Sejm przyjął nowelizację ustawy o PIT, która zakłada, że marynarze służący dłużej niż 183 dni na statku pod banderą unijną bądź państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będą płacić podatku w Polsce. W dzisiejszym artykule Biura Rachunkowego Precyzja omówimy zagadnienia związane z rozliczeniem podatku marynarzy z zagranicy, takie jak nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa czy unikanie podwójnego opodatkowania. Dzięki naszemu doświadczeniu w biurze rozliczeń zagranicznych, pomożemy Państwu zrozumieć i prawidłowo rozliczyć dochody z zagranicy.

Aktualizacja na 2023 rok

W 2023 roku polscy marynarze pracujący dla armatorów z faktycznymi zarządami na Malcie, w Hiszpanii oraz w Tajlandii muszą liczyć się z nowymi obowiązkami podatkowymi. Dotychczasowe przepisy dotyczące ulgi abolicyjnej oraz procedury w zakresie ograniczenia poboru zaliczek nie uległy zmianie dla marynarzy pracujących u armatorów z innych krajów. Jak jednak na te nowe obowiązki wpływają na rozliczenia podatkowe marynarzy i jakie kwestie warto mieć na uwadze w 2023 roku?

Korzystna interpretacja KIS dla marynarzy

Krajowa Izba Skarbowa wydała w grudniu 2023 roku korzystną dla marynarzy interpretację, która opisaliśmy tutaj:

Ważne terminy dla marynarzy

Marynarze powinni zwrócić uwagę na terminy związane z obowiązkami podatkowymi, takimi jak wniosek o ograniczenie poboru zaliczek oraz złożenie rocznego zeznania podatkowego w Polsce. Ponadto, warto pamiętać o odpowiedniej dokumentacji, takiej jak umowy o pracę, książeczki marynarskie, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz certyfikaty statkowe.

Zachowanie ostrożności w kontaktach z Urzędem Skarbowym

Należy pamiętać, że samodzielne załatwianie spraw z Urzędem Skarbowym może być ryzykowne. W przypadku otrzymania wezwania z urzędu, warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem specjalizującym się w sprawach podatków marynarskich.

Wprowadzone zmiany i dostęp do rachunków bankowych podatników Jedną z istotnych zmian w ostatnim czasie jest rozszerzenie uprawnień organów podatkowych, umożliwiające wgląd do rachunków bankowych każdej osoby fizycznej. Ta zmiana może prowadzić do próby opodatkowania marynarza, nawet jeśli ten nie kontaktował się z organami podatkowymi od dłuższego czasu.

Wybór odpowiednich statków i rejonów pracy

Marynarze powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z pracą na nietypowych jednostkach, takich jak statki sejsmiczne, kablowce czy FPSO, które mogą być traktowane jako nieeksploatowane w transporcie międzynarodowym. Ponadto, praca w małym kabotażu nie kwalifikuje się jako transport międzynarodowy, co może rodzić realny problem podatkowy dla szerokiego grona marynarzy.

Podsumowując, w 2023 roku polscy marynarze powinni zwrócić szczególną uwagę na nowe obowiązki podatkowe oraz terminy związane z rozliczeniami. Warto również zbierać i przechowywać dokumenty dotyczące zatrudnienia oraz zachować ostrożność w kontaktach z Urzędem Skarbowym. Dlatego tak ważne jest, aby współpracować z biurami rachunkowymi specjalizującymi się w rozliczaniu dochodów z zagranicy jak Biuro Rachunkowe Precyzja.pl

Specyfika podatkowa pracy marynarzy – dlaczego są traktowani inaczej niż inni podatnicy?

