Aktualizacja: 16.10.2023

Praca za granicą i rozliczenie podatkowe w Polsce: biuro rachunkowe na ratunek. Zarabianie za granicą może być korzystne pod względem finansowym, zwłaszcza gdy podatki w Polsce należą do najniższych w Europie. Jednak osoby z Polski pracujące za granicą mogą napotkać na liczne formalności, takie jak uzyskanie zaświadczenia A1, zgłoszenie do VAT-UE czy wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Biuro rozliczeń zagranicznych, takie jak Biuro Rachunkowe Precyzja, może pomóc w dopełnieniu tych formalności oraz w rozliczaniu podatku z zagranicy, dzięki czemu unikniemy podwójnego opodatkowania. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty, które warto wiedzieć o pracy za granicą i rezydencji podatkowej w Polsce.

Z naszą pomocą przejdziecie przez ten gąszcz przepisów i wymagań. Jeśli się poddacie po kolejnym paragrafie – nie czujcie się winni – po prostu zadzwońcie do nas ? Zapraszamy do lektury!

Zaświadczenie A1: jakie wnioski i załączniki są potrzebne?

Czy w Polsce, czy też zagranicą musisz mieć ubezpieczenia społeczne. Dzięki niemu i dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, nasza praca będzie zabezpieczna zarówno pod względem chorób jak i składek emerytalnych.

Zaświadczenie A1 jest dokumentem wydawanym przez właściwe instytucje w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. Potwierdza ono, które przepisy dotyczące systemów zabezpieczenia społecznego stosuje się do osób pracujących tymczasowo lub prowadzących działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim. Zaświadczenie A1 jest istotne z kilku powodów:

 1. Unikanie podwójnego ubezpieczenia: Zaświadczenie A1 zapewnia, że osoba pracująca za granicą nie będzie musiała płacić składek na ubezpieczenie społeczne w obu krajach jednocześnie. Dzięki temu pracownik jest objęty tylko jednym systemem zabezpieczenia społecznego i opłaca składki tylko w jednym kraju.
 2. Prawo do świadczeń: Posiadanie zaświadczenia A1 gwarantuje, że osoba pracująca za granicą będzie miała prawo do świadczeń społecznych, takich jak zasiłek chorobowy czy emerytura, w kraju, w którym opłaca składki.
 3. Rezydencja podatkowa: Zaświadczenie A1 może wpłynąć na ustalenie rezydencji podatkowej osoby pracującej za granicą, co ma znaczenie dla celów opodatkowania dochodów.

Brak zaświadczenia A1 może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji, takich jak:

 1. Podwójne ubezpieczenie: Bez zaświadczenia A1 istnieje ryzyko, że pracownik będzie musiał płacić składki na ubezpieczenie społeczne zarówno w kraju pochodzenia, jak i w kraju, w którym pracuje. Może to prowadzić do znacznych dodatkowych kosztów.
 2. Problemy z korzystaniem ze świadczeń: Brak zaświadczenia A1 może utrudniać korzystanie z niektórych świadczeń społecznych, takich jak zasiłek chorobowy czy emerytura, w kraju, w którym osoba pracuje.
 3. Kwestie podatkowe: Brak zaświadczenia A1 może wpłynąć na ustalenie rezydencji podatkowej i prowadzić do problemów związanych z opodatkowaniem dochodów uzyskanych za granicą.
 4. Kontrole i kary: W przypadku kontroli ze strony właściwych instytucji, brak zaświadczenia A1 może skutkować nałożeniem kar finansowych lub administracyjnych, zarówno na pracownika, jak i na pracodawcę.

Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy za granicą wystąpić o wydanie zaświadczenia A1. W tym celu należy zwrócić się do właściwego organu w kraju, w którym pracownik jest ubezpieczony. W przypadku Polski, za wydawanie zaświadczeń A1 odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dla osób zatrudnionych oraz pracujących na podstawie umowy zlecenia, oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dla rolników. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą odpowiedzialny jest odpowiednio ZUS lub KRUS, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Potrzebujesz pomocy?
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rachunkowym Precyzja Sp. z o. o.

