Rozliczenie dochodów Polaka pracującego w Szwecji może być nieco skomplikowane, ale nasz poniższy przewodnik krok po kroku pomoże Ci w tym procesie. Przede wszystkim, warto wiedzieć, że jako osoba pracująca za granicą, musisz rozliczyć swoje dochody zarówno w Szwecji, jak i w Polsce. Jest duża szansa, że jeszcze na tym zaoszczędzisz!

Krok 1: Ustal miejsce zamieszkania podatkowego

Aby prawidłowo rozliczyć się z podatków, musisz ustalić, czy jesteś rezydentem podatkowym Polski. Jeżeli przez większość roku podatkowego przebywasz w Polsce (co najmniej 183 dni) i spełniasz kilka innych wymagań, o których piszemy w tym tekście na naszym blogu, to jesteś rezydentem podatkowym i musisz rozliczyć w Pollsce swoje dochody osiągane w Szwecji.

Kryteria pozwalające określić, czy jesteś rezydentem podatkowym zawarte są w polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOP).

Krok 2: Poznaj umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

Tak, wiemy! Poznawanie umów międzynarodowych brzmi groźnie! 🙂 Ale przygotowaliśmy dla Ciebie małą ściągę dzięki której zrozumiesz dlaczego jest to ważne i korzystne. W skrócie: dzięki tej umowie płacisz podatek tylko w jednym kraju a nie w obydwu!

Polska i Szwecja mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Według jej zapisów w większości przypadków, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w kraju, w którym wykonywana jest praca.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Szwecją ma na celu zapewnienie sprawiedliwego i korzystnego systemu podatkowego dla obywateli i przedsiębiorstw obu krajów. Poniżej znajdziesz pięć najważniejszych elementów tej umowy:

 1. Definicja rezydencji podatkowej: Umowa określa kryteria ustalania rezydencji podatkowej, która determinuje, w którym kraju podatnik ma rozliczać swoje dochody. Zgodnie z umową, rezydentem podatkowym jest osoba mająca miejsce zamieszkania, środek interesów życiowych, stałe miejsce pobytu lub obywatelstwo w jednym z krajów.
 2. Metoda unikania podwójnego opodatkowania: Umowa stosuje metodę kredytu podatkowego, która pozwala na zaliczenie podatku zapłaconego w jednym kraju na poczet podatku należnego w drugim kraju. Dzięki temu podatnik unika płacenia podatku dwukrotnie od tego samego dochodu.
 3. Regulacje dotyczące podatku od dochodów z pracy: Umowa określa, w jakich sytuacjach dochody z pracy są opodatkowane w kraju źródła dochodu (Szwecja) lub kraju rezydencji (Polska). W większości przypadków podatek od wynagrodzeń jest płacony w kraju, w którym praca jest wykonywana, chyba że spełnione są określone warunki zawarte w umowie.
 4. Opodatkowanie dochodów z przedsiębiorstw: Umowa reguluje opodatkowanie dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej oraz dochodów związanych z udziałem w spółkach. Zasadniczo przedsiębiorstwa są opodatkowane w kraju, w którym prowadzą działalność, a dochody z udziałów są opodatkowane w kraju rezydencji podatnika.
 5. Opodatkowanie dochodów z majątku: Umowa określa zasady opodatkowania dochodów z majątku, takich jak odsetki, dywidendy, czy zyski kapitałowe. W zależności od rodzaju dochodu, opodatkowanie może odbywać się w kraju źródła dochodu, kraju rezydencji podatnika lub obu krajach z zastosowaniem metody kredytu podatkowego.

Krok 3: Rozliczenie dochodów w Szwecji

Najpierw rozlicz swoje dochody w Szwecji. Wypełnij tamtejszy formularz PIT (deklaracja podatkowa) i wprowadź swoje dochody oraz wszelkie odliczenia, zgodnie z przepisami szwedzkimi. W Szwecji podatki są pobierane u źródła, więc Twój pracodawca powinien automatycznie przekazać informacje do szwedzkiego urzędu skarbowego.

Krok 4. Jak w Szwecji uzyskać zaświadczenie o dochodach?