Praca marynarzy jest unikalna ze względu na specyficzne warunki związane z tą profesją. Często pracują oni na statkach pod banderą różnych państw i zatrudnieni są przez zagraniczne firmy. Przebywają na morzu przez większość roku, a ich miejsce pobytu zmienia się w związku z przemieszczaniem się statków. Właśnie te cechy pracy marynarzy sprawiają, że ich sytuacja podatkowa różni się od innych podatników. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty specyfiki podatkowej pracy marynarzy:

  1. Miejsce pracy: Marynarze pracują na morzu, a ich miejsce pracy nie jest związane z terytorium żadnego konkretnego państwa. W związku z tym, trudno jest określić, w którym kraju powinni płacić podatek od swoich dochodów.
  2. Zmiana miejsca pobytu: Ze względu na charakter pracy marynarzy, ich miejsce pobytu często się zmienia. W związku z tym, trudno jest im spełnić wymóg stwierdzający, czy przez większość roku podatkowego przebywali na terytorium Polski. Stąd wynika potrzeba innych kryteriów określających, gdzie powinni płacić podatek.
  3. Umowy międzynarodowe: W celu uproszczenia rozliczeń podatkowych marynarzy oraz uniknięcia podwójnego opodatkowania, Polska oraz inne państwa zawierają umowy międzynarodowe regulujące opodatkowanie tego zawodu. Dzięki tym umowom, marynarze mogą uniknąć podwójnego opodatkowania oraz płacenia podatku w kilku różnych krajach.
  4. 183-dniowe kryterium: W przypadku marynarzy, stosuje się specjalne kryterium 183 dni, które określa, czy dana osoba będzie musiała płacić podatek w Polsce. Jeśli marynarz spędza więcej niż 183 dni w roku na statku pod banderą unijną lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie musi płacić podatku w Polsce. To kryterium ma na celu uproszczenie procedur podatkowych oraz unikanie podwójnego opodatkowania.

Podsumowując, specyfika pracy marynarzy oraz ich mobilność sprawiają, że ich sytuacja podatkowa jest inna niż w przypadku innych podatników. Dlatego też, stosuje się do nich specjalne przepisy oraz umowy międzynarodowe, które mają na celu ułatwienie rozliczeń podatkowych oraz unikanie podwójnego opodatkowania.

  1. Podatek u źródła: W niektórych przypadkach, podatek może być pobierany u źródła przez zagranicznego pracodawcę marynarza. W takiej sytuacji, podatek jest płacony zgodnie z przepisami kraju, w którym zarejestrowana jest firma zatrudniająca marynarza. Dzięki temu, marynarze nie muszą martwić się o dodatkowe rozliczenia podatkowe w Polsce.
  2. Zwolnienie z opodatkowania w Polsce: W niektórych przypadkach, marynarze mogą ubiegać się o zwolnienie z opodatkowania w Polsce, jeśli spełniają wymogi zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki temu, marynarze mogą uniknąć płacenia podatku w Polsce, nawet jeśli spełniają kryteria nieograniczonego obowiązku podatkowego.
  3. Ulgowe stawki podatkowe: W niektórych przypadkach, marynarze mogą skorzystać z ulgowych stawek podatkowych przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki tym ulgom, marynarze mogą płacić niższe podatki, co z kolei może wpłynąć na ich atrakcyjność na rynku pracy.

W związku z powyższymi specyfikami pracy marynarzy, warto skonsultować się z biurem rachunkowym specjalizującym się w rozliczeniach zagranicznych, aby uzyskać profesjonalną pomoc w sprawach podatkowych. Biuro Rachunkowe Precyzja posiada doświadczenie w rozliczaniu podatku marynarzy z zagranicy, co pozwoli Państwu na prawidłowe i sprawnie przeprowadzone rozliczenie podatkowe, zgodne z obowiązującymi przepisami i umowami międzynarodowymi.

Konstytucja marynarzy – Maritime Labour Convention

W międzynarodowym prawie pracy marynarzy znajduje się wiele przepisów, które wpływają na sytuację polskich marynarzy. Oto najważniejsze z nich z punktu widzenia polskiego marynarza:

Maritime Labour Convention (MLC, 2006): Konwencja Morska Pracy ustanowiona przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w 2006 roku, często nazywana „Konstytucją marynarzy”, jest kluczowym dokumentem regulującym warunki pracy i życia marynarzy na całym świecie. Konwencja ta wprowadza minimalne standardy dotyczące czasu pracy i odpoczynku, wynagrodzenia, bezpieczeństwa i higieny pracy, zakwaterowania, opieki zdrowotnej, zabezpieczenia socjalnego oraz rekrutacji i umieszczania załogi na statkach.