 +48 517 855 874

Kiedy należy złożyć wniosek o zaświadczenie A1?

Uwaga! To bardzo ważny punkt. ZUS nie wydaje tych zaświadczeń tak od ręki. Trzeba spełnić kilka wymagań a wśród nich znajduje się bardzo ważne dla posiadaczy działalności gospodarczej – warunek prowadzenia jej od minimum dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku!

Tak, niestety, trzeba te koszty uwzględnić planując pracę zagranicą 🙁

Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 należy złożyć przed rozpoczęciem pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej za granicą. Proces uzyskania zaświadczenia może zająć pewien czas, dlatego warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.

Warto pamiętać, że zaświadczenie A1 ma ograniczony czas ważności, zwykle do 24 miesięcy, jednak w niektórych przypadkach może być wydane na krótszy okres. Jeśli praca lub działalność gospodarcza za granicą ma trwać dłużej niż okres ważności zaświadczenia A1, przed jego upływem należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności dokumentu.

Istnieją cztery rodzaje wniosków, które należy złożyć w zależności od sytuacji:

 1. US-1: dla osób prowadzących działalność na własny rachunek w Polsce i wykonujących ją w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii.
 2. US-2: dla osób wykonujących pracę na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.
 3. US-3: dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii.
 4. US-4: dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

W zależności od wniosku, należy dołączyć jeden z dwóch załączników:

 1. US-55: informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii.
 2. US-54: informacja o legalności zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii.

Czas oczekiwania na zaświadczenie A1 może wynieść do jednego miesiąca, a w przypadku skomplikowanych spraw nawet do dwóch miesięcy.

Podsumowując, zaświadczenie A1 jest istotnym dokumentem dla osób pracujących czy prowadzących działalność gospodarczą za granicą, gdyż pozwala uniknąć podwójnego ubezpieczenia, zapewnia dostęp do świadczeń społecznych oraz wpływa na ustalenie rezydencji podatkowej. Brak zaświadczenia A1 może prowadzić do problemów z opłatami, korzystaniem ze świadczeń czy nawet kar finansowych i administracyjnych. Dlatego przed rozpoczęciem pracy za granicą należy zadbać o uzyskanie tego dokumentu. Pomocą może w tym wypadku służyć biuro rozliczeń zagranicznych takie jak Biuro Rachunkowe Precyzja, które ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług.

Uwaga! Zaświadczenia A1 trzeba rozliczyć! Jeśli tego nie zrobimy grożą nam kary i przede wszystkim – nie otrzymamy kolejnego zaświadczenia. Więcej na ten temat piszemy w naszym tekście: “Ważne! Rozlicz zaświadczenie A1 na czas, uniknij bólu w kieszeni!

Ile zapłacę podatków za granicą?