Jeśli nie masz tych dokumentów to łatwo możesz o nie wystąpić. Będą one niezbędne aby rozliczyć dochody ze Szwecji w Polsce

W Szwecji, aby uzyskać zaświadczenie o dochodach, zwróć się do swojego pracodawcy lub do szwedzkiego urzędu podatkowego (Skatteverket). Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje:

 1. Poproś swojego pracodawcę: Pracodawca jest zobowiązany do wystawienia i przekazania Ci rocznego zaświadczenia o zarobkach (årsinkomstintyg) po zakończeniu roku podatkowego. Dokument ten zawiera informacje o Twoich dochodach, podatku oraz składkach na ubezpieczenia społeczne.
 2. Skontaktuj się ze Skatteverket: Jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymałeś zaświadczenia od swojego pracodawcy, możesz się skontaktować z urzędem podatkowym. Aby to zrobić, odwiedź ich stronę internetową (www.skatteverket.se), gdzie znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące kontaktu.

Możesz także osobiście udać się do jednego z biur Skatteverket lub zadzwonić na infolinię pod numer +46 8 564 851 60. Przygotuj się na podanie swojego numeru podatkowego (personnummer) oraz innych danych identyfikacyjnych.

 1. Zamów zaświadczenie o dochodach: Poproś urząd podatkowy o wysłanie Ci zaświadczenia o dochodach (inkomstupplysning). Może to potrwać kilka dni, zanim otrzymasz dokument, więc warto wcześniej się zgłosić.

Pamiętaj, że w przypadku rozliczenia podatkowego w Polsce, będziesz musiał przetłumaczyć zaświadczenie na język polski. Możesz skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, aby uzyskać oficjalne tłumaczenie dokumentu.

Krok 5: Zebranie dokumentacji do rozliczenia podatku w Polsce

Teraz przyszedł czas na to, aby zająć się polskim fiskusem. Aby rozliczyć się w Polsce, będziesz potrzebować następujących dokumentów. Zasada jest jedna – lepiej mieć ich więcej niż mniej. Urzędnicy lubią dokumenty 🙂

 1. Szwedzka deklaracja podatkowa (PIT) oraz dowód zapłaty podatku.
 2. Dowód zameldowania lub dokument potwierdzający miejsce zamieszkania.
 3. Dokumenty potwierdzające dochody za granicą – może to być np. umowa o pracę, faktury za usługi, umowy o dzieło, dokumenty otrzymane od zagranicznych instytucji finansowych itp.
 4. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty uzyskania dochodów – może to być np. rachunek za zakup materiałów, rachunek za wynajem biura, koszty podróży służbowych itp.
 5. Dokumenty potwierdzające dokonane już płatności podatkowe za te dochody za granicą – np. potwierdzenia wpłat podatku zagranicznego, które mogą stanowić podstawę do obniżenia wysokości podatku należnego w Polsce.
 6. Dokumenty potwierdzające pobrane zaliczki na podatek w kraju, gdzie dochód został uzyskany.
 7. Dowody przesłania zeznań podatkowych do zagranicznych organów podatkowych i otrzymania tam potwierdzenia ich odebrania.
 8. Kopia zagranicznego zeznania podatkowego, jeśli taki dokument został złożony w kraju, w którym dochód został uzyskany.
 9. Dowód opłacenia tłumaczenia dokumentów na język polski (jeśli dokumenty nie są w języku polskim).

Powyższa lista dokumentów jest jedynie orientacyjna, ponieważ wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od okoliczności oraz rodzaju uzyskanych dochodów. W celu uzyskania pełnej informacji na temat dokumentów potrzebnych do rozliczenia dochodów za granicą, warto skontaktować się z urzędem skarbowym lub doradcą podatkowym.

Krok 6: Pobierz odpowiedni formularz zeznania podatkowego

Aby rozliczyć się w Polsce, musisz wypełnić formularz PIT-36 lub PIT-36L. Formularze te są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w urzędach skarbowych. Wybierz odpowiedni formularz w zależności od źródła swoich dochodów.

Krok 7: Wypełnij formularz zeznania podatkowego

Dokładnie wypełnij formularz, uwzględniając wszystkie swoje dochody z Szwecji. W części „Informacje o dochodach uzyskanych za granicą” wpisz kwotę dochodu oraz podatku zapłaconego w Szwecji. Pamiętaj, że kwoty muszą być przeliczone na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego roku podatkowego.

Krok 8: Skorzystaj z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Pamiętaj, że Polska i Szwecja mają zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. To dlatego pisaliśmy o niej wyżej. Dzięki niej, podatek zapłacony w Szwecji może być zaliczony na poczet polskiego podatku. W formularzu PIT-36 lub PIT-36L znajdziesz odpowiednie rubryki do uwzględnienia tej ulgi.

