Aktualizacja: 16.10.2023

Pracowałeś w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy też Chinach, Dubaju czy Australii? Zastanawiasz się jak rozliczyć w Polsce dochody spoza Unii Europejskiej? Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają nam klienci w sytuacji podobnej do Ciebie.

Dochody spoza Unii Europejskiej są rozliczane w Polsce na takich samych zasadach jak dochody uzyskiwane w kraju. W zależności od rodzaju dochodów i ich wysokości, mogą być one opodatkowane według skali podatkowej lub według stawki podatku liniowego.

Przede wszystkim, należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację podatkową za dany rok podatkowy, w której należy ujawnić wszystkie dochody uzyskane w ciągu roku oraz wszelkie inne informacje dotyczące opodatkowania, takie jak kwoty wolne od podatku czy ulgi podatkowe. W przypadku dochodów spoza Unii Europejskiej, należy do deklaracji dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uzyskanie oraz ich wysokość.

W przypadku osób fizycznych, dochody z zagranicy są opodatkowane na takich samych zasadach jak dochody uzyskiwane w Polsce, z zastosowaniem skali podatkowej lub stawki podatku liniowego, w zależności od wyboru podatnika. W przypadku osób prawnych, dochody z zagranicy są opodatkowane według stawki 19% podatku dochodowego od osób prawnych.

Osoby, które uzyskały dochody z zagranicy i są zobowiązane do ich rozliczenia w Polsce, mogą skorzystać z ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci czy ulga na internet, jeśli spełniają odpowiednie warunki. Warto pamiętać, że w przypadku dochodów uzyskanych za granicą, może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat, takich jak opłata za wydanie zaświadczenia o zarobkach czy opłata za tłumaczenie dokumentów.

Potrzebujesz pomocy?
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rachunkowym Precyzja Sp. z o. o.

+48 517 855 874

Jakie dokumenty muszę przedstawić w Polsce jeśli pracowałem zagranicą poza UE?

Jeśli pracowałeś za granicą poza Unią Europejską i chcesz rozliczyć dochody uzyskane w tym miejscu w Polsce, będziesz potrzebować następujących dokumentów:

  1. Dowód osobisty lub paszport – potrzebny będzie do uwierzytelnienia twojej tożsamości.
  2. Potwierdzenie zatrudnienia – powinien zawierać informacje o miejscu pracy, stanowisku, wynagrodzeniu oraz okresie zatrudnienia. Może to być umowa o pracę, świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie.
  3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów – mogą to być rachunki, faktury, rachunki bankowe lub inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów.
  4. Tłumaczenia dokumentów – jeśli dokumenty są w języku innym niż polski, będziesz potrzebować ich tłumaczenia przysięgłego.
  5. Potwierdzenie opłacenia podatków za granicą – jeśli płaciłeś podatki za granicą, będziesz potrzebować dokumentu potwierdzającego ich opłacenie.

A co mi grozi za nieujawnienie takich dochodów?

Jeśli nie ujawnisz dochodów uzyskanych za granicą w Polsce, możesz podlegać karze podatkowej. Wysokość kary zależy od tego, czy niepodanie dochodów było zamierzone czy też nie.

W przypadku niezamierzonego niepodania dochodów, kara może wynieść od 0,5% do 1,5% ukrytych dochodów za każdy dzień zwłoki w złożeniu deklaracji podatkowej.

Jeśli niepodanie dochodów było zamierzone, kara może wynieść od 1% do 3% ukrytych dochodów za każdy dzień zwłoki w złożeniu deklaracji podatkowej.

W przypadku rażącego naruszenia przepisów podatkowych, kara może wynieść od 5% do 50% ukrytych dochodów.

Ponadto, jeśli nie ujawnisz dochodów uzyskanych za granicą, możesz zostać ukarany grzywną lub nawet skazany na karę pozbawienia wolności, w zależności od stopnia naruszenia przepisów podatkowych.

Z tego powodu ważne jest, aby rozliczać wszystkie dochody uzyskane w Polsce i za granicą i ujawniać je w deklaracji podatkowej, nawet jeśli są one opodatkowane za granicą. W ten sposób można uniknąć kar podatkowych i innych sankcji.

Czy muszę to robić jeśli mieszkam na stale zagranicą?

Jeśli mieszkasz na stałe za granicą i uzyskujesz dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą, powinieneś rozliczyć je w Polsce, jeśli spełniasz warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym celu będziesz potrzebować formularza PIT-11.

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, osoba, która mieszka na stałe za granicą, ale uzyskuje dochody w Polsce, jest zobowiązana do rozliczenia tych dochodów w Polsce, jeśli:

  • uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • uzyskuje dochody z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
  • uzyskuje dochody z najmu lub dzierżawy nieruchomości znajdującej się w Polsce.

Jeśli spełniasz któryś z powyższych warunków, powinieneś rozliczyć dochody uzyskane w Polsce w formularzu PIT-11 i złożyć go do urzędu skarbowego w Polsce.

Ale! Uwaga! Jeśli nie spełniasz żadnego z powyższych warunków, nie jesteś zobowiązany do rozliczania dochodów uzyskanych w Polsce w formularzu PIT-11. W takim przypadku możesz skorzystać z formularza PIT-10, w którym należy ujawnić wszystkie dochody uzyskane za granicą i złożyć go do urzędu skarbowego w Polsce.

Czy muszę składać PIT w Polsce jeśli mieszkam przez większość roku za granicą i osiągam dochody tylko za granicą?

To zależy od tego gdzie masz ustaloną rezydencję podatkową. Więcej na ten temat piszemy w artykule: „Gdzie płacić podatki od przychodów zagranicznych?