w wysokości 23 proc.

Biuro rachunkowe rozliczeń zagranicznych – Profesjonalna pomoc w globalnych rozliczeniach podatkowych.

Praca za granicą jest dla wielu osób źródłem dochodów, które pozwala im żyć w Polsce na wyższym poziomie. Sprzyja temu też stosunkowo niski poziom podatków w Polsce w stosunku do Unii Europejskiej. Niestety polski system podatkowy i ubezpieczeń społecznych (ZUS) nie należy do najłatwiejszych i najprzyjaźniejszych dlatego świadczymy klientom pracującym za granicą i rozliczającym się w Polsce usługi księgowe.

Jak oddelegować pracownika do pracy w Unii Europejskiej?

Oddelegowanie pracownika do pracy w Unii Europejskiej jest coraz częstszą metodą dla wielu firm w Polsce na zwiększenie przychodów i zapewnienie miejsc pracy w dobie spowolnienia gospodarczego. Jednak wiąże się to z wieloma nowymi dla firm obowiązkami dotyczącymi rozliczania pracowników z pracy zagranicą. W Biurze Precyzja pomagamy prowadzić księgowość oraz kadry i płace firmom zaangażowanym w projekty zagraniczne.

Na czym polega rozliczanie dochodów osiągniętych za granicą?

Rozliczanie dochodów z zagranicy polega na ujawnieniu w swoim zeznaniu podatkowym dochodów, które osiągnęliśmy poza granicami Polski. Dochody te mogą pochodzić z wynagrodzenia za pracę, emerytur, rent, działalności gospodarczej, zysków z inwestycji itp.

Aby prawidłowo rozliczyć dochody z zagranicy, trzeba znać przepisy podatkowe kraju, w którym dochody zostały osiągnięte. W niektórych krajach istnieją umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które pozwalają uniknąć opodatkowania dochodów w Polsce i za granicą. W takim przypadku, dochody z zagranicy zostaną opodatkowane tylko w kraju, w którym zostały osiągnięte, a w Polsce zostanie zastosowany mechanizm zwalniający od podatku lub mechanizm ulg podatkowych.

Warto pamiętać, że nieujawnienie dochodów z zagranicy w zeznaniu podatkowym może skutkować konsekwencjami finansowymi, a nawet prawnymi. Dlatego ważne jest, aby dokładnie poznać przepisy dotyczące rozliczania dochodów z zagranicy i skorzystać z pomocy specjalisty, jeśli ma się wątpliwości.

Dlatego zawsze zapraszamy do konsultacji z Biurem Rachunkowym Precyzja! W sposób zrozumiały i przejrzysty wyjaśnimy co należy zrobić i pomożemy w rozliczeniu Państwa dochodów osiągniętych zagranicą.

Jak rozliczyć dochody osiągnięte za granicą?

Dochody osiągnięte za granicą należy rozliczyć w deklaracji podatkowej złożonej w Polsce. Osoby fizyczne rozliczają dochody z zagranicy w deklaracji PIT, natomiast osoby prawne w deklaracji CIT. Aby rozliczyć dochody z zagranicy, należy:

 • Sprawdzić, czy dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce. W niektórych przypadkach dochody z zagranicy mogą być zwolnione z podatku w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z innymi krajami.
 • Obliczyć wysokość dochodów z zagranicy i uwzględnić je w deklaracji podatkowej. Dochody z zagranicy należy ująć w odpowiednich rubrykach deklaracji podatkowej i uwzględnić je przy obliczaniu dochodu lub przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 • Zastosować odpowiednią stawkę podatku i obliczyć wysokość należnego podatku. Wysokość podatku zależy od rodzaju dochodów z zagranicy i skali podatkowej podatnika. Należy zastosować odpowiednią stawkę podatku i obliczyć wysokość należnego podatku.
 • Złożyć deklarację podatkową i uiścić należny podatek. Po obliczeniu podatku należy złożyć deklarację podatkową w odpowiednim terminie i uiścić należny podatek. W przypadku braku terminowego rozliczenia podatku za dochody z zagranicy może być naliczana kara podatkowa.

Zaświadczenie A1 dla działalności gospodarczej

To dokument wymagany w sytuacji, gdy przedsiębiorca zamierza pracować w kraju innym niż Polska.

Zaświadczenie A1 ZUS jest poświadczeniem, że przedsiębiorca jest objęty ubezpieczeniem Polsce, a zatem zobowiązany jest tutaj odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. Dzięki temu przedsiębiorca unika konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w kraju, w którym planuje wykonywać pracę, co pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania i podwójnego ubezpieczenia.

