Nowelizacja ustawy z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym wprowadza kilka kluczowych zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie dodatku sanitarnego, który ma bezpośredni wpływ na sposób obliczania wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) oraz podatek dochodowy (PIT) dla kierowców w transporcie międzynarodowym.

Niższe ZUS i PIT

Zgodnie z art. 26g pkt 2 lit. d nowelizowanej ustawy, dodatek sanitarny obniży podstawę wymiaru składek ZUS i PIT. Jest to korzystne, szczególnie dla kierowców, którzy zarabiają powyżej przeciętnego wynagrodzenia.

Jak wprowadzić dodatek sanitarny?

W ustawie brak jest jasnych wytycznych dotyczących wprowadzenia dodatku. Dla dużych firm najbardziej praktycznym rozwiązaniem wydaje się być sporządzenie aneksu do istniejącego regulaminu wynagradzania. Mniejsze firmy mogą wydać zarządzenie wewnętrzne lub wprowadzić odpowiednie aneksy do umów o pracę.

UWAGA!

Konieczna jest aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia zgodnie z art. 29 par. 3 k.p. Nieprzestrzeganie tego wymogu może narazić pracodawcę na konsekwencje prawne.

Jesteś zainteresowany tym tematem? Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rachunkowym Precyzja Sp. z o. o.

48 517 855 874

Jak naliczać dodatek sanitarny?

  1. Zidentyfikować koszty: Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie średnich kosztów korzystania z urządzeń sanitarnych w państwach, przez które kierowcy będą przejeżdżać.
  2. Ryczałt czy rzeczywiste koszty?: Trzeba zdecydować, czy dodatek będzie ryczałtem czy będzie związany z rzeczywistymi kosztami. W praktyce ryczałt wydaje się być bardziej efektywnym rozwiązaniem.
  3. Waluta: Decyzja, czy dodatek będzie w złotówkach czy euro. Wybór złotówek upraszcza naliczanie listy płac.
  4. Sposób wypłaty: Należy zdecydować, czy dodatek będzie wypłacany za dni kalendarzowe, doby pracownicze, czy doby pobytu za granicą.

Przykład

Pracodawca, dla którego większość przewozów odbywa się w Niemczech, ustalił dodatek na 50 zł, bazując na kosztach 1 euro za korzystanie z toalety i 4 euro za prysznic.

• 3 x 1 euro + 2 x 4 euro = 11 euro x 4,6 zł ≈ 50,6 zł

Kalkulacja dodatku sanitarnego jest związana z czasem pracy kierowcy w międzynarodowych przewozach drogowych. W związku z tym, pracodawca ustalił następujący sposób obliczania tego dodatku:

• Pełny dzień służbowy w międzynarodowych przewozach drogowych trwa od godz. 00:00 do godz. 24:00.

• Wysokość dodatku sanitarnego za niepełny dzień służbowy jest ustalana w sposób następujący:

– Do 8 godzin – przysługuje 1/3 stawki ekwiwalentu,

– Od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% stawki ekwiwalentu,

– Powyżej 12 godzin – przysługuje pełna stawka ekwiwalentu.

• Nie uwzględnia się dni urlopu ani okresów zwolnienia lekarskiego jako dni wykonywania zadania służbowego w ramach międzynarodowych przewozów drogowych.

Dla pracodawców z branży transportowej istotne jest, że w regulacjach dotyczących dodatku sanitarnego nie jest zawarte pojęcie „dnia pobytu”. Oznacza to, że przyjęte założenia będą zawsze właściwe.

Wpływ na wynagrodzenie kierowcy:

Dodatek sanitarny wpływa na podstawę opodatkowania oraz składek ZUS. W przypadku składek ZUS, jest to możliwe tylko wtedy, gdy podstawa nie jest niższa od średniego wynagrodzenia, aktualnie wynoszącego 6935 zł. Kierowcy z wysokimi zarobkami, często przebywający za granicą, skorzystają najbardziej. Dodatek wpływa również na obniżenie podstawy opodatkowania, dla której nie istnieje ustawowy limit.

Podsumowanie

Nowa ustawa wprowadza znaczące zmiany w systemie wynagrodzeń kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym. Dodatek sanitarny, choć korzystny dla kierowców, wymaga od pracodawców gruntownego przemyślenia i wdrożenia nowych procedur. Zmiany te mają też wpływ na obciążenia związane z ZUS i PIT, co jest korzystne dla obu stron.