Świat pracy, którego część stanowi księgowość pracy zdalnej, jest nieustannie poddawany transformacji. W odpowiedzi na potrzeby zdalnej pracy, legislacja w Polsce ewoluuje. Kształtując nowe ramy dla zdalnego miejsca pracy, zmiany mogą wywołać nieoczekiwane konsekwencje dla zarówno pracodawców, jak i pracowników. Aby jak najbardziej skutecznie przystosować się do tych zmian, Biuro Rachunkowe Precyzja przygotowało dla was obszerny przegląd nowych regulacji.

Od 1 grudnia 1998 r. regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. poz. 973) ustalają standardy pracy przy komputerze. Proponowana nowelizacja mogła spowodować poważne skutki dla firm, które pracują na laptopach, niezależnie od tego, czy są to prace biurowe, czy zdalne. Przeanalizujmy więc te zmiany.

Refundacja okularów

Zasady bezpieczeństwa pracy zdalnej, jakie są proponowane w nowelizacji, mają na celu zapewnienie pracownikom zdalnym prawo do refundacji okularów, a także wprowadzają obowiązek doposażenia pracowników pracujących na laptopach. Tym samym pracodawcy będą musieli zapewnić monitory stacjonarne lub podstawki do laptopów, klawiatury i myszki, tak aby górna krawędź ekranu znajdowała się na wysokości oczu.

Przedsiębiorstwa powinny pamiętać, że bez względu na to, gdzie odbywa się praca, prawo pracy nakłada na nich obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób wdrażania tych zmian będzie jednak zależał od miejsca wykonywania pracy.

Wysokość ryczałtu na pracę zdalną

Jeśli chodzi o pracowników zdalnych, pracodawcy powinni zaktualizować informacje o warunkach pracy na laptopie, aby uwzględniały nowe elementy stanowiska pracy. Kto ponosi koszty doposażenia miejsca pracy w domu zgodnie z nowymi przepisami? Odpowiedź na to pytanie może mieć bezpośredni wpływ na kwotę ryczałtu przysługującego za pracę zdalną. Jeśli pracownik ponosi te koszty, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w wysokości należnego mu ryczałtu. Jeśli nie, urząd skarbowy może uznać, że stawka ryczałtu była wcześniej zawyżona.

Pracodawcy mogą stawić czoło tym zmianom, finansując i dostarczając wymagane wyposażenie do pracy zdalnej. Paradoksalnie, pomimo że zmiany miały na celu usprawnienie bezpieczeństwa pracy zdalnej, mogą one najmocniej odbić się na biurach.

Usunięcie przestarzałych przepisów

Rozporządzenie przewiduje pewne plusy, takie jak eliminacja przestarzałych i nadmiernie szczegółowych przepisów regulujących, na przykład, stopnie nachylenia monitora. Niemniej jednak, przepisy mogą stworzyć wyzwania dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na krótki czas. Dla nich przepisy również będą miały zastosowanie, co może prowadzić do nieproporcjonalnie dużych kosztów.

Jest wiele do rozważenia w związku z tą nowelizacją, a jest to tylko jedna z wielu zmian, które mogą wpłynąć na księgowość pracy zdalnej. Biuro Rachunkowe Precyzja będzie kontynuować nasze badania w tej dziedzinie, aby pomóc naszym klientom jak najskuteczniej przystosować się do ewoluującego krajobrazu pracy zdalnej.