Zaświadczenie A1 jest praktycznie zawsze wymagane od polskich przedsiębiorców, którzy chcą pracować w krajach Unii Europejskiej. Dzięki niemu pracujący tam na zlecenie np. polscy stolarze, budowlańcy, dekarze, inżynierowie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i w razie konieczności mają zapewniony dostęp do lekarzy. Poza tym taka praca wlicza się również w przyszłą emeryturę i ma wpływ na ostateczne kwoty emerytur i innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych jakie bedą przysługiwać przedsiębiorcy.

Czym grozi brak zaświadczenia A1?

Przede wszystkim: to niebywale utrudnia znalezienie dobrej pracy za granicą. Poważni pracodawcy w krajach Unii Europejskiej nie chcą mieć problemów ze swoim „ZUS” albo urzędami kontrolującymi bezpieczeństwo i warunki pracy. Praca „na czarno” nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Są jednak i inne argumenty prawne o których należy pamiętać.

Jeśli przedsiębiorca nie posiada ważnego zaświadczenia A1 i wykonuje pracę za granicą, może zostać zmuszony do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w kraju, w którym aktualnie pracuje, co może wiązać się z podwójnym opodatkowaniem i podwójnym ubezpieczeniem. Ponadto, w przypadku nielegalnego wykonywania pracy za granicą, bez wymaganego zezwolenia lub ważnego zaświadczenia A1, przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną lub nawet pozbawiony wolności.

Ostatni argument za tym, że warto jednak mieć A1 tego emerytura. Nie warto z niej rezygnować nie płacąc ZUS.

Postaw na Biuro Precyzja – profesjonalne biuro rachunkowe rozliczeń zagranicznych. Dzięki naszym usługom możesz skupić się na rozwoju biznesu, mając pewność, że Twoje rozliczenia są w rękach profesjonalistów.

FAQ

Czyli wszystko co musisz wiedzieć o oddelegowaniu i rozliczeniu pracy za granicą

Jak rozliczyć pracownika do pracy w Unii Europejskiej?

Oddelegowanie pracownika do pracy w Unii Europejskiej należy rozliczyć zgodnie z przepisami dotyczącymi unijnego systemu koordynacji ubezpieczeń społecznych. Oddelegowanie pracownika do pracy w Unii Europejskiej oznacza, że pracownik nadal jest zatrudniony w Polsce i nadal podlega polskim przepisom ubezpieczeniowym, ale w okresie oddelegowania będzie wykonywał pracę na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. 

Aby rozliczyć oddelegowanie pracownika do pracy w Unii Europejskiej, należy:

1. Ustalić, czy oddelegowanie pracownika do pracy w Unii Europejskiej podlega koordynacji ubezpieczeń społecznych. Oddelegowanie pracownika do pracy w Unii Europejskiej podlega koordynacji ubezpieczeń społecznych, jeśli pracownik będzie wykonywał pracę na terytorium innego państwa Unii Europejskiej przez okres dłuższy niż pół roku.

2. Złożyć w ZUS wniosek o wydanie zaświadczenia A1. Osoba zatrudniająca pracownika oddelegowanego do pracy w Unii Europejskiej powinna złożyć w ZUS wniosek o wydanie zaświadczenia A1, które potwierdzi, że pracownik jest objęty polskim systemem ubezpieczeń społecznych w okresie oddelegowania.

3. Zgłosić oddelegowanie pracownika do pracy w Unii Europejskiej w ZUS. Osoba zatrudniająca pracownika oddelegowanego do pracy w Unii Europejskiej powinna zgłosić oddelegowanie pracownika do pracy w Unii Europejskiej w ZUS w terminie 30 dni od dnia wyjazdu pracownika.

4. Prowadzić rozliczenia z ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoba zatrudniająca pracownika oddelegowanego do pracy w Unii Europejskiej jest zobowiązana do prowadzenia rozliczeń z ZUS zgodnie z obowiązującymi przepis

Czym się różni delegowanie pracownika od oddelegowania do pracy zagranicą?

Delegowanie pracownika i oddelegowanie do pracy zagranicą różnią się przede wszystkim zakresem obowiązywania przepisów oraz krajem, w którym pracownik będzie wykonywał pracę.

Delegowanie pracownika oznacza, że pracownik jest zatrudniony w Polsce i podlega polskim przepisom ubezpieczeniowym, ale w okresie delegowania wykonuje pracę na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. W przypadku delegowania pracownika obowiązuje unijny system koordynacji ubezpieczeń społecznych, który zapewnia pracownikowi takie same prawa i obowiązki, jakie miałby w Polsce.

