Dzisiaj przyjrzymy się szczególnemu tematowi, jakim są ulgi podatkowe dla marynarzy oraz nieoczywiste pułapki w ustawie o PIT, które mogą wpływać na ich dochody.

Ulga Abolicyjna – jak to działa dla marynarzy?

Ulga abolicyjna to termin, który może brzmieć skomplikowanie, ale ma ogromne znaczenie dla marynarzy. Jest to forma ulgi dla osób, które zarabiają za granicą, a są polskimi rezydentami podatkowymi. W skrócie, ulga ta ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania – czyli płacenia podatków zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Co ciekawe, dla marynarzy obowiązuje tu pewne wyjątkowe rozwiązanie. W przypadku dochodów osiągniętych poza Polską, marynarze, w odróżnieniu od innych zawodów, nie mają ograniczeń w wysokości tej ulgi, co teoretycznie zwalnia ich z opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą w Polsce.

Ważna interpretacja dla marynarzy

Warto zwrócić uwagę na interpretację ogólną Ministra Finansów z października 2019 r. Dotyczy ona marynarzy, którzy pracują na statkach w transporcie międzynarodowym z państw, z którymi Polska nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Kluczowe jest tutaj to, że jeśli marynarz nie zapłacił podatku dochodowego za granicą, nie może skorzystać z ulgi abolicyjnej. To ważna informacja, którą każdy marynarz powinien mieć na uwadze.

Zwolnienie z PIT dla Marynarzy – co się zmieniło w 2021 roku?

Ustawa o PIT przyniosła zmiany w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów marynarzy. Od 1 stycznia 2021 r., dochody marynarzy z UE lub EOG są zwolnione z opodatkowania, bez względu na banderę statku. To znacząca zmiana w porównaniu do poprzednich przepisów, które uwzględniały zwolnienie tylko dla statków pod banderą tych państw.

Jednak uwaga – powstała tutaj pewna pułapka.

Zmiana ta będzie miała zastosowanie tylko po pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. A to oznacza, że do tego czasu zwolnienie dotyczy tylko statków z banderą UE lub EOG.

Konsekwencje braku decyzji Komisji Europejskiej

Bez decyzji Komisji Europejskiej, marynarze na statkach pod banderą państw spoza UE i EOG, takich jak Antigua, Barbados czy Liberia, nadal nie mogą skorzystać ze zwolnienia z PIT. Dodatkowo, brak opodatkowania dochodu za granicą wyklucza możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej.

Podsumowanie

Ulga abolicyjna i zwolnienie z PIT dla marynarzy to temat, który wymaga szczegółowej uwagi. Warto śledzić rozwój przepisów i ewentualne zmiany, które mogą wpływać na obciążenia podatkowe marynarzy. Pamiętajcie, profesjonalna pomoc księgowa może być nieoceniona w rozwiązywaniu tych skomplikowanych kwestii podatkowych.

Masz pytania dotyczące swojej sytuacji podatkowej jako marynarz? Skontaktuj się z nami – w Biurze Rachunkowym Precyzja pomożemy Ci rozwiązać wszelkie wątpliwości!