Jeśli chcesz świadczyć usługi we Francji jako polska jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), nie musisz zakładać firmy we Francji. Możesz prowadzić działalność transgraniczną, korzystając z własnej rejestracji JDG w Polsce. Pamiętaj jednak, że czeka Cię rozliczenie podatku z Francji w Polsce.

Rejestracja do VAT we Francji dla polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) świadczącej usługi na terenie tego kraju jest ważna z kilku przyczyn. Choć posiadanie polskiej rejestracji do VAT EU może się wydawać wystarczające, istnieją konkretne regulacje, które mogą wymagać osobnej rejestracji we Francji. Oto główne powody:

Przekroczenie progu obrotowego VAT we Francji

Każde państwo członkowskie UE ma ustanowiony próg obrotowy, po przekroczeniu którego przedsiębiorca zagraniczny musi zarejestrować się jako podatnik VAT w danym kraju. W przypadku Francji próg ten wynosi około 35,000 EUR rocznie. Jeśli Twoja działalność przekracza tę wartość sprzedaży usług skierowanych do konsumentów we Francji, musisz zarejestrować się do VAT w tym kraju, nawet jeśli jesteś już zarejestrowany do VAT EU w Polsce.

Nasze Biuro Rachunkowe, jako jedyne w Polsce, oferuje specjalny pakiet usług dedykowany dla jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG), które generują dochody za granicą. Pakiet ten zawiera usługi księgowe dostosowane do specyficznych potrzeb, a także pomoc w uzyskaniu rozliczeniu właściwego Zaświadczenia A1.

Dowiedz się więcej

Rodzaj świadczonych usług

Niektóre rodzaje usług, takie jak usługi elektroniczne, telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, mają specjalne zasady rozliczania VAT. Dla takich usług, miejsce świadczenia i opodatkowania przesuwa się na kraj konsumenta. Dlatego, jeśli jako JDG świadczysz tego typu usługi dla konsumentów we Francji, jesteś zobowiązany zarejestrować się do VAT we Francji, aby właściwie rozliczać i odprowadzać VAT od tych usług.

Rejestracja VAT EU a VAT we Francji

Rejestracja do VAT EU w Polsce pozwala na rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych z innymi firmami zarejestrowanymi do VAT w UE. Jednakże, kiedy świadczone są usługi bezpośrednio dla konsumentów końcowych we Francji, przepisy VAT wymagają od dostawców zagranicznych rejestracji VAT w tym kraju dla prawidłowego rozliczenia podatków lokalnych. Francja, jak inne kraje UE, stosuje specyficzne zasady dotyczące miejsca świadczenia usług, które mogą wymagać bezpośredniej rejestracji VAT na jej terytorium.

Rozliczenie podatku z Francji w Polsce

Jako jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) z Polski, która świadczy usługi we Francji, musisz być świadomy, jak opodatkowane są twoje dochody. Zazwyczaj, jako rezydent podatkowy Polski, wszystkie twoje dochody globalne – zarówno te uzyskane w Polsce, jak i za granicą – podlegają opodatkowaniu w Polsce. To oznacza, że musisz je zgłosić w rocznym zeznaniu podatkowym i zapłacić odpowiedni podatek według polskiej skali podatkowej.

Kiedy dochody są opodatkowane we Francji

Sytuacja komplikuje się, gdy twoja działalność w Francji osiąga pewien poziom zaangażowania, który kwalifikuje się jako „stałe miejsce prowadzenia działalności”. Stałe miejsce prowadzenia działalności to termin prawny, który w praktyce może obejmować:

  • Posiadanie biura we Francji: Jeśli wynajmujesz lub posiadasz biuro, które służy do prowadzenia twojej działalności.
  • Zatrudnianie pracowników: Gdy zatrudniasz pracowników we Francji, którzy regularnie pracują dla twojej firmy.
  • Wykonanie projektu trwającego kilka miesięcy: Jeśli realizujesz w Francji projekt, który wymaga stałej obecności i pracy przez dłuższy czas.

W takich przypadkach, francuskie prawo podatkowe może uznać, że prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Francji, co daje francuskim urzędom skarbowym prawo do opodatkowania dochodów generowanych przez te działania. W praktyce oznacza to, że dochody, które można bezpośrednio przypisać do twojego stałego miejsca prowadzenia działalności we Francji, mogą być opodatkowane w Francji zgodnie z tamtejszymi stawkami podatkowymi.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania

Unikanie podwójnego opodatkowania: Dzięki umowie między Polską a Francją możesz uniknąć podwójnego opodatkowania. W większości przypadków skorzystasz z metody zwolnienia z progresją lub odliczenia proporcjonalnego w zależności od sytuacji.

