Kiedy lokalizacja życiowych interesów jest niejasna, kluczowe może stać się miejsce zwykłego pobytu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia, że w takich sytuacjach pierwszeństwo w opodatkowaniu przysługuje krajowi, w którym osoba przebywa na co dzień.

Artykuł 3 ust. 1a ustawy o PIT  wskazuje na dwa warunki, od których spełnienia zależy, czy dana osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce i tu rozlicza się od całości dochodów, czy płaci tu podatek tylko od dochodów osiąganych na terytorium naszego kraju (ograniczony obowiązek podatkowy).

W 2021 roku mężczyzna, o którym mowa, spędził w Polsce 115 dni, a w Finlandii 250 dni. Zgodnie z ustawą o PIT, aby rozliczać się w Polsce od globalnych dochodów, wystarczy spełnienie jednego z dwóch warunków: posiadanie w Polsce centrum interesów życiowych lub przebywanie tutaj ponad 183 dni w roku.

Jednak w jego przypadku, decydujące okazało się kryterium miejsca, w którym zazwyczaj przebywa. W 2021 r. miejscem jego stałego zamieszkania była Finlandia, ale w trakcie pobytów w Polsce mężczyzna zamieszkiwał w mieszkaniu żony i matki. W tej sytuacji nie można było ustalić rezydencji podatkowej na podstawie pierwszego kryterium wynikającego z art. 4 ust. 2 polsko-finlandzkiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Interesuję Ciebie ten temat? Przeczytaj nasz tekst:

Gdzie płacić podatki od przychodów zagranicznych?

Sięgnął więc po kolejne kryterium – odnoszące do ściślejszych powiązań osobistych i gospodarczych (ośrodka interesów życiowych). Ale i to na niewiele się zdało, bo – jak wynikało ze stanu faktycznego – mężczyznę łączą z Polską ścisłe powiązania osobiste, natomiast z Finlandią – powiązania gospodarcze. Oznacza to, że nie musiał on składać w naszym kraju zeznania podatkowego za 2021 r., w związku z osiąganiem dochodów z pracy wykonywanej w Finlandii, ani zapłacić podatku z tego tytułu.

Warto pamiętać, że przepisy podatkowe muszą być interpretowane w kontekście międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. To istotne, gdyż decyduje o tym, gdzie finalnie złożymy nasze zeznanie podatkowe. Dlatego pracując za granicą zawsze warto korzystać z usług fachowców takich jak Biuro Rachunkowe Precyzja.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z 18 października 2023 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.419.2023.1.ENB