Warszawa, 18 sierpnia 2023 roku


Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady Programu Partnerskiego („Program”), w ramach którego współpracujemy z klientami („Uczestnik”) przy promocji naszych usług i pozyskiwaniu klientów.

Organizatorem Programu jest:
Biuro Rachunkowe Precyzja Sp. z o.o.,
ul. Twarda 18,
00-1015 Warszawa,
Numer KRS 0000854434 |
NIP 5252832004 |
REGON 38675100.


DEFINICJE

1.1. „Program Partnerski” – program polegający na poleceniu nowego Klienta przez Uczestnika Programu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

1.2. „Uczestnik” – klient Biura Precyzja, który polecił usługi Biura Precyzja nowemu Klientowi i przystąpił do Programu Partnerskiego.

1.3. „Nowy Klient” – osoba, która podpisała umowę z Biurem Precyzja na podstawie rekomendacji Uczestnika Programu.


ZASADY PROGRAMU

2.1. Uczestnik otrzymuje jeden darmowy miesiąc usług Biura Precyzja za każdego Nowego Klienta, który podpisze umowę i opłaci pierwszy miesiąc usług.

2.2. Bezpłatne miesiące są sumowane i mogą być wykorzystane na przestrzeni całego okresu trwania umowy Uczestnika z Biurem Precyzja.

2.3. Uczestnik może polecić dowolną liczbę Nowych Klientów.


WARUNKI GRATYFIKACJI

3.1. Darmowy miesiąc dotyczy jedynie podstawowej ceny za obsługę abonamentową, a nie obejmuje dodatkowych działań ani usług.

3.2. Darmowy miesiąc jest realizowany poprzez odliczenie od kolejnej płatności, po potwierdzeniu, że Nowy Klient opłacił pierwszy miesiąc usług.

3.3. Darmowe miesiące nie mogą być wymienione na gotówkę ani inne formy gratyfikacji.


PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

4.1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

4.2. Uczestnik ma prawo do informowania o Programie Partnerskim i jego zasadach.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na prawa nabyte przez Uczestników przed dniem wprowadzenia zmian.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawa polskiego.