Aktualizacja: 16.10.2023

Pracujesz za granicą ale większość roku mieszkasz w Polsce (formalnie to się nazywa, że tutaj masz swoją rezydencję podatkową) i cieszysz się, że całe dochody z pracy za granicą trafiają na Twoje konto bez żadnych podatków. Myślisz sobie: pod koniec roku się rozliczę, policzę ulgi i odliczenia podatkowe i wtedy zobaczy się ile tego podatku mam tak naprawdę do zapłaty. To błąd.

Po pierwsze w Polsce obowiązek płacenia zaliczek na podatek dochodowy powstaje z momentem otrzymania dochodu (u przedsiębiorców – co miesiąc). Po drugie: rozliczenie roczne wcale nie musi pójść po naszej myśli bo liczba ulg i odliczeń jest co chwila modyfikowana i limitowana. Prawo zmienia się co roku więc takie założenia mogą nas wyprowadzić na manowce. I wtedy zostaniemy z koniecznością zaplaty zaliczek za 12 miesięcy zamiast za 1. To każdego zaboli. W dzisiejszym globalnym świecie podatnicy w Polsce, którzy osiągają dochody za granicą mają obowiązek rozliczenia się z podatkiem dochodowym również w kraju.

Dlatego w niniejszym artykule omówimy, dlaczego warto płacić comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy od przychodów osiągniętych za granicą oraz jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania.

Ułatwienie planowania finansowego

Comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy pozwalają podatnikom, a więc i Tobie – lepiej planować swoje wydatki. Składając regularne płatności, unikasz nagromadzenia dużych kwot podatku do zapłacenia na koniec roku podatkowego. Dzięki temu możesz łatwiej kontrolować swoje finanse, co jest szczególnie ważne gdy prowadzisz działalność gospodarczą.

Unikanie odsetek i kar

Jeśli podatnik – a więc Ty – nie ureguluje zobowiązań podatkowych w terminie, może narazić się na odsetki za zwłokę oraz kary. Opłacanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy sprawia, że terminy spłat są rozłożone na cały rok, co minimalizuje ryzyko opóźnień. Tym samym, zyskujesz większą pewność, że Twoje zobowiązania zostaną uregulowane na czas. Dlatego w Biurze Rachunkowym Precyzja radzimy aby płacić zaliczki co miesiąc.

Więcej o sankcjach, które grożą podatnikom i płatnikom składek ZUS:

Kary finansowe: 

W przypadku braku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy lub opóźnienia w ich uiszczeniu, możesz zostać obciążony karą finansową. Wysokość kary zależy od stopnia opóźnienia oraz wartości niewpłaconego podatku.

Odsetki za zwłokę: 

Oprócz kar finansowych, możesz  ponieść również odsetki za zwłokę, które są naliczane za każdy dzień opóźnienia w płatności podatku.

Kary za nieprawidłowe rozliczenie podatku: 

W przypadku stwierdzenia przez urząd skarbowy nieprawidłowości w rozliczeniach podatnika, możesz zostać obciążony dodatkową karą za nieprawidłowe rozliczenie podatku.

Sankcje związane z ZUS: 

Dla płatników składek ZUS, brak terminowych wpłat może skutkować naliczeniem odsetek za zwłokę oraz kar za niedopełnienie obowiązków płatnika składek. W przypadku przedsiębiorców, takie zaniedbania mogą prowadzić do utraty prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego albo do zaświadczenia A1.

Unikanie problemów z urzędem skarbowym

Opłacanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów osiągniętych za granicą pomaga uniknąć błędów i nieporozumień związanych z rozliczeniem podatkowym. Dzięki regularnym wpłatom, podatnik ma lepszą kontrolę nad swoimi zobowiązaniami podatkowymi, co ułatwia kontakt z urzędem skarbowym w razie potrzeby. 

Nieuregulowanie zobowiązań w terminie może prowadzić do różnych problemów, takich jak:

Dochodzenie należności przez urząd skarbowy: 

Jeżeli podatnik zalega z płatnościami, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne, aby odzyskać należne kwoty. Nikt nie lubi komornika na koncie, prawda? A do tego może dojść jeśli nie odbierzemy na czas wezwania do urzędu skarbowego. To nie jest trudne gdy pracujemy kilka tysięcy kilometrów od domu…

Kwestionowanie prawidłowości rozliczeń: 

W przypadku nieuregulowania zobowiązań podatkowych, urząd skarbowy może bardziej dokładnie sprawdzić rozliczenia podatnika, co może prowadzić do dalszych nieporozumień i problemów związanych z deklaracją podatkową. Długa i szczegółowa kontrola z Urzędu Skarbowego badająca wszystko kilka lat wstecz… Czy warto się na nią narażać?

Negatywny wpływ na reputację podatnika: 

Nieuregulowanie zobowiązań podatkowych w terminie może negatywnie wpłynąć na wizerunek podatnika, zwłaszcza w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. To może z kolei odbić się na relacjach z klientami, partnerami czy dostawcami. Wiele większych firm zanim zacznie pracę z podwykonawcą żąda od niego przedstawiuania zaświadczeń, że nie zalega z płatnościami wobec US czy z ZUS.  

Problem z uzyskaniem kredytów i dotacji: 

Zaległości podatkowe mogą wpłynąć na Twoją zdolność kredytową, utrudniając uzyskanie kredytu czy pożyczki na cele inwestycyjne, mieszkaniowe czy konsumpcyjne. Banki i inne instytucje finansowe sprawdzają historię płatności podatników, a zaległości podatkowe mogą zostać uznane za sygnał niewiarygodności finansowej. Praktycznie zamyka to drogę do nowych kredytów i może też spowodować wypowiedzenie albo zmiany umów przez banki dla już posiadanych kredytów.

Dodatkowy stres i obciążenie psychiczne: 

Problemy z urzędem skarbowym, wynikające z nieuregulowania zobowiązań podatkowych, na 100 proc. prowadzą do dodatkowego stresu i obciążenia psychicznego. Nie warto tego ryzykować. Dlatego regularne wpłacanie zaliczek minimalizuje ryzyko takich sytuacji.

Podsumowanie

Podsumowując, opłacanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów osiągniętych za granicą przynosi wiele korzyści podatnikom. Dzięki temu mogą oni uniknąć kłopotów związanych z opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań podatkowych, a także zapewnić sobie spokój i kontrolę nad swoimi finansami. Dlatego w Biurze Rachunkowym Precyzja przypominamy klientom o terminowym opłacaniu zaliczek, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z niewypełnienia obowiązków podatkowych.