STCW (Międzynarodowa konwencja o normach wyszkolenia, świadectwowania i wacht dla marynarzy, 1978): Konwencja ta, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), ustanawia minimalne kwalifikacje wymagane od marynarzy w zależności od funkcji, które pełnią na statku. Dzięki tej konwencji, polski marynarz może być pewien, że jego kwalifikacje zostaną uznane na całym świecie, co zwiększa jego możliwości znalezienia pracy za granicą.

SOLAS (Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974): Konwencja ta, również przyjęta przez IMO, ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa życia na morzu poprzez wprowadzenie szczegółowych regulacji dotyczących konstrukcji, wyposażenia i eksploatacji statków. Przepisy te mają bezpośredni wpływ na warunki pracy polskich marynarzy, gwarantując im odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma państwami, co ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której marynarz musiałby płacić podatek od swojego dochodu zarówno w Polsce, jak i za granicą. Umowy te określają zasady opodatkowania dochodów polskich marynarzy uzyskanych za granicą oraz w jakich przypadkach mogą być zwolnione z opodatkowania w Polsce.

Rozliczenie PIT 36 ZG – podstawowe informacje

Podatek od pracy za granicą, czyli PIT 36 ZG, to specjalny rodzaj deklaracji podatkowej, który należy złożyć, gdy otrzymujemy dochody z zagranicy. Wyjaśnienie, jak uniknąć podwójnego opodatkowania, to jedno z kluczowych zagadnień, które omówimy poniżej.

Rezydencja podatkowa a nieograniczony obowiązek podatkowy

Rezydencja podatkowa to pojęcie, które określa miejsce, gdzie dana osoba jest zobowiązana płacić podatki. W Polsce, nieograniczony obowiązek podatkowy oznacza, że podatnicy muszą płacić podatek od dochodów uzyskanych na terenie kraju oraz poza jego granicami. Ten obowiązek dotyczy osób, które przez ponad 183 dni w roku podatkowym mają miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

Biuro rozliczeń zagranicznych – specjalistyczna pomoc dla marynarzy

Biuro Rachunkowe Precyzja to biuro rachunkowe rozliczanie zagraniczne specjalizujące się w rozliczeniach podatku z zagranicy, w tym rozliczenie pit z zagranicy. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, możemy pomóc marynarzom w prawidłowym zrozumieniu i rozliczeniu dochodów z zagranicy oraz uniknięciu podwójnego opodatkowania.

Marynarze a podatek od pracy za granicą

Marynarze, którzy służą na statkach pod banderą unijną lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a ich czas pracy przekracza 183 dni w roku podatkowym, nie muszą płacić podatku w Polsce. Wynika to z przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz specyfiki pracy marynarzy, którzy często zmieniają miejsce pobytu.

Dochody z zagranicy uzyskane przez marynarzy mogą być zwolnione z opodatkowania w Polsce, jeśli spełnione są odpowiednie warunki. Kluczowe znaczenie ma tutaj czas spędzony poza granicami kraju oraz rodzaj statku, na którym marynarz pracuje.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, marynarze muszą sprawdzić, czy Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, w którym uzyskują dochód. Polska posiada takie umowy z większością państw europejskich oraz wieloma krajami spoza Europy.

Należy również pamiętać, że w niektórych przypadkach, nawet jeśli Polska nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem, można skorzystać z ulg przewidzianych w polskim prawie podatkowym, takich jak ulga abolicyjna. Należy pamiętać, że każda z tych konwencji i umów może mieć różne postanowienia w zależności od państwa, z którym Polska podpisała umowę. Dlatego polski marynarz powinien zwrócić uwagę na szczegóły umowy zawartej z krajem, w którym planuje pracować lub w którym uzyskuje dochód.

Jak widać tematyka rozliczeń podatkowych pracy marynarzy należy do skomplikowanych więc warto skorzystać z pomocy ekspertów takich jak Biuro Rachunkowe Precyzja.