Delegowanie pracowników do pracy za granicą to coraz popularniejsza praktyka wśród polskich firm. Jednak, mimo swojej popularności, wiąże się ona z wieloma wyzwaniami prawnymi i logistycznymi, które każdy przedsiębiorca powinien zrozumieć, zanim podejmie decyzję o wysłaniu pracownika poza granice kraju.

Wzrost liczby wydawanych zaświadczeń A1

Z przyłączeniem Polski do Unii Europejskiej obserwujemy ogromny wzrost liczby wydawanych zaświadczeń A1. Dokument ten jest niezbędny dla pracowników delegowanych za granicę, aby mogli potwierdzić, że nadal podlegają polskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego. Korzyści z pozostania w polskim systemie są znaczące, zwłaszcza że składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce mogą być niższe niż w innych krajach UE. To stanowi ważny argument dla firm, które chcą kontrolować koszty związane z zatrudnieniem.

Delegujesz pracowników do pracy za granicą? Potrzebujesz sprawdzonego Biura Rachunkowego specjalizującego się w tej dziedzinie?

skontaktuj się z nami: +48 517 855 874

Przedsiębiorcy coraz częściej szukają zleceń za granicą 

Według danych z belgijskiego ośrodka HIVA, w 2022 roku w krajach Unii Europejskiej i EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) oraz Wielkiej Brytanii poświadczono prawie 4,6 miliona zaświadczeń A1. Jest to znaczny wzrost w porównaniu do roku 2007, kiedy to poświadczono 1,3 miliona ówczesnych odpowiedników A1, formularzy E101. To pokazuje, jak bardzo wzrosła mobilność pracownicza w ramach Unii Europejskiej, oraz jak ważnym narzędziem stało się zaświadczenie A1 w zarządzaniu pracownikami delegowanymi.

Po wybuchu pandemii COVID-19 zaobserwowano spadek liczby poświadczonych formularzy A1 – o 19% w roku 2020 i o 3% w roku 2021. Jednakże liczby te wróciły do poziomu sprzed pandemii w 2022 roku, co świadczy o powrocie i wzmożeniu trendów mobilności pracowniczej w Europie. Ta tendencja wskazuje, że nawet mimo początkowych przeszkód związanych z pandemią i związanymi z nią ograniczeniami podróży, potrzeba i wartość delegowania pracowników za granicę pozostają wysokie.

Wyzwania związane z dyrektywą o delegowaniu pracowników do pracy za granicą

Wprowadzenie dyrektywy rewizyjnej UE w 2018 roku, mimo że nie zatrzymało wzrostu liczby delegowanych pracowników, wprowadziło nowe wyzwania. Przepisy te mają na celu zapewnienie, że pracownicy delegowani otrzymują wynagrodzenie i warunki pracy porównywalne z lokalnymi pracownikami w kraju, do którego są delegowani. To może wpłynąć na wzrost kosztów delegowania, co przedsiębiorcy powinni uwzględnić w swoich kalkulacjach finansowych.

Bariera wizy Vander Elst

Szczególnym wyzwaniem jest niemiecka wiza Vander Elst (historia jej nazwy sama w sobie jest ciekawa: wiza Vander Elst), wymagana dla obywateli państw trzecich delegowanych do Niemiec. Mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który orzekł, że taka praktyka jest niezgodna z prawem UE, Niemcy nadal jej wymagają. To stanowi znaczącą przeszkodę dla polskich firm zatrudniających obywateli państw trzecich, które chcą delegować ich do pracy w Niemczech.

Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca?

  1. Zdobądź zaświadczenie A1: To kluczowy dokument potwierdzający, że twój pracownik nadal podlega polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych.
  2. Przestrzegaj zasad dyrektywy UE o delegowaniu pracowników: Upewnij się, że warunki pracy i wynagrodzenie twoich pracowników odpowiadają standardom kraju, do którego są delegowani.
  3. Uważnie śledź zmiany w przepisach: Ostatnie lata pokazały, że prawo dotyczące delegowania pracowników szybko się zmienia. Stałe monitorowanie nowych regulacji może pomóc uniknąć kosztownych błędów.
  4. Konsultuj się z ekspertem: Złożoność przepisów dotyczących delegowania pracowników może być przytłaczająca. Profesjonalne doradztwo prawne lub konsultacja z biurem rachunkowym może być nieocenioną pomocą.

W Biurze Rachunkowym Precyzja Sp. z o.o. oferujemy kompleksową pomoc w zakresie delegowania pracowników, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów, jak zaświadczenie A1, oraz doradztwo w zakresie zgodności z międzynarodowymi przepisami pracy. Skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że twoje delegowanie pracowników przebiega sprawnie i zgodnie z prawem.