Oddelegowanie do pracy zagranicą oznacza, że pracownik jest zatrudniony w Polsce, ale w okresie oddelegowania wykonuje pracę poza terytorium Unii Europejskiej. W przypadku oddelegowania do pracy zagranicą nie obowiązuje unijny system koordynacji ubezpieczeń społecznych, a pracownik podlega przepisom ubezpieczeniowym kraju, w którym pracuje.

Jak firma może wysłać pracowników do pracy zagranicą?

Firma może wysłać pracowników za granicę do pracy na kilka sposobów, w zależności od celu i charakteru wyjazdu oraz obowiązujących przepisów prawnych. Aby wysłać pracowników za granicę do pracy, firma musi przede wszystkim spełnić wymagania prawne i formalne dotyczące delegowania lub oddelegowania pracowników do pracy za granicą. W zależności od kraju, do którego pracownicy zostaną wysłani, mogą obowiązywać różne przepisy i wymagania.

Oto kilka możliwości wysłania pracowników za granicę do pracy:

 1. Delegowanie pracowników do pracy w Unii Europejskiej. Delegowanie pracowników to forma wysyłania pracowników za granicę do pracy, która polega na tym, że pracownik jest zatrudniony w Polsce, ale w okresie delegowania wykonuje pracę na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. Delegowanie pracowników do pracy w Unii Europejskiej podlega unijnemu systemowi koordynacji ubezpieczeń społecznych.
 2. Oddelegowanie pracowników do pracy zagranicą. Oddelegowanie pracowników do pracy zagranicą to forma wysyłania pracowników za granicę do pracy, która polega na tym, że pracownik jest zatrudniony w Polsce, ale w okresie oddelegowania wykonuje pracę poza terytorium Unii Europejskiej. Oddelegowanie pracowników do pracy zagranicą nie podlega unijnemu systemowi koordynacji ubezpieczeń społecznych.
 3. Zatrudnianie pracowników za granicą na podstawie umowy o pracę zawartej z zagranicznym pracodawcą. 

Co musi zrobić firma, aby wysłać pracownika do pracy za granicę?

Aby wysłać pracowników za granicę do pracy, firma musi m.in.:

 1. Uzyskać odpowiednie zezwolenia lub pozwolenia na wysyłanie pracowników za granicę. W niektórych krajach firma może potrzebować zezwolenia lub pozwolenia na wysyłanie pracowników za granicę do pracy. Należy więc zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju i uzyskać odpowiednie zezwolenia lub pozwolenia.
 2. Zawrzeć umowę z pracownikiem w sprawie wysłania do pracy za granicą. Przed wysłaniem pracowników za granicę do pracy, firma musi zawrzeć z nimi umowę w sprawie wysłania do pracy za granicą. Umowa ta powinna określać m.in. rodzaj i miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia, okres wysłania do pracy za granicą oraz inne warunki związane z wysłaniem do pracy za granicą.
 3. Zgłosić wysłanie pracowników za granicę do pracy w odpowiednim urzędzie W zależności od sytuacji i kraju, w którym pracownicy będą wykonywać pracę, zgłoszenie wysłania pracowników do pracy za granicą może być konieczne w kilku urzędach
 4. Jeśli firma wysyła pracowników do pracy w innym kraju Unii Europejskiej, należy zgłosić wysłanie pracowników w ZUS lub w innym organie zajmującym się ubezpieczeniami społecznymi. Wysyłanie pracowników do pracy za granicą jest zgłaszane za pośrednictwem formularza E 101 lub E 102.

W każdym przypadku, przed wysłaniem pracowników za granicę do pracy, należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami i zgłosić wysłanie w odpowiednim organie.

  Zaświadczenie A1

  Aby zacząć pracę zagranicą potrzebujemy zaświadczenia A1. Podstawowym celem zaświadczenia A1 jest potwierdzenie podlegania systemowi zabezpieczenia społecznego państwa, które wydało taki dokument, czyli w naszym wypadku w Polsce. W praktyce oznacza to, że osoba która posiada zaświadczenie nie jest objęta systemem zabezpieczenia społecznego państwa miejsca wykonywania pracy (najemnej lub na własny rachunek).

   

  VAT-UE

  W 2022 roku został utrzymany limit zwolnienia podmiotowego w VAT, który wynosi 200.000 zł. Wartość limitu podmiotowego zwolnienia z VAT nie uległa zmianie względem roku poprzedniego. Należy pamiętać, że pracując za granicą i płacąc podatki w Polsce obowiązuje nas też polski VAT jeśli jesteśmy jego płatnikiem.

  Obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE ma przedsiębiorca, który zamierza dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w obrębie państw członkowskich UE. Obowiązkiem tym objęte są również firmy korzystające ze zwolnienia VAT, które dokonywać będą transakcji wewnątrzwspólnotowych. W celu rejestracji podatnik musi złożyć stosowne dokumenty do urzędu skarbowego. Do zawiadomienia służy formularz VAT-R.

  W przypadku, gdy przedsiębiorca jest już zarejestrowany na potrzeby podatku VAT (jako podatnik czynny lub zwolniony), musi zgłosić jedynie aktualizację na wskazanym formularzu. Ważnym elementem formularza jest pozycja dotycząca daty rozpoczęcia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

  Rezydencja podatkowa

  Nie istnieją ogólnounijne przepisy, które regulowałyby sposób opodatkowania dochodu obywateli UE, którzy mieszkają, pracują lub przebywają poza swoim krajem pochodzenia.

  Jednak zazwyczaj kraj rezydencji podatkowej może opodatkować całość Twoich dochodów uzyskanych w dowolnym kraju. Dotyczy to wynagrodzenia, emerytury, świadczeń, dochodów z nieruchomości lub z innych źródeł oraz zysków kapitałowych ze sprzedaży mienia we wszystkich krajach.

  Osoby, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (czyli rezydenci), mają nieograniczony obowiązek podatkowy. To znaczy, że rozliczają tu wszystkie dochody, zarówno osiągnięte w Polsce, jak i za granicą. 

  Miejsce zamieszkania w Polsce ma osoba fizyczna, która spełnia przynajmniej jeden z dwóch warunków: 

  • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych 
  • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. 

  Centrum interesów osobistych

  Kwestia ustalenia centrum interesów osobistych oraz gospodarczych podatnika ma wpływ na ustalenie jego rezydencji podatkowej, a tym samym na obowiązek podatkowy i odpowiednie opodatkowanie osiąganych dochodów w danym kraju. Urzędy skarbowe są w tej kwestii bardzo rygorystyczne, ponieważ większość sytuacji interpretują na korzyść Skarbu Państwa.

  Wyjazd do innego państwa z całą rodziną może powodować przeniesienie centrum interesów osobistych do tego państwa. Wyjazd do pracy za granicę, gdy rodzina pozostaje w Polsce, może powodować utrzymanie centrum interesów osobistych na terytorium Polski. 

  W przypadku osób żyjących samodzielnie należy uwzględnić, w którym państwie prowadzone jest gospodarstwo domowe i w którym państwie podatnik uczestniczy w życiu towarzyskim, kulturalnym lub politycznym.

  Centrum interesów gospodarczych

  Należy wskazać, że w przepisach brak jest definicji ośrodka interesów gospodarczych. W praktyce chodzi tu o miejsce, gdzie osiąga się większość swoich dochodów z pracy zarobkowej, wykonywania wolnego zawodu czy prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto pod uwagę może być wzięta kwestia posiadanych inwestycji w danym kraju, majątku ruchomego i nieruchomego, depozytów czy lokat, a także kredytów lub polis ubezpieczeniowych.

  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to umowa międzynarodowa, która ma na celu ochronę podatników osiągających dochód w dwóch krajach, przed zapłatą podatku dochodowego dwukrotnie.

  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) dają możliwość eliminacji podwójnego opodatkowania. Podstawowy cel zawierania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania to eliminacja zjawiska podwójnego opodatkowania w sensie prawnym. Kolejnym celem jest promowanie wymiany towarów oraz usług, a także nieskrępowany przepływ kapitału i osób. Następnym celem, dla którego zawiera się UPO jest zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania.

  Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z większością państw będących kierunkiem emigracji zarobkowej Polaków, w tym ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania rozstrzygają, gdzie należy płacić podatki w przypadku wykonywania działalności w Polsce i w innym kraju. Stosuje się w nich dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

  • metodę wyłączenia z progresją
  • metodę proporcjonalnego odliczenia.

  Opinie naszych klientów

  Pisarz ma pisać a nie rozmawiać z urzędami. Dlatego polecam Biuro Rachunkowe Precyzja bo tam czuję że jestem więcej niż tylko klientem.  Vincent V. Severski

  Vincent V. Severski

  Pisarz, felietonista, były oficer polskiego wywiadu. Najpopularniejszy autor powieści szpiegowskich, m.in. "Nielegalni" (Canał+ nakręcił serial pod tym samym tytułem), "Niewierni", "Nieśmiertelni", "niepokorni", "Plac Senacki 6PM".