 1. Belgia: 25% – 50%; kwota wolna: 0€
 2. Bułgaria: 10% (stawka stała); kwota wolna: 0€
 3. Chorwacja: 20% – 36%; kwota wolna: 17.300 HRK
 4. Cypr: 20% – 35%; kwota wolna: 19.500€
 5. Czechy: 15% – 23%; kwota wolna: 27.696 CZK
 6. Dania: 27% – 55,8%; kwota wolna: 0 DKK
 7. Estonia: 20% (stawka stała); kwota wolna: 6.000€
 8. Finlandia: 6,5% – 31,25%; kwota wolna: 3.300€
 9. Francja: 11% – 45%; kwota wolna: 10.064€
 10. Grecja: 9% – 44%; kwota wolna: 9.500€
 11. Hiszpania: 19% – 45%; kwota wolna: 5.550€
 12. Holandia: 37,05% – 49,5%; kwota wolna: 0€
 13. Irlandia: 20% – 40%; kwota wolna: 1.650€
 14. Litwa: 20% – 32%; kwota wolna: 9.000€
 15. Luksemburg: 0% – 42%; kwota wolna: 11.265€
 16. Łotwa: 20% (stawka stała); kwota wolna: 0€
 17. Malta: 15% – 35%; kwota wolna: 9.100€
 18. Niemcy: 14% – 45%; kwota wolna: 9.744€
 19. Polska: 12% – 32%; kwota wolna: 8.000 PLN
 20. Portugalia: 14,5% – 48%; kwota wolna: 0€
 21. Rumunia: 10% (stawka stała); kwota wolna: 0€
 22. Słowacja: 19% – 25%; kwota wolna: 4.176€
 23. Słowenia: 16% – 50%; kwota wolna: 3.302,70€
 24. Szwecja: 0% – 57%; kwota wolna: 0 SEK
 25. Węgry: 15% (stawka stała); kwota wolna: 0 HUF
 26. Włochy: 23% – 43%; kwota wolna: 8.174€
 27. Austria: 0% – 55%; kwota wolna: 11.000€
 28. Wielka Brytania: 20% – 45%; kwota wolna: 12.570£ (funtów)
 29. Szwecja: 0% – 57%; kwota wolna: około 18.800 SEK (koron szwedzkich)
 30. Norwegia: 22% – 46,4%; kwota wolna: około 54.650 NOK (koron norweskich), 

Warto zauważyć, że w niektórych krajach system podatkowy może być bardziej skomplikowany, obejmując różne ulgi i dodatki, które wpływają na efektywną stawkę podatkową. Ponadto, różnice w regionalnych czy lokalnych podatkach mogą wpływać na całkowite obciążenie podatkowe.

Kwota wolna od podatku może być związana z wiekiem, sytuacją życiową (np. stan cywilny, liczba dzieci) oraz innymi czynnikami. Przedstawione tutaj wartości służą głównie jako punkt wyjścia do dalszych badań na temat konkretnego kraju.

Pracując za granicą, ważne jest, aby dokładnie sprawdzić przepisy podatkowe obowiązujące w kraju, w którym zamierzasz pracować, oraz ewentualne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między tym krajem a Polską. W ten sposób będziesz mógł lepiej zrozumieć, jakie podatki będziesz musiał zapłacić i jakie ulgi czy kwoty wolne od podatku mogą być dostępne dla Ciebie.

Formy opodatkowania dla osób pracujących za

granicą

Polacy pracujący za granicą mogą napotkać różne formy opodatkowania, w zależności od kraju, w którym wykonują pracę oraz swojej rezydencji podatkowej. W przypadku pracy za granicą, należy zwrócić uwagę na obowiązujące zasady opodatkowania dochodów z zagranicy oraz przepisy unikania podwójnego opodatkowania. W wielu przypadkach, Polacy pracujący za granicą będą musieli rozliczyć się z podatkami w kraju, w którym zarabiają, a także w Polsce, jeśli utrzymują polską rezydencję podatkową. 

To jednak dobra wiadomość ponieważ w Polsce podatki są zazwyczaj niższe w innych krajach Unii Europejskiej, co oznacza, że rozliczając się w Polsce możesz uzyskać wysokie zwroty podatków z krajów w których pracowałeś.

