Dziś rozwiewamy pewien mit: wiele osób sądzi, że Ulga na start oznacza, że przez pół roku nie płacimy ZUS. Nieprawda! Nie płacimy tylko jednej z jego części: składki na Ubezpieczenie Społeczne (czyli tej na emeryturę i nie tylko). Płacimy natomiast za to (i płaczemy) Składkę Zdrowotną (czyli tę na lekarza). I płacimy ją nawet wtedy, gdy nic nie zarabiamy!

Reklamy rządowe i co za tym idzie, wiele pseudo-profesjonalnych poradników w sieci wprowadza wiele osób w błąd wywołując u nich mylne wrażenie, że nie trzeba płacić ZUSu, gdy zaczyna się działalność. Dlatego w tym artykule wyjaśnimy, na czym polega ulga na start oraz jakie składki ZUS są obligatoryjne dla nowych przedsiębiorców.

Czym jest ulga na start?

Ulga na start to preferencyjny system składek ZUS, który pozwala na zwolnienie ze Składek Społecznych przez pierwsze 6 miesięcy wykonywanej działalności. Chęć skorzystania z ulgi na start zgłasza się na formularzu ZUS ZZA. Co w praktyce oznacza ulga na start ZUS? To znaczy, że w okresie korzystania z ulgi, przedsiębiorca do ZUS odprowadza jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

Przykład:

Anna otwiera swoją małą kwiaciarnię. Dzięki uldze na start przez pierwsze pół roku nie musi płacić składek społecznych, co pozwala jej zaoszczędzić pewne środki na rozwój swojej firmy. Musi jednak płacić składkę zdrowotną, dzięki której np. jeśli zachoruje i pójdzie do szpitala, to będzie mogła korzystać z jego usług.

Zakres Ulgi:

 • Składki zwolnione z opłacania:
  • Ubezpieczenie emerytalne
  • Ubezpieczenie rentowe
  • Ubezpieczenie wypadkowe
  • Ubezpieczenie chorobowe
  • Fundusz Pracy
 • Składki, które trzeba opłacić!!!:
  • Składka zdrowotna nie jest objęta ulgą, co oznacza, że przedsiębiorca jest zobowiązany do jej regularnego opłacania, nawet podczas korzystania z Ulgi na Start.
  • Minimalna kwota jaką trzeba płacić co miesiąc, do 31.12.2023 roku, to 376.16 zł. I musimy ją płacić bez względu na to, czy coś zarobiliśmy w danym miesiącu, czy nie. Od przyszłego roku stawka ta wzrasta 🙁

Opłaty ZUS a ulga na start – Dlaczego są obowiązkowe?

Mimo korzystania z ulgi na start, przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania części składek na ZUS. Składki Zdrowotne – są obowiązkowe przez cały okres prowadzenia działalności!! 

Składki Społeczne –  te są obligatoryjne (obejmują emerytalne, rentowe, chorobowe) możliwe jest zwolnienie przez sześć pełnych miesięcy;

Przykład:

Janek, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, korzysta z ulgi na start, ale musi płacić składki Zdrowotne ZUS. Te składki zapewniają mu możliwość leczenia w przypadku choroby.

UWAGA! Korzystając z Ulgi ZUS na Start:

– w przypadku choroby nie będziemy mogli skorzystać z zasiłku chorobowego,

– nie jest naliczana składka emerytalna więc nie rośnie nam emerytura

 • W przypadku choroby: Jeżeli zachorujesz w trakcie korzystania z Ulgi na Start, będziesz musiał pokryć koszty leczenia i okresu nieobecności w pracy z własnej kieszeni.
 • Brak składki emerytalnej: Po kilku latach prowadzenia działalności gospodarczej możesz zauważyć, że twój kapitał emerytalny jest niższy, niż gdybyś opłacał składki od początku.

Potrzebujesz pomocy?
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rachunkowym Precyzja Sp. z o. o.

48 517 855 874

Jak uzyskać i kto ma prawo do Ulgi na start?

