Planujesz założyć własna firmę? Nie musisz nawet wychodzić z domu. Własną działalność gospodarczą można zarejestrować w kilka chwil. Podpowiadamy, co trzeba wiedzieć, zanim zarejestruje się firmę i jak to zrobić online. 


Kto jest uprawniony do założenia firmy w Polsce?

jak rozpocząć działalność gospodarczą? Przed przystąpieniem do omawiania, kto ma prawo otworzyć własną działalność gospodarczą w Polsce, warto najpierw wyjaśnić, czym tak naprawdę jest działalność gospodarcza. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, jest to zorganizowana działalność zarobkowa, prowadzona we własnym imieniu i to w sposób ciągły. Osoba fizyczna, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, mogą być przedsiębiorcami. Ponadto, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności są także uważani za przedsiębiorców. Choć polskie przepisy są dość elastyczne w zakresie zakładania własnej firmy, istnieje możliwość, że konkretna osoba może być wyłączona z prowadzenia działalności, jeśli orzeka to sąd.

W niektórych przypadkach do prowadzenia działalności gospodarczej wymagana jest koncesja, na przykład w przypadku produkcji lub handlu amunicją czy bronią, którą udziela minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej takiej koncesji. Ponadto, w przypadku niektórych usług, jak na przykład przewóz osób, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia, którego udzielają odpowiednie organy. W obu przypadkach, uzyskanie koncesji lub zezwolenia może być zależne od spełnienia określonych warunków.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez emerytów, niepełnoletnich i cudzoziemców

Działalność gospodarczą mogą prowadzić także emeryci oraz osoby niepełnoletnie, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku osób niepełnoletnich, to przedstawiciel ustawowy składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w urzędzie gminy, jednak wyłącznie w wersji papierowej.

Co więcej, cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obywatele USA i Konfederacji Szwajcarskiej mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Natomiast obywatele spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą założyć działalność gospodarczą w Polsce, pod warunkiem posiadania tytułu pobytowego, który do tego uprawnia.

Działalność nierejestrowana i proces rejestracji firmy

Działalność gospodarczą można prowadzić także w formie niezarejestrowanej, zwanej także „działalnością nierejestrowaną„. W przypadku gdy przychody z działalności nie przekraczają określonego limitu miesięcznie, oraz spełnione są inne warunki, takie jak brak prowadzenia działalności w ramach spółki cywilnej czy nieprowadzenie działalności regulowanej, nie ma konieczności rejestracji firmy.

Jeśli jednak zdecydujesz się na założenie własnej działalności, konieczne będzie zarejestrowanie jej w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kluczowe informacje przy rejestracji firmy

Rejestracja firmy w CEIDG wymaga podania kilku kluczowych danych, takich jak nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, wybór kodu PKD, oraz formy opodatkowania. W przypadku formy opodatkowania, przedsiębiorca ma do wyboru trzy opcje: opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej, według stawki liniowej, lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Krok 1: Przygotowanie niezbędnych dokumentów i informacji

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne informacje i dokumenty. Będziesz potrzebować:

 • Pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania).
 • Dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego).
 • Adresu do korespondencji, jeśli różni się od adresu zamieszkania.
 • Informacji o planowanej działalności gospodarczej, w tym nazwy firmy, adresu prowadzenia działalności (jeśli różni się od adresu zamieszkania) i wybranych kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Krok 2: Wypełnienie formularza rejestracyjnego

 • Przejdź na oficjalną stronę CEIDG (ceidg.gov.pl) i wybierz opcję „Złóż wniosek”.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny online, podając wszystkie wymagane informacje. Formularz zawiera sekcje dotyczące danych osobowych, informacji o działalności gospodarczej oraz wyboru formy opodatkowania.

Krok 3: Wybór formy opodatkowania

 • W trakcie wypełniania wniosku będziesz musiał zdecydować się na formę opodatkowania. Do wyboru masz opodatkowanie na zasadach ogólnych, według stawki liniowej lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji zapoznać się z charakterystyką każdej z form opodatkowania i wybrać tę, która najlepiej pasuje do Twojej sytuacji.

Krok 4: Podanie informacji o ubezpieczeniach społecznych

 • W formularzu zostaniesz także poproszony o podanie informacji dotyczących ubezpieczeń społecznych (ZUS). Możesz zdecydować się na korzystanie z ulgi na start, która pozwala na zwolnienie z płacenia składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy działalności.