Oto jak to działa:

  1. Metoda zwolnienia z progresją: Ta metoda pozwala na to, że dochody opodatkowane we Francji są zwolnione z podatku w Polsce. Mimo to, są one wzięte pod uwagę przy obliczaniu stawki podatkowej dla innych twoich dochodów, co może zwiększyć podatek należny od tych pozostałych dochodów.
  2. Metoda odliczenia proporcjonalnego: Ta metoda pozwala ci odjąć kwotę podatku, którą zapłaciłeś we Francji, od twojego polskiego podatku. Jednakże, odliczenie to nie może być wyższe niż kwota podatku, którą normalnie zapłaciłbyś w Polsce od tego dochodu.

Aby skorzystać z tych metod, musisz dokładnie dokumentować wszystkie swoje dochody zarobione we Francji oraz wszystkie podatki, które tam zapłaciłeś. Ta dokumentacja jest niezbędna, by prawidłowo zastosować te mechanizmy w twoim polskim zeznaniu podatkowym, co zapewni, że nie zapłacisz podatku dwa razy. Nie zapominaj również o wystąpieniu o właściwe Zaświadczenie A1 i rozliczenie go.

Ochrona prawna i umowy we Francji

Świadczenie usług przez polską jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) we Francji wymaga nie tylko znajomości lokalnych przepisów prawnych i podatkowych, ale również dokładnego określenia warunków współpracy z klientami. Francuskie prawo cywilne, które reguluje umowy i zobowiązania, może różnić się od polskiego. Ważne jest, aby umowy były jasno sformułowane i zgodne z francuskim prawem. Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie francuskim, aby upewnić się, że umowa jest prawidłowo sformułowana i chroni twoje interesy. Oto dlaczego i jak należy to robić:

Jasne określenie zakresu usług

Pisemna umowa powinna szczegółowo opisywać, jakie dokładnie usługi mają być świadczone. Dzięki temu unikasz nieporozumień dotyczących tego, co miało być wykonane, a co było poza zakresem ustaleń. Na przykład, jeśli zajmujesz się projektowaniem graficznym, umowa powinna określać liczbę wersji projektu, które są wliczone w cenę, oraz co się stanie, jeżeli klient będzie chciał więcej zmian niż to było ustalone.

Warunki płatności

W umowie muszą znaleźć się jasne terminy i warunki płatności. Powinno być wskazane, kiedy i w jaki sposób należności mają być regulowane, czy to w formie przedpłaty, czy płatności po zakończeniu usługi. Możesz również określić kary za opóźnienie w płatnościach oraz warunki dotyczące ewentualnych zaliczek.

Odpowiedzialność za wykonanie usługi

Pisemne umowy pozwalają na precyzyjne określenie, kto jest odpowiedzialny za poszczególne etapy realizacji usługi. Dzięki temu obie strony wiedzą, kto ponosi odpowiedzialność za dostarczenie materiałów, kto za końcowe efekty pracy, a także jakie są procedury reklamacyjne i jak rozwiązywane są ewentualne spory.

Procedury rozwiązywania sporów

W umowie warto zawrzeć zapisy dotyczące sposobu rozwiązywania potencjalnych konfliktów i sporów. Można zdecydować się na mediację lub arbitraż zamiast postępowań sądowych, co często okazuje się być szybszym i tańszym rozwiązaniem.

Zgodność z przepisami prawnymi

Stosowanie pisemnych umów jest również ważne z punktu widzenia zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi i podatkowymi. Umowy te pomagają udowodnić naturę transakcji przed urzędami skarbowymi i innymi organami regulacyjnymi, co jest szczególnie istotne przy międzynarodowej działalności.

Dokumentacja dla celów księgowych

Dokładna umowa to również niezbędny dokument dla celów księgowych i podatkowych. Ułatwia ewidencjonowanie przychodów i kosztów, co jest kluczowe przy rozliczeniach z urzędem skarbowym.

Praktyczne kroki

  1. Konsultacja z doradcą podatkowym: Zaleca się konsultację z ekspertem podatkowym, który pomoże Ci zrozumieć Twoje zobowiązania podatkowe we Francji i w Polsce.
  2. Dokumentacja: Utrzymuj dokładną dokumentację wszystkich transakcji i świadczonych usług, co ułatwi rozliczenia podatkowe i VAT.
  3. Rejestracja VAT w UE: Jeśli przekraczasz próg sprzedaży do Francji, możesz być zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE. Możesz to zrobić bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego.

Podsumowując, prowadzenie działalności transgranicznej jako polska JDG wymaga znajomości przepisów dotyczących VAT oraz odpowiedniego planowania podatkowego, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i zabezpieczyć swoje prawa jako podatnika.

Podsumowanie

Świadczenie usług we Francji jako polska JDG nie wymaga zakładania firmy w tym kraju, ale wiąże się z koniecznością zrozumienia i przestrzegania lokalnych przepisów podatkowych oraz VAT. Ma to wielkie znacznie wady chcemy rozliczyć podatek z Francji w Polsce. Dlatego warto skonsultować się z Biurem Rachunkowym Precyzja specjalizującym się w rozliczeniu dochodów z zagranicy, aby upewnić się, że wszystkie obowiązki prawne i podatkowe