W świetle nadchodzącego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), polscy przedsiębiorcy i ich pracownicy delegowani do pracy za granicą z niecierpliwością oczekują na rozstrzygnięcie sprawy o znacznym wpływie na obieg zaświadczeń A1.

Zaświadczenie A1, wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jest kluczowym dokumentem potwierdzającym podleganie pod system ubezpieczeń społecznych państwa członkowskiego UE.

O co chodzi w sprawie C 422/22? Głównym punktem zainteresowania jest procedura unieważniania zaświadczeń A1. Obecnie, ZUS ma prawo do cofnięcia tych dokumentów bez konsultacji z instytucjami z innych krajów UE. Jednakże, jeśli TSUE orzeknie, że takie konsultacje są wymagane, to decyzje ZUS o cofnięciu zaświadczeń mogą zostać uchylone. To miałoby znaczący wpływ na sytuację setek tysięcy polskich przedsiębiorców i ich pracowników.

Co więcej, praktyka unieważniania zaświadczeń A1 bez konsultacji może prowadzić do sytuacji, w której pracownicy delegowani za granicę mogą zostać bez ubezpieczenia społecznego. To zagadnienie jest szczególnie istotne, gdyż brak konsultacji może skutkować tym, że pracownik nie będzie objęty ubezpieczeniem żadnego kraju za okresy wsteczne.

Istotny jest także aspekt praktyczny. Konsekwencje takich decyzji ZUS bez konsultacji mogą być dotkliwe dla osób, które z różnych powodów mogą zostać wyłączone z systemu ubezpieczeń społecznych wstecznie uznanych za właściwe.

Obecna sytuacja stwarza więc wiele niepewności i ryzyk dla pracowników delegowanych oraz ich pracodawców. Wyrok TSUE w tej sprawie będzie miał znaczące konsekwencje zarówno dla praktyki ZUS, jak i dla polskich przedsiębiorstw działających w ramach unijnego rynku pracy.

W Biurze Rachunkowym Precyzja śledzimy rozwój sytuacji i jesteśmy gotowi wesprzeć naszych klientów w zrozumieniu oraz dostosowaniu się do zmian, jakie mogą wynikać z tego ważnego orzeczenia TSUE. Zapewniamy pełne wsparcie i profesjonalne doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych i delegowania pracowników za granicę. Możesz skontaktować się z nami dzwoniąc pod numer: +48 517 85 58 74.