Z planowanego budżetu państwa na rok 2024 wynika, że przeciętne wynagrodzenie ma wynieść 7 824 zł. To oznacza wzrost o imponujące 12,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. To także oznacza boleśnie odczuwalne podwyżki składek ZUS.

Wzrost składek na ZUS

Przede wszystkim warto podkreślić, że wzrost wynagrodzenia będzie miał bezpośredni wpływ na wysokość składek ZUS dla firm. Składki te są wyliczane jako procent przeciętnego wynagrodzenia – dokładnie 60%. W praktyce oznacza to, że podstawa do wyliczenia składek ZUS dla przedsiębiorców w 2024 roku wyniesie 4694,40 zł. Co przekłada się na miesięczne składki społeczne w wysokości 1600,27 zł, nie licząc osobno naliczanej składki zdrowotnej, która uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania. Dla porównania, w 2023 roku wynosiły one 1418,48 zł. Różnica to aż 181,79 zł miesięcznie!

O ile wzrosną składki ZUS w 2024 roku? Zmiana składki zdrowotnej

Składki ZUS co roku rosną i stanowią znaczące obciążenie dla przedsiębiorców. W 2024 roku, składka zdrowotna dla tych, którzy rozliczają się na skali podatkowej lub podatku liniowym, wyniesie co najmniej 381,78 zł. Czyli w sumie, co miesiąc, będzie to koszt rzędu 1982,05 zł. Rocznie obciążenie to wyniesie więc nie mniej niż 23 784,60 zł.

To warto podkreślić: takie daniny zapłacą nawet te firmy, które będą miały trudności finansowe w 2024 roku. Składkę Zdrowotną ZUS płaci się bez względu na to, czy ma się przychody, czy nie.

Jaki ZUS dla ryczałtowców od stycznia 2024?

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym dowiedzą się o wysokości składki zdrowotnej dopiero na początku roku 2024. Dlaczego? Ponieważ podstawa ich składki zdrowotnej jest ustalana od przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału. Przyjmując prognozowane wartości, możemy się spodziewać następujących składek w zależności od rocznego przychodu:

  • Do 60 tys. – 399,60 zł miesięcznie;
  • Pomiędzy 60 tys. a 300 tys. – 666 zł miesięcznie;
  • Powyżej 300 tys. – 1198,80 zł miesięcznie.

Łącząc te prognozowane wartości ze składkami zdrowotnymi ZUS dla ryczałtowców, obciążenie wyniesie między 2 tys. zł a 2,8 tys. zł miesięcznie.

Chcesz zrozumieć Ulgę na Start ZUS? Przeczytaj nasz tekst:

Jak to możliwe, że mam płacić ZUS!? Przecież jestem na uldze na start!!!

Podstawa wymiaru składek w 2024 r. – Coraz trudniej pracować “na swoim”

W 2021 roku składka ZUS wynosiła – kto to jeszcze pamięta – około 1139 zł. Składka ZUS na rok 2024 będzie wynosić blisko 2000 zł. Oznacza to wzrost aż o ok. 800zł! Pamiętajmy, że składki zdrowotne dla niektórych podatników rosną razem z ich dochodami, więc wiele osób zapłaci znacznie więcej. Przedsiębiorcy będą musieli pokryć te koszty, więc to oznacza wzrost cen ich usług. Czyli –  dla wszystkich będzie drożej.