Oto kilka form opodatkowania, które mogą dotyczyć Polaków pracujących za granicą:

 1. Opodatkowanie w kraju pracy: W przypadku pracy za granicą, Polacy będą najczęściej opodatkowani według skali podatkowej obowiązującej w danym kraju. Skala podatkowa może być progresywna, liniowa lub mieszana, w zależności od kraju. Przykłady skali podatkowej obejmują podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek na rzecz systemów zabezpieczenia społecznego.
 2. Opodatkowanie w Polsce: Jeśli Polak pracujący za granicą utrzymuje polską rezydencję podatkową, będzie musiał również rozliczyć się z podatkami w Polsce. W przypadku rozliczenia PIT w Polsce, obowiązuje progresywna skala podatkowa, która obejmuje dwa progi: 12% dla dochodów do 85 528 zł oraz 32% dla dochodów powyżej tej kwoty.
 3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO): Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami, aby zapewnić, że Polacy pracujący za granicą nie będą musieli płacić podatków dwa razy. UPO określają zasady, według których opodatkowany jest dochód uzyskany za granicą, a także sposoby unikania podwójnego opodatkowania, takie jak metoda wyłączenia z progresją lub metoda kredytu podatkowego.
 4. Rozliczenie podatku z zagranicy: Polacy pracujący za granicą mogą być zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego w Polsce (np. PIT-36 ZG) oraz w kraju, w którym pracują. W zeznaniu podatkowym należy wykazać dochody uzyskane za granicą, podatek zapłacony za granicą oraz ewentualne ulgi i odliczenia związane z pracą za granicą.

Jaka forma opodatkowania będzie mi się najbardziej opłacać?

Polscy przedsiębiorcy w 2022 r. mają do wyboru 3 formy opodatkowania. Podatek na zasadach ogólnych, skalę liniową i ryczałt ewidencjonowany.

Od wybranej formy opodatkowania zależy nie tylko ostateczny dochód, ale również wysokość składki zdrowotnej, której nie można już odliczyć od podatku na starych zasadach. Decydując się na zmianę formy opodatkowania powinniśmy wziąć pod uwagę:

 • jakie przychody osiągamy;
 • czy generujemy wysokie koszty uzyskania przychodu;
 • jakie dodatkowe koszty, które możemy odliczyć, generuje nasza działalność;
 • czy rozliczamy się samemu, czy z małżonkiem;
 • z jakich ulg i preferencji planujemy skorzystać w danym roku;
 • czy świadczymy usługi na rzecz byłego pracodawcy i przeszliśmy na samozatrudnienie;
 • czy planujemy skorzystać z kwoty wolnej od podatku;
 • czy wykonujemy w ramach działalności usługi wyłączone z możliwości skorzystania z danej formy.

Podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa)

 • dla dochodów do 120 tys. zł podatek wynosi 12%, powyżej 120 tys. zł 32%;
 • składka zdrowotna w wysokości 9% od dochodu (min 270 zł);
 • kwota wolna od podatku 30 tys. zł (kwota zmniejszająca podatek to 5100 zł rocznie);
 • możliwość korzystania z ulg m.in. na dzieci oraz ze wspólnego rozliczenia się z małżonkiem;
 • przewidziana ulga dla klasy średniej w granicach rocznego przychodu pomiędzy od 68 412 zł do 133 692 zł;
 • „zerowy” PIT dla dużych rodzin z 4 lub więcej dzieci (nawet 116 tys. zł);
 • możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodu.

Podatek liniowy

 • stała stawka 19% podatku od dochodu;
 • składka zdrowotna 4,9% od dochodu (min. 270 zł);
 • brak kwoty wolnej od podatku;
 • możliwość rozliczania ulg;
 • „zerowy” PIT dla dużych rodzin z 4 lub więcej dzieci (85 tys. zł).

Ryczałt ewidencjonowany

 • podatek od przychodu;
 • stawki podatku w zależności od prowadzonego rodzaju działalności (od 2% do 17%);
 • składka zdrowotna w 3 progach zależnych od przychodu (od 60% do 180% przeciętnego wynagrodzenia);
 • brak możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu;
 • brak kwoty wolnej od podatku;
 • „zerowy” PIT dla dużych rodzin z 4 lub więcej dzieci (85 tys. zł);
 • nie można skorzystać, jeśli świadczy się takie same usługi na rzecz byłego pracodawcy jak na UoP w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Co zrobić aby opłacać podatek tylko w Polsce?

(Art. 14 ust z rozporządzenia wykonawczego) Osoba normalnie wykonująca działalność na własny rachunek w PL, która wyjeżdża do innego kraju UE, by tam realizować podobną działalność, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa. 

Chodzi tu o osobę, która zwykłe prowadzi znaczną część działalności na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę (PL). 

 • Jeśli chce płacić składki w kraju, w którym ma swoją siedzibę, przez okres prowadzenia działalności zagranicą, powinna:
 • w kraju siedziby przedsiębiorstwa prowadzić działalność od pewnego czasu przed dniem, od którego zamierza zacząć świadczyć pracę na terytorium innego kraju,
 • w każdym okresie prowadzenia tymczasowej działalności w innym państwie członkowskim spełniać w kraju, w którym ma siedzibę, wymogi konieczne do prowadzenia działalności pozwalające na jej ponowne podjęcie po powrocie,
 • posiadać ośrodek życiowy w PL,
 • Przebywać poza granicą PL mniej niż 183 dni w roku.

W przypadku kiedy przedsiębiorca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą (np. usługi remontowo-budowlane) w Polsce, jednak nie wykonuje usług w tym kraju i wszystkie zlecenia pochodzą z Niemiec i tam też są realizowane – przedsiębiorca nie podlega systemowi ubezpieczeń w Polsce, ale w Niemc

Czy mogę korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT?

W 2022 roku został utrzymany limit zwolnienia podmiotowego w VAT, który wynosi 200.000 zł. Wartość limitu podmiotowego zwolnienia z VAT nie uległa zmianie względem roku poprzedniego. Należy pamiętać, że pracując za granicą i płacąc podatki w Polsce obowiązuje nas też polski VAT jeśli jesteśmy jego płatnikiem.

Co to jest podmiotowe zwolnienie z VAT?

Podmiotowe zwolnienie z VAT to ulga, która pozwala przedsiębiorcom nie rejestrować się jako płatnicy VAT i nie płacić tego podatku, jeśli wartość ich rocznych przychodów nie przekracza określonego limitu (w 2022 roku wynosi on 200.000 zł). Zwolnienie to ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie dla małych przedsiębiorców.

Osoba chcąca pracować za granicą powinna wiedzieć, że podmiotowe zwolnienie z VAT odnosi się głównie do sytuacji, w których prowadzi się działalność gospodarczą na terenie Polski, ale może mieć również znaczenie w kontekście pracy za granicą. Jeśli taka osoba utrzymuje polską rezydencję podatkową i prowadzi działalność gospodarczą, na której uzyskuje dochody z Polski i z zagranicy, musi być świadoma, że limit zwolnienia z VAT obowiązuje łącznie dla przychodów uzyskiwanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jeśli osoba chcąca pracować za granicą planuje prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, powinna rozważyć, czy będzie mogła skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT. Jeśli jej łączne przychody z działalności gospodarczej (w Polsce i za granicą) nie przekroczą 200.000 zł, może być zwolniona z obowiązku rejestracji jako płatnik VAT oraz płacenia tego podatku.

Jednakże, jeśli osoba ta zamierza prowadzić działalność gospodarczą tylko za granicą, kwestia podmiotowego zwolnienia z VAT może być nieistotna, ponieważ przepisy dotyczące VAT w danym kraju będą regulować opodatkowanie towarów i usług. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na obowiązujące przepisy VAT w kraju, w którym osoba będzie prowadzić działalność gospodarczą.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, można sprawdzić, czy spełnia się wymogi rezydencji podatkowej w Polsce, które obejmują m.in. posiadanie miejsca zamieszkania, prowadzenie działalności, czas spędzony za granicą (mniej niż 183 dni w roku) czy posiadanie ośrodka życiowego w Polsce. Jeśli spełniamy te wymogi, opłacanie podatku tylko w Polsce jest możliwe.

