Usprawnienia w Dostępie do Informacji Podatkowych

Kompleksowy Raport Podatkowy to znaczące ułatwienie dla przedsiębiorców oraz różnych podmiotów, takich jak spółki, fundacje, czy stowarzyszenia. Dzięki tej funkcji, podatnicy mogą teraz wydrukować szczegółowy raport zawierający kompleksowe informacje podatkowe dotyczące ich działalności. Niestety nie mogą z niej jeszcze korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Co Zawiera Raport?

Raport, dostępny po zalogowaniu się na konto w e-US, obejmuje szereg istotnych informacji, w tym:

  • Dane identyfikacyjne i adresowe podatnika oraz formę opodatkowania,
  • Informacje o ewentualnych zaległościach podatkowych,
  • Szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
  • Informacje o zaliczkach i deklaracjach podatkowych,
  • Dane o rachunkach bankowych, w tym mikrorachunku podatkowym,
  • Wykaz pełnomocników i ich uprawnienia,
  • Informacje o przynależności do grupy VAT lub kapitałowej.

Format Raportu i Jego Ważność

Na obecnym etapie, raport generowany jest w formie pliku PDF, z planami na udostępnienie go również w formie graficznej. Ważne jest, że raport jest ważny do północy tego samego dnia i nie ulega aktualizacji w ciągu dnia. Należy zauważyć, że dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny i może nie uwzględniać wszystkich danych o rozliczeniach podatnika, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa.

Dostęp do Konta w e-US

Aby skorzystać z tej funkcjonalności, można zalogować się na stronie www.podatki.gov.pl, wykorzystując profil zaufany, bankowość elektroniczną czy aplikację mObywatel. W przypadku spółek, fundacji, stowarzyszeń, do konta może zalogować się osoba upoważniona, a o nadanie dostępu (podstawowego lub rozszerzonego) można wnioskować do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zalety Dostępu Rozszerzonego

Użytkownicy z dostępem rozszerzonym mają możliwość nadawania i odbierania dostępu do konta spółki, fundacji itp. w e-US innym użytkownikom. Ta funkcja znacznie ułatwia zarządzanie informacjami podatkowymi i umożliwia lepsze planowanie oraz kontrolę nad finansami przedsiębiorstwa.


W Biurze Rachunkowym Precyzja jesteśmy zawsze na bieżąco z nowościami w przepisach podatkowych i technologicznych udogodnieniach, aby nasza obsługa była jak najbardziej efektywna i przyjazna dla klienta. Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc w wykorzystaniu nowych możliwości oferowanych przez e-Urząd Skarbowy.