Kryteria kwalifikacji do programu „ulga na start” obejmują:

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobową lub będące wspólnikami spółek cywilnych,
 • Podejmowanie działalności gospodarczej po raz pierwszy lub ponownie, ale po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności,
 • Nieprowadzenie działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowałeś na etacie i wykonywałeś czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności​.​

Z ulgi na start możesz korzystać maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej.

Ulga na start ZUS: Co musisz wiedzieć, żeby nie stracić tej korzystnej opcji?

W kontekście działalności gospodarczej, ulga na start ZUS to jedno z najbardziej kontrowersyjnych tematów, który budzi wiele wątpliwości. Oto kilka kluczowych informacji, które mogą pomóc w zrozumieniu i skorzystaniu z tego instrumentu.

Dlaczego jest tak wiele zamieszania?

Ulga na start jest mechanizmem, który umożliwia przedsiębiorcom unikanie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Zamiast tego, są zobowiązani tylko do opłacania składki zdrowotnej. Ostateczne wyjaśnienie wydaje się proste, ale procedura i warunki są niejasne dla wielu nowych przedsiębiorców.

Siedmiodniowy termin – czy to konieczne?

Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca powinien zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ale co jeśli się spóźni? Czy to oznacza, że traci prawo do ulgi? Otóż, zdaniem ekspertów i prawników, nie ma ku temu podstaw. Sądy również wydają się przychylnie nastawione do odwołań w tej kwestii.

Co z błędem w zgłoszeniu?

Przedsiębiorcy, którzy złożyli błędne zgłoszenie, również mają szansę na korektę. Sądy niejednokrotnie zgodziły się na to, żeby przywrócić prawo do ulgi na start. Ważnym aspektem jest tu intencja przedsiębiorcy i jego wiedza na temat możliwości skorzystania z ulgi.

Co mówią sądy?

Są różne orzeczenia w tej materii. Niektóre sądy przychylają się do przedsiębiorców, inni zaś do ZUS. Zależy to od konkretnej sytuacji, ale także od tego, czy przedsiębiorca był świadomy możliwości skorzystania z ulgi.

Ulga na Start: Co Warto Wiedzieć o ZUS i Orzecznictwie Sądowym

Ulga na start to jedna z korzyści, z której mogą skorzystać początkujący przedsiębiorcy w Polsce. Jest to temat niezwykle istotny, ale również pełen pułapek. W artykule przyjrzymy się, jak ulga na start jest interpretowana przez ZUS i sądy, oraz jakie są Twoje opcje, jeżeli napotkasz na problem.

Kluczowe zasady korzystania z Ulgi na Start

Na podstawie art. 18 prawa przedsiębiorców, początkujący przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez sześć miesięcy. Warunkiem jest jednak to, że działalność jest prowadzona po raz pierwszy lub po przerwie trwającej 60 miesięcy i nie jest kontynuacją pracy dla poprzedniego pracodawcy.

Sytuacje Problemowe

 • Nieścisłość w zgłoszeniach: Czasem przedsiębiorcy chcą zgłosić się do ubezpieczenia społecznego, a potem zmieniają zdanie i chcą skorzystać z ulgi. ZUS uważa, że zgłoszenie jest jednoznaczne z rezygnacją z ulgi.
 • Opóźnione zgłoszenie: Niektórzy przedsiębiorcy chcą korzystać z ulgi, ale z różnych powodów nie dokonują zgłoszenia w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności.

Jak radzić sobie z problemami?

 • Korekta zgłoszenia: Według orzeczenia Sądu Okręgowego w Gliwicach, a także Sądu Najwyższego, możliwa jest korekta zgłoszenia. Jeśli więc ZUS nie zgadza się z korektą, można odwołać się do tych orzeczeń.
 • Inicjatywa wobec ZUS: Jeżeli ZUS odmawia przyznania ulgi, warto zawnioskować o wydanie oficjalnej decyzji, którą można następnie zaskarżyć.
 • Skonsultuj się z biurem rachunkowym: Profesjonalna pomoc może być nieoceniona w złożonych kwestiach prawnych i finansowych.

Źródła: