W dzisiejszym świecie biznesu, gdzie transakcje międzynarodowe są na porządku dziennym, ważne jest zrozumienie aspektów podatkowych takich działań. Jednym z kluczowych elementów w rozliczeniach międzynarodowych jest certyfikat rezydencji podatkowej. Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) rzuca światło na okres ważności tego dokumentu w kontekście transakcji z zagranicznymi kontrahentami.

Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta to dokument wydawany przez organ podatkowy, który potwierdza, że dana osoba lub firma posiada status podatkowego rezydenta w określonym kraju. Jest to istotne, ponieważ status ten wpływa na sposób opodatkowania dochodów międzynarodowych.

Ważność certyfikatu – nowe wytyczne KIS

Według informacji od KIS, certyfikat rezydencji podatkowej, który zawiera datę wystawienia i potwierdza rezydencję podatkową na dzień wystawienia, jest ważny przez 12 miesięcy od tej daty. To ważna informacja dla firm prowadzących transakcje międzynarodowe, takie jak spółka dystrybuująca artykuły dziecięce, która stanowiła podstawę zapytania do KIS.

Spółka, będąca polskim podmiotem kapitałowym specjalizującym się w dystrybucji artykułów dziecięcych, regularnie dokonuje płatności za usługi niematerialne nabyte od zagranicznych kontrahentów. Te transakcje podlegają zasadom opodatkowania u źródła, co oznacza, że Spółka, jako płatnik, jest zobowiązana do potrącenia i odprowadzenia odpowiedniego podatku.

W kontekście jednej z takich transakcji, Spółka otrzymała certyfikat rezydencji podatkowej, wydany przez czeskie organy podatkowe. Dokument ten potwierdza, że na dzień 30 listopada 2021 roku, kontrahent Spółki posiadał status rezydenta podatkowego w Czechach, zgodnie z art. 4 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Czechami. Certyfikat, dostarczony Spółce, został wydany w tym samym dniu, tj. 30 listopada 2021 roku.

Praktyczne znaczenie dla przedsiębiorstw

To oznacza, że przedsiębiorstwa dokonujące płatności do zagranicznych kontrahentów – w tym za usługi niematerialne – mogą polegać na certyfikacie rezydencji podatkowej wydanym przez zagraniczny organ podatkowy przez okres roku. Jest to istotne dla celów potrącenia i uiszczania podatku u źródła, co jest obowiązkiem płatnika w wielu krajach.

Podstawy prawne dotyczące ważności certyfikatu rezydencji – 12 miesięcy

Decyzja KIS opiera się na art. 26 ust. 1i ustawy o CIT, który stanowi, że płatnik podatku powinien uwzględnić certyfikat rezydencji przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania. Jest to zatem oficjalna interpretacja obowiązująca w Polsce.

Wnioski dla biznesu

Ta interpretacja ma duże znaczenie dla polskich przedsiębiorstw działających międzynarodowo. Uproszcza ona procedury podatkowe i daje pewność prawną co do okresu, przez który można korzystać z certyfikatu rezydencji podatkowej. Dla przedsiębiorców to sygnał, że mogą planować swoje transakcje i obowiązki podatkowe z większą pewnością, co do statusu podatkowego ich zagranicznych partnerów biznesowych.

Znaczenie dla rozliczeń podatkowych

Warto podkreślić, że certyfikat rezydencji podatkowej jest kluczowym dokumentem w procesie rozliczania podatków od transakcji międzynarodowych. Potwierdza on rezydencję podatkową kontrahenta, co ma bezpośredni wpływ na sposób opodatkowania dokonywanych płatności, zwłaszcza w kontekście unikania podwójnego opodatkowania.

Zalecenia dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy powinni zatem zwrócić szczególną uwagę na terminy ważności certyfikatów rezydencji podatkowej swoich zagranicznych partnerów. Regularne aktualizowanie i weryfikacja tych dokumentów powinna stać się standardową praktyką w ramach międzynarodowej współpracy biznesowej.

Podsumowanie

Nowa interpretacja KIS stanowi istotną informację dla wszystkich przedsiębiorstw zaangażowanych w handel międzynarodowy. Daje ona jasne wytyczne co do ważności certyfikatu rezydencji podatkowej, co jest kluczowe dla prawidłowego rozliczania podatków w transakcjach międzynarodowych. Przedsiębiorcy powinni zatem dostosować swoje procedury podatkowe, aby zapewnić zgodność z najnowszymi wytycznymi.


Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.571.2022.1.ES