Podwójne opodatkowanie to sytuacja, w której osoba fizyczna lub prawna podlega opodatkowaniu w dwóch różnych państwach ze względu na swoją rezydencję podatkową, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsce osiągania przychodów. Problem ten wynika z istnienia różnych systemów podatkowych w różnych krajach oraz globalizacji gospodarczej, która umożliwia łatwiejsze prowadzenie działalności transgranicznej.

Unikanie podwójnego opodatkowania jest korzystne dla podatników, gdyż pozwala na racjonalne rozplanowanie obciążeń podatkowych i uniknięcie płacenia podatków dwukrotnie. Ponadto, ogranicza to biurokrację i ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, można postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Poznaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO): Polska zawarła UPO z wieloma krajami, które regulują kwestie opodatkowania osób i firm osiągających dochody w obu państwach. Zapoznaj się z postanowieniami UPO dotyczącymi danego kraju, aby dowiedzieć się, jakie zasady opodatkowania obowiązują w konkretnym przypadku.
 2. Sprawdź swoją rezydencję podatkową: Rezydencja podatkowa określa, w jakim kraju podatnik jest zobowiązany rozliczać swoje dochody. W przypadku osób fizycznych, rezydencję podatkową ustala się na podstawie miejsca zamieszkania, środka ciężkości interesów życiowych oraz czasu spędzonego w danym kraju. Dla firm, rezydencję podatkową określa się na podstawie miejsca siedziby lub zarządu.
 3. Skorzystaj z ulg i kredytów podatkowych: W ramach UPO, często przewidziane są ulgi i kredyty podatkowe, które pozwalają na zaliczenie podatku zapłaconego za granicą na poczet podatku należnego w Polsce. Sprawdź, czy przysługują Ci takie ulgi i jak je wykorzystać.
 4. Pamiętaj o obowiązku wymiany informacji podatkowych między krajami: W ramach UPO, kraje zobowiązane są do współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych. Dlatego ważne jest, aby prawidłowo rozliczać dochody zarówno w kraju rezydencji podatkowej, jak i w kraju, w którym dochody są osiągane. Stanowczo odradzamy kombinowanie i myślenie, że “jakoś to będzie” i skąd ten nasz fiskus dowie się, co robimy zagranicą. W Polsce termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat. Termin ten jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego. Pamiętaj jednak, że istnieją sytuacje, w których bieg przedawnienia może ulec zawieszeniu lub przedłużeniu, na przykład gdy toczy się postępowanie podatkowe lub sądowe dotyczące danego zobowiązania. Lepiej więc spać przez te pięć (lub więcej) lat spokojnie…
 5. Uważaj na przepisy zwalczające unikanie podatków: Wiele krajów wprowadza przepisy mające na celu zwalczanie unikania podatków. Z tego powodu, warto być świadomym istniejących przepisów i unikać praktyk, które mogą być uznane za niezgodne z prawem.