  ZUS, urząd skarbowy – to nie są rzeczy, którymi chcę się zajmować jako żeglarz i trener. Dlatego Biuro Rachunkowe Precyzja to najlepszy wybór jakiego dokonałem w kwestii swoich podatków w Polsce i zagranicą. Bardzo polecam!.

  Jacek Nowak

  Jacek Nowak

  Żeglarz i trener kadry narodowej Finlandii w klasie 49er

  Informatyk rozumie procesy, które są logiczne. Dlatego jeśli chodzi o polski system podatkowy wolę korzystać z Biura Rachunkowego Precyzja.

  Marcin Bielecki

  Marcin Bielecki

  Programista baz danych

  Mieszkam za granicą, połowę roku spędzam trenując na całym świecie, czasami w egzotycznych krajach. Biuro Precyzja pozwala mi nie martwić się kwestami podatkowymi i skupić się na pracy. Polecam!

  Tomasz Januszewski

  Tomasz Januszewski

  Jeden z najlepszych trenerów żeglarstwa olimpijskiej klasy 49er. Wieloletni zawodnik polskiej Kadry Narodowej w Żeglarstwie, były trener Kadry Narodowej Indii, obecnie trener kadry 49er FX w Finlandii.

  Nawiązałem współpracę z biurem „Precyzja” z polecenia od kolegi gdy zobaczyłem, że mój księgowy zaczyna gubić się w tym co robi. Od początku czułem, że to jest to czego szukam. Polecam każdemu kto potrzebuje usług świadczonych na najwyższym poziomie. Pani Olga jest prawdziwym księgowym z powołania. Szybko i rzeczowo odpowiada na pytania, zajmie się każdą niepokojącą cię kwestią, a do tego objaśni wszystko w taki sposób, że wiesz co należy zrobić.

  Michał Szajnicki

  Michał Szajnicki

  Opinie Google
  Świetna obsługa, super komunikacja i przede wszystkim bardzo duże doświadczenie. Polecam! 🙂

  Michał Marczak

  Opinie Google

  Bardzo polecam współpracę z Biurem, na pewno jeszcze skorzystamy. P. Olga nie tylko wykonała samą usługę rozliczenia PIT, ale też służyła dodatkową konsultacją w skomplikowanym temacie przychodu z zagranicy.

  Marzena Bankowska

  Marzena Bankowska

  Opinie Google

  Biuro Rachunkowe Precyzja zasługuje w 100% na ta nazwę – obsługa jest bardzo mila na wszystkie pytania jest precyzyjna odpowiedz w błyskawicznym czasie jestem bardzo zadowolony z współpracy z Precyzja polecam to biuro dla wszystkich zaintersowanych.

  Waldemar Wielogorski

  Waldemar Wielogorski

  Opinie Google

  Już drugi rok korzystam z usług tego biura i jestem bardzo zadowolona. Polecam 🙂

  Ika Ika

  Ika Ika

  Opinie Google

  Biuro Precyzja to profesjonalne biuro rachunkowe.
  Fachowa i przyjemna obsługa również klientów zagranicznych.
  Bardzo dobry kontakt z p. Olgą podczas załatwiania spraw
  – szybko i na czas.
  Mocno polecam.

  Bożena Sanocka

  Bożena Sanocka

  Opinie Google
  Świetne podejście do klienta. Profesjonalna obsługa i pomoc w każdej sytuacji. Serdecznie polecam.

  Łukasz Sobolewski

  Opinie Google
  Bardzo polecam Biuro Rachunkowe Precyzja. Korzystałam z pomocy w rozliczeniu PIT. Szybkie wykonanie usługi, pomoc w każdej kwestii.

  Joanna W.

  Opinie Google

  Księgowość przez internet

  Zależy Ci na wygodzie? Mieszkasz w Polsce albo zagranicą? Nie chcesz jeździć z fakturami do biura rachunkowego? 

  A może chcesz mieć dostęp do sprawdzonych usług? Mamy dla Ciebie propozycję: pełną obsługę przez internet. Po prostu wysyłasz nam faktury mailem a my zajmujemy się resztą. Kontaktujemy się mailem, telefonicznie albo przez komunikatory lub aplikację Slack.

  W ten sposób oszczędzasz swój czas! A czas to pieniądz!
  Świadczymy usługi w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i w Warszawie oraz online – na całym świecie. 

  Biuro rachunkowe rozliczenia zagraniczne – Twoje zaufane źródło profesjonalnych usług księgowych.

  Po prostu zadzwoń: +48 517 855 874