Rozliczanie usług budowlanych w procedurze OSS (One Stop Shop) jest zagadnieniem, które budzi wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców działających w branży budowlanej i świadczących usługi za granicą. Jedna z interpretacji wskazuje, że miejsce świadczenia usług budowlanych determinuje lokalizacja nieruchomości. Oznacza to, że usługi te są opodatkowane w kraju, w którym znajduje się nieruchomość, niezależnie od siedziby usługodawcy.

Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami

Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Dotyczy to również usług budowlanych, które są świadczone na rzecz nieruchomości, takich jak prace budowlane, remontowe, instalacyjne, a także usługi architektów i nadzoru budowlanego.

Przykład:

Jeżeli polska firma budowlana wykonuje prace remontowe na nieruchomości położonej w Niemczech, to miejscem świadczenia tej usługi będzie terytorium Niemiec, niezależnie od tego, gdzie znajduje się siedziba firmy wykonującej usługę. W związku z tym, usługi te będą podlegały opodatkowaniu VAT w Niemczech, a nie w Polsce.

Osiągasz dochody za zagranicą i rozliczasz je w Polsce? Biuro Rachunkowe Precyzja specjalizuje się w obsłudze firm takich jak Twoja.

Zobacz więcej:

Stanowisko organów podatkowych co do OSS

Organy podatkowe, na przykład dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), w swoich interpretacjach (np. interpretacja indywidualna z 18 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.410.2022.1.MAZ), jasno wskazują, że miejsce świadczenia usług budowlanych determinuje lokalizacja nieruchomości. Oznacza to, że usługi te są opodatkowane w kraju, w którym znajduje się nieruchomość, niezależnie od siedziby usługodawcy.

Kluczowe punkty:

 • Miejsce świadczenia usług: Określone jest przez lokalizację nieruchomości.
 • Opodatkowanie VAT: Usługi związane z nieruchomościami są opodatkowane w kraju, w którym znajduje się nieruchomość.
 • Zastosowanie art. 28e ustawy o VAT: Dotyczy usług bezpośrednio związanych z nieruchomościami, takich jak budownictwo, remonty, nadzór budowlany.

Rejestracja dla celów VAT w kraju świadczenia usług

Polski podatnik VAT, który świadczy usługi budowlane na nieruchomościach w Niemczech na rzecz niemieckich konsumentów (nie będących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT), musi zarejestrować się dla celów VAT w Niemczech. Alternatywnie, może skorzystać z procedury One Stop Shop (OSS).

Procedura OSS

Procedura OSS jest uproszczeniem, które pozwala podatnikom na rozliczanie VAT w jednym państwie członkowskim UE, zamiast rejestrowania się w każdym kraju, w którym świadczą usługi lub sprzedają towary. Podatnicy mogą deklarować i płacić VAT za pomocą jednej kwartalnej deklaracji VAT.

Kto może korzystać z procedury OSS?

Zgodnie z art. 130a pkt 2 ustawy o VAT, podatnikami w procedurze OSS są:

 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które:
  • dokonują wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
  • ułatwiają dostawę towarów, jeżeli wysyłka lub transport towarów rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego,
  • posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, ale nie mają siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego konsumpcji oraz świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT.

Przykład:

Jeżeli polski przedsiębiorca budowlany świadczy usługi na rzecz niemieckich konsumentów, może zarejestrować się w procedurze OSS w Polsce i rozliczać VAT należny w Niemczech za pośrednictwem tej procedury. Zamiast rejestrować się w Niemczech, przedsiębiorca składa jedną deklarację VAT w Polsce.

Jak złożyć zgłoszenie do procedury OSS?

Aby skorzystać z procedury OSS, podatnik musi złożyć zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT (formularz VIU-R) do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Podstawa prawna:

 • Art. 28e, art. 130a pkt 2, art. 130b, art. 130c ustawy o VAT
 • Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 maja 2024 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.110.2024.1.PJ

Podsumowanie

Podsumowując, usługi budowlane świadczone na nieruchomościach położonych za granicą mogą być rozliczane w procedurze OSS, pod warunkiem, że spełnione są odpowiednie kryteria określone w przepisach. Procedura ta upraszcza rozliczenia VAT i pozwala uniknąć konieczności rejestracji w każdym kraju, w którym świadczone są usługi. Kluczowym aspektem jest jednak zawsze dokładne ustalenie miejsca świadczenia usług zgodnie z art. 28e ustawy o VAT.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują pomocy w rejestracji do procedury OSS, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Jesteśmy tu, aby pomóc w każdym aspekcie rozliczeń podatkowych i zapewnić, że Państwa działalność jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.


Wyjaśnienie bardziej skomplikowanych terminów:

 • Procedura OSS (One Stop Shop):
  • Elektroniczna rejestracja VAT w jednym kraju UE, umożliwiająca rozliczanie VAT należnego w innych krajach członkowskich.
  • Ułatwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności transgranicznej bez konieczności rejestrowania się do VAT w każdym kraju, w którym świadczą usługi lub sprzedają towary.
 • Art. 28e ustawy o VAT:
  • Przepis określający miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami.
  • Usługi takie jak budownictwo, remonty, instalacje są opodatkowane w kraju, gdzie znajduje się nieruchomość.
 • Podatnik VAT:
  • Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą i jest zobowiązana do rozliczania podatku od towarów i usług (VAT).
 • Miejsce świadczenia usług:
  • Lokalizacja, w której usługa jest faktycznie wykonywana i gdzie jest opodatkowana.
 • Formularz VIU-R:
  • Formularz zgłoszenia do procedury OSS w Polsce, składany do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Zapraszamy do lektury naszych innych artykułów na blogu, gdzie znajdą Państwo więcej praktycznych porad i informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczeń podatkowych.