Podatki w Polskim Ładzie – co się zmienia? Przedstawiciele Ministerstwa Finansów oficjalnie potwierdzili jak mają wyglądać kolejne zmiany w Polskim Ładzie, a tym samym w jakim kształcie projekt ustawy najprawdopodobniej trafi wkrótce do Sejmu.

Z informacji wynika między innymi:

1. Zmodyfikowane mają być rozwiązania w zakresie wysokości składki zdrowotnej:

  • Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym ma być inna aniżeli dla skali podatkowej, tj. ma być na poziomie 4,9%.
  • Jednocześnie wprowadzona ma być minimalna stawka zdrowotna w wysokości 9% wynagrodzenia minimalnego tj. w 2022 r. będzie to kwota 270 zł.

2. Utrzymanie dotychczas zapowiadanych i przewidzianych już w projekcie ustawy mechanizmów tj.:

  • Wzrost kwoty wolnej do 30 tys. zł rocznie i zwiększenie progu dochodu do 120.000 rocznie powyżej którego stosowana jest 32% dla wszystkich rozliczających się wg skali podatkowej, w tym dla przedsiębiorców (brak kwot wolnej dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym)
  • Brak prawa do odliczenia od podatku jakiejkolwiek części składki zdrowotnej niezależnie od formy opodatkowania.
  • Brak ulgi dla tzw. klasy średniej w odniesieniu do dochodów z działalności gospodarczej nawet jeżeli opodatkowane są wg skali podatkowej
  • Brak zmiany wysokości 19% stawki podatku liniowego oraz stawek 17% i 32% w ramach skali podatkowej
  • Wszyscy rozliczający się wg skali podatkowej, w tym również przedsiębiorcy korzystający ze skali podatkowej mają płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% uzyskiwanego dochodu.

Ujawnione informacje nie muszą wcale oznaczać, iż jest to ostateczna decyzja Rządu, a tym bardziej Parlamentu.