Krok 5: Sprawdzenie i zatwierdzenie wniosku

 • Po wypełnieniu formularza dokładnie sprawdź podane informacje pod kątem ewentualnych błędów lub pomyłek.
 • Zatwierdź i wyślij wniosek elektronicznie. Do tego celu może być wymagane użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Krok 6: Oczekiwanie na decyzję

 • Po złożeniu wniosku, zostanie on przetworzony przez CEIDG. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, otrzymasz stosowne potwierdzenie wraz z nadanymi numerami NIP i REGON dla Twojej działalności

Pamiętaj, że cały proces rejestracji w CEIDG jest bezpłatny i można go przeprowadzić samodzielnie. Jeśli jednak masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, warto skorzystać z usług doradcy podatkowego lub księgowego.

Założenie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Po pomyślnym zarejestrowaniu firmy w CEIDG, warto założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), co umożliwi łatwiejsze zarządzanie swoimi ubezpieczeniami społecznymi.

Krok 1: Wejście na stronę ZUS

 • Rozpocznij od odwiedzenia oficjalnej strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), którą znajdziesz pod adresem: www.zus.pl.
 • Znajdź i kliknij na opcję „PUE ZUS” lub „Platforma Usług Elektronicznych”, która powinna być widoczna na stronie głównej.

Krok 2: Rejestracja nowego konta

 • Na stronie PUE ZUS znajdziesz przycisk „Zarejestruj się” lub „Utwórz profil” – kliknij go, aby rozpocząć proces tworzenia nowego konta.
 • Zostaniesz przekierowany do formularza rejestracyjnego.

Krok 3: Wypełnienie formularza rejestracyjnego

 • W formularzu rejestracyjnym podaj swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz PESEL.
 • Ustal i wpisz swoją nazwę użytkownika oraz hasło, które będziesz używać do logowania się na PUE ZUS. Upewnij się, że hasło jest silne i trudne do odgadnięcia.

Krok 4: Weryfikacja tożsamości

 • Po wypełnieniu formularza będziesz musiał zweryfikować swoją tożsamość. Możesz to zrobić na kilka sposobów, najpopularniejsze to:
  • Profil zaufany (ePUAP) – jeśli posiadasz profil zaufany, możesz go użyć do szybkiej i bezpiecznej weryfikacji.
  • E-dowód – jeśli posiadasz dowód osobisty z warstwą elektroniczną, możesz go użyć do weryfikacji.
  • Osobiście w placówce ZUS – jeśli wolisz, możesz również udać się do najbliższej placówki ZUS, aby zweryfikować swoją tożsamość osobiście.

Krok 5: Aktywacja konta

 • Po pomyślnej weryfikacji tożsamości, na podany adres e-mail otrzymasz link aktywacyjny. Kliknij w niego, aby aktywować swoje konto na PUE ZUS.
 • W niektórych przypadkach może być także wysłany kod aktywacyjny SMS-em na podany numer telefonu. W takim wypadku będziesz musiał wprowadzić ten kod w odpowiednim miejscu na stronie PUE ZUS, aby aktywować konto.

Krok 6: Logowanie do PUE ZUS

 • Po aktywacji konta możesz zalogować się na swoje konto PUE ZUS, używając ustalonej nazwy użytkownika i hasła lub wybranej metody weryfikacji tożsamości (profil zaufany, e-dowód).
 • Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do swojego profilu oraz szerokiej gamy usług elektronicznych oferowanych przez ZUS.

Krok 7: Korzystanie z PUE ZUS

 • Na platformie PUE ZUS możesz między innymi sprawdzać stan swojego konta ubezpieczeniowego, składać dokumenty online, aplikować o świadczenia, a także zarządzać swoimi danymi kontaktowymi i wiele więcej.

Pamiętaj, że zakładanie profilu na PUE ZUS jest całkowicie darmowe. Warto z tego skorzystać, by mieć łatwy dostęp do informacji i usług związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Podsumowanie

Podsumowując, założenie własnej firmy wymaga przejścia przez kilka kluczowych kroków, jednak dzięki dostępnym narzędziom online, proces rejestracji staje się coraz prostszy i bardziej dostępny dla każdego przedsiębiorcy. Zawsze jednak polecamy aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skorzystać z usług doświadczonych księgowych lub prawników takich jakich znajdziecie w Biurze Rachunkowym Precyzja.