Krok 9: Oblicz podatek należny

Oblicz podatek należny od dochodów uzyskanych za granicą, korzystając z polskiej skali podatkowej (17% lub 32%). Następnie od obliczonej kwoty podatku odlicz podatek zapłacony w Szwecji. Jeśli okaże się, że podatek w Polsce jest wyższy niż w Szwecji, musisz dopłacić różnicę.

Krok 10. Jak wypełnić formularz

I teraz zaczynają schody 🙂 ​​Aby obliczyć podatek należny od dochodów zagranicznych w Polsce, musisz zrozumieć przepisy podatkowe oraz zasady wypełniania odpowiedniego formularza podatkowego. W Polsce istnieją dwa główne formularze podatkowe: PIT-37 i PIT-36. Jeśli zarabiasz na umowie o pracę, zazwyczaj będziesz używać formularza PIT-37. W przypadku innych źródeł dochodów, takich jak działalność gospodarcza, czy dochody z zagranicy, będziesz musiał użyć formularza PIT-36.

Oto instrukcja wypełniania formularza PIT-36, aby zgłosić dochody zagraniczne i rozliczyć dochody ze Szwecji w Polsce:

 1. Pobierz odpowiedni formularz podatkowy (PIT-36) ze strony Ministerstwa Finansów lub wypełnij go online za pomocą e-Deklaracji.
 2. Wypełnij dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer PESEL oraz informacje o małżonku lub dzieciach (jeśli dotyczy).
 3. W części A.1 formularza PIT-36, wpisz dochody uzyskane w Polsce z różnych źródeł (np. działalność gospodarcza, najem).
 4. W części A.2 formularza PIT-36, wpisz dochody uzyskane za granicą. Będziesz musiał podać informacje o kraju, w którym uzyskałeś dochód, kwotę dochodu oraz stopę podatku, który został już odprowadzony za granicą.
 5. Wypełnij pozostałe części formularza, jeśli są dla Ciebie istotne (np. koszty uzyskania przychodów, ulgi podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne).
 6. Oblicz podatek należny, stosując się do zasad progresji podatkowej w Polsce. Polska stosuje dwie stawki podatku dochodowego: 12% dla dochodów do 85 528 PLN oraz 32% dla dochodów powyżej tej kwoty.
 7. Jeśli już zapłaciłeś podatek za granicą, możesz być uprawniony do ulgi podatkowej w Polsce, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. W części H formularza PIT-36, wpisz kwotę podatku zapłaconego za granicą oraz oblicz, ile możesz odliczyć od polskiego podatku.
 8. Oblicz łączny podatek należny po uwzględnieniu ulgi podatkowej.
 9. W części J formularza PIT-37, wpisz kwotę podatku należnego oraz kwotę wpłaconego zaliczenia na podatek dochodowy. Kwotę podatku należnego obliczysz odejmując od sumy dochodów uzyskanych w roku podatkowym koszty ich uzyskania oraz kwotę wolną od podatku (jeśli Ci się ona przysługuje). Następnie od tej kwoty odliczysz odpis na fundusz alimentacyjny oraz ewentualnie inne odliczenia (np. na Fundusz Pracy, na działalność naukowo-badawczą, na cele ekologiczne). Ostatecznie obliczoną kwotę podatku należnego wpisujesz do odpowiedniego pola w części J formularza PIT-37.
 10. Jeśli w roku podatkowym dokonałeś już wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, to kwotę tych wpłat wpisujesz do pola „wpłacone zaliczki na podatek dochodowy”. W przypadku, gdy wpłacone zaliczki były wyższe niż podatek należny, to nadwyżkę można odliczyć od podatku należnego za dany rok lub zwrócić ją sobie na konto bankowe. Natomiast jeśli zaliczki były niższe niż podatek należny, to trzeba dopłacić do urzędu skarbowego różnicę między kwotą podatku należnego a wpłaconymi zaliczkami.
 11. Po wypełnieniu wszystkich pozostałych pól formularza PIT-37 należy go podpisać i wysłać do urzędu skarbowego.

Mamy nadzieję, że te poradnik przyda Ci się w niełatwej drodze rozliczania dochodów ze Szwecji w Polsce. Jeśli jednak będziesz chciał aby ktoś Ci pomógł w tym rozliczeniu, to pamiętaj, że w Biurze Rachunkowym Precyzja specjalizujemy się w rozliczaniu dochodów z zagranicy w Polsce i czekamy na kontakt!