 6. Zgłaszaj umowy międzynarodowe: W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, ważne jest zgłaszanie umów międzynarodowych, takich jak umowy o współpracy czy umowy o świadczenie usług, do odpowiednich organów podatkowych. Pozwala to na uniknięcie nieporozumień i zapewnienie prawidłowego opodatkowania dochodów.
 7. Dokładnie dokumentuj wszystkie transakcje międzynarodowe: Aby uniknąć problemów z podwójnym opodatkowaniem, warto prowadzić dokładną dokumentację dotyczącą transakcji międzynarodowych, taką jak faktury, umowy czy potwierdzenia płatności. Dzięki temu łatwiej będzie wykazać, które dochody zostały już opodatkowane za granicą.
 8. Regularnie aktualizuj swoją wiedzę na temat przepisów podatkowych: Systemy podatkowe na świecie ulegają ciągłym zmianom, dlatego warto być na bieżąco z przepisami, które mają wpływ na unikanie podwójnego opodatkowania. Regularne monitorowanie zmian w prawie pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podatkowych.
 9. Nie ignoruj korespondencji z zagranicznych urzędów podatkowych: Jeśli otrzymasz korespondencję z zagranicznych urzędów podatkowych dotyczącą opodatkowania dochodów, nie ignoruj jej. W przypadku braku reakcji, organy podatkowe mogą uznać, że zignorowałeś swoje obowiązki podatkowe, co może prowadzić do podwójnego opodatkowania lub innych konsekwencji prawnych.
 10. Zastosuj metody łagodzenia podwójnego opodatkowania: W związku z podwójnym opodatkowaniem, niektóre państwa oferują metody łagodzenia tego zjawiska, takie jak kredyt podatkowy czy zwolnienie z opodatkowania. Kredyt podatkowy polega na uwzględnieniu podatku zapłaconego za granicą przy obliczaniu podatku należnego w kraju zamieszkania. Zwolnienie z opodatkowania oznacza, że dochód zagraniczny nie podlega opodatkowaniu w kraju zamieszkania podatnika. Zasięgnij informacji na temat stosowanych metod łagodzenia podwójnego opodatkowania i zastosuj je w swoim rozliczeniu.
 11. Współpracuj z odpowiednimi organami podatkowymi: W przypadku niejasności dotyczących opodatkowania dochodów zagranicznych, zwróć się do odpowiednich organów podatkowych w kraju zamieszkania i w kraju, w którym dochody zostały uzyskane. Przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji i współpraca z urzędami pozwoli na wyjaśnienie sytuacji i uniknięcie podwójnego opodatkowania.
 12. Rozważ uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej: W niektórych przypadkach uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej może pomóc w uniknięciu podwójnego opodatkowania. Certyfikat ten potwierdza, że dana osoba jest rezydentem podatkowym określonego kraju, co może wpłynąć na zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jak widzisz praca za granicą oprócz wielu korzyści niesie ze sobą sporo wymagań. Dlatego warto korzystać z usług biura rozliczeń zagranicznych, które specjalizuje się, tak jak Biuro Rachunkowe Precyzja, w rozliczaniu dochodów osiąganych za granicą i kwestiach delegowania pracowników do pracy za granicę. 

Rozliczenie podatku z zagranicy

Przechodzimy do, w sumie, przyjemnej części. Bo skoro osiągnęliśmy za granicą dochody to udało nam się zrealizować nasz cel 🙂 Teraz czas na płacenie podatków! Albo na ich zwrot 🙂 To zależy od wielu czynników ale tutaj wspomnimy o bardzo ważnej kwestii jaką jest płacenie regularnych zaliczek na podatek dochodowy. Więcej o tym piszemy w naszym tekście: “Dlaczego warto płacić comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy od przychodów osiągniętych za granicą? Radzi Biuro Rachunkowe Precyzja.”

Rozliczanie w Polsce podatku z zagranicy polega na uwzględnieniu dochodów uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych poza granicami kraju w zeznaniach podatkowych oraz na stosowaniu odpowiednich przepisów mających na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania.

Dochody z zagranicy mogą obejmować zarobki z pracy za granicą, odsetki, dywidendy, należności z tytułu wynajmu nieruchomości czy zyski ze sprzedaży nieruchomości. Przy rozliczeniu podatku z zagranicy istotne są następujące kwestie:

 1. Rezydencja podatkowa: Osoby mające miejsce zamieszkania lub ośrodek interesów życiowych na terytorium Polski są polskimi rezydentami podatkowymi. Rezydenci podatkowi zobowiązani są do opodatkowania w Polsce całego swojego dochodu, niezależnie od miejsca jego uzyskania.
 2. Podwójne opodatkowanie: Aby uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów z zagranicy, Polska zawarła z wieloma krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te określają, które z państw mają prawo do opodatkowania danego dochodu oraz zasady uwzględniania płatności podatkowych dokonanych za granicą w trakcie rozliczeń w Polsce.
 3. Metody unikania podwójnego opodatkowania: W polskim systemie podatkowym stosuje się dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:
 • metodę wyłączenia z progresją: polega na pominięciu dochodów opodatkowanych za granicą przy ustalaniu polskiej stawki podatkowej, lecz uwzględnienie ich przy obliczaniu podstawy opodatkowania.
 • metodę proporcjonalnego odliczenia: polega na odliczeniu od polskiego podatku kwoty podatku zapłaconego za granicą, ale nie więcej niż wynosi polski podatek od tych dochodów.
 1. Rozliczenie PIT z zagranicy: W zeznaniu podatkowym (np. PIT-36, PIT-37, PIT-38) należy uwzględnić zarówno dochody uzyskane w Polsce, jak i za granicą. W przypadku dochodów zagranicznych należy również wykazać zapłacony za granicą podatek. W niektórych przypadkach konieczne może być złożenie załącznika PIT/ZG, w którym dokładnie opisuje się uzyskane dochody zagraniczne oraz zapłacone tam podatki.
 2. Zebranie dokumentów: Przed przystąpieniem do rozliczenia podatku z zagranicy, warto zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak zaświadczenia o wysokości dochodów, dowody opłacenia podatków za granicą czy umowy o pracę. Mogą być one potrzebne zarówno do prawidłowego wypełnienia zeznania podatkowego, jak i w przypadku ewentualnej kontroli ze strony urzędu skarbowego.
 3. Współpraca z biurem rachunkowym: Jeżeli nie jesteś pewien, jak prawidłowo rozliczyć podatek z zagranicy, warto skorzystać z usług doświadczonego biura rachunkowego, takiego jak Biuro Rachunkowe Precyzja. Profesjonalne biuro rozliczeń zagranicznych pomoże Ci w prawidłowym wypełnieniu zeznania podatkowego, uwzględniając wszelkie przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania, a także doradzi, jakie dokumenty są niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku.
 4. Odpowiedni termin: Pamiętaj o terminie złożenia zeznania podatkowego w Polsce, który upływa 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku opóźnienia w złożeniu zeznania, mogą zostać nałożone kary finansowe.
 5. Ewentualne korekty: Jeśli po złożeniu zeznania podatkowego okaże się, że wystąpiły błędy lub nieuwzględnienie niektórych dochodów, warto jak najszybciej złożyć korektę zeznania. W ten sposób unikniesz ewentualnych konsekwencji związanych z nieprawidłowym rozliczeniem podatku.

Rozliczanie w Polsce podatku z zagranicy wiąże się z uwzględnieniem dochodów uzyskanych za granicą w zeznaniach podatkowych oraz zastosowaniem odpowiednich przepisów mających na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania. Przy rozliczeniu podatku z zagranicy kluczowe jest ustalenie rezydencji podatkowej, zapoznanie się z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Polską a krajem, w którym dochód został uzyskany, oraz wybranie właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Znając zasady rozliczania podatku z zagranicy oraz korzystając z pomocy profesjonalistów z biura rozliczeń zagranicznych, można uniknąć podwójnego opodatkowania oraz błędów w zeznaniach podatkowych, co pozwoli na spokojne cieszenie się dochodami uzyskanymi za granicą.

Podsumowanie

Praca za granicą może być opłacalna, ale należy pamiętać o konieczności dopełnienia formalności związanych z rezydencją podatkową, zaświadczeniem A1 i odpowiednim rozliczeniem podatków w Polsce. Biuro rozliczeń zagranicznych takie jak Biuro Rachunkowe Precyzja, może pomóc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania, rozliczeniu podatku z zagranicy oraz uniknięciu podwójnego opodatkowania. Warto skorzystać z takiej pomocy, aby móc skupić się na swojej pracy za granicą, mając pewność, że sprawy podatkowe są właściwie załatwione